ЛОТАШІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                           

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

XХVIIсесія сільської ради

VIIскликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від  26 квітня 2018 року                                          № 27/1

С. Лоташеве

 

Про виконання сільського

бюджету за 1 квартал  2018 року

 

        Заслухавши та обговоривши інформацію бухгалтера сільської ради Ткаченко Р.І.

„Про виконання сільського бюджету за 1 квартал 2018 року ” яка повідомила ,що сільський бюджет виконано на 165,07% , а по власних доходах виконано на 175,32%. План доведено в сумі 395921,00 гривень  надійшло 653541,72 гривень.

 Акцизний податок з реалізації суб»єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів план доведено-1023,00гривень, надійшло-920,00 гривень, це на 89,93% , земельний податок з юридичних осіб план  не доведено, надійшло коштів-35,53гривень, орендна плата з юридичних осіб план доведено-219999,00гривень надійшло-294687,81гривень на 133,95%, орендна плата з фізичних осіб план доведено-24498,00 гривень надійшло-24588гривень на 100,37%, єдиний податок з фізичних осіб план доведено-5850,00гривень ,надійшло-50654,23гривень на 865,88%, єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків план доведено-103700,00гривень надійшло – 251783,58 гривень на 242,80%,плата за надання інших адміністративних послуг план  не доведено а виконано -68,00 гривень , надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном,що перебуває в комунальній власності план доведено-450,00 гривень надійшло-560,87гривень на 124,64%,державне мито план  не  доведено а надійшло -1,70гривень,інші субвенції план доведено-40401,00гривень  надійшло коштів-30242,00гривень на 74,85%.

 

Затвердити звіт про виконання бюджету за 1 квартал  2018 року по прибутках в сумі –653541,72 гривень та по видатках в сумі 571577,13 гривень.

Виходячи з вище сказаного керуючись п.п.1 п.а.ст.28 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні” сільська рада  в и р і ш и л а:

      1.Інформацію бухгалтера сільської ради Ткаченко Р.І. „Про виконання сільського бюджету за  1 квартал  2018 року  ” прийняти до відома.

      2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету та фінансів.

 

 

 

 

Сільський голова                                                      С. Поліщук

 

Аналіз виконання плану по доходах  Бюджет с.Лоташеве

 

 

за I  квартал 2018  року

 

 

Загальний фонд

 

 

 

Код

Найменування

Початковий річний план

Уточнений річний план

Виконання за період

Виконання з початку року

 

 

Уточнений план на період

Фактично надійшло

(+/-)
відхилення до уточненого плану

%
виконання до уточненого плану

Уточнений план на період

Фактично надійшло

(+/-)
відхилення до уточненого плану

%
виконання до уточненого плану

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10000000

Податкові надходження  

1559540,00

1559540,00

355070,00

622669,15

267599,15

175,37 %

355070,00

622669,15

267599,15

175,37 %

 

 

 

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги  

4100,00

4100,00

1023,00

920,00

-103,00

89,93 %

1023,00

920,00

-103,00

89,93 %

 

 

 

14040000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

4100,00

4100,00

1023,00

920,00

-103,00

89,93 %

1023,00

920,00

-103,00

89,93 %

 

 

 

14040000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

4100,00

4100,00

1023,00

920,00

-103,00

89,93 %

1023,00

920,00

-103,00

89,93 %

 

 

 

18000000

Місцеві податки

1555440,00

1555440,00

354047,00

621749,15

267702,15

175,61 %

354047,00

621749,15

267702,15

175,61 %

 

 

 

18010000

Податок на майно

997040,00

997040,00

244497,00

319311,34

74814,34

130,60 %

244497,00

319311,34

74814,34

130,60 %

 

 

 

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості

240,00

240,00

0,00

0,00

0,00

0,00 %

0,00

0,00

0,00

0,00 %

 

 

 

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

2800,00

2800,00

0,00

0,00

0,00

0,00 %

0,00

0,00

0,00

0,00 %

 

 

 

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

0,00

0,00

0,00

35,53

35,53

0,00 %

0,00

35,53

35,53

0,00 %

 

 

 

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

880000,00

880000,00

219999,00

294687,81

74688,81

133,95 %

219999,00

294687,81

74688,81

133,95 %

 

 

 

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

16000,00

16000,00

0,00

0,00

0,00

0,00 %

0,00

0,00

0,00

0,00 %

 

 

 

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

98000,00

98000,00

24498,00

24588,00

90,00

100,37 %

24498,00

24588,00

90,00

100,37 %

 

 

 

18050000

Єдиний податок  

558400,00

558400,00

109550,00

302437,81

192887,81

276,07 %

109550,00

302437,81

192887,81

276,07 %

 

 

 

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб 

23400,00

23400,00

5850,00

50654,23

44804,23

865,88 %

5850,00

50654,23

44804,23

865,88 %

 

 

 

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

535000,00

535000,00

103700,00

251783,58

148083,58

242,80 %

103700,00

251783,58

148083,58

242,80 %

 

 

 

20000000

Неподаткові надходження  

2110,00

2110,00

450,00

630,57

180,57

140,13 %

450,00

630,57

180,57

140,13 %

 

 

 

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 

2110,00

2110,00

450,00

630,57

180,57

140,13 %

450,00

630,57

180,57

140,13 %

 

 

 

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

300,00

300,00

0,00

68,00

68,00

0,00 %

0,00

68,00

68,00

0,00 %

 

 

 

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

300,00

300,00

0,00

68,00

68,00

0,00 %

0,00

68,00

68,00

0,00 %

 

 

 

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном  

1800,00

1800,00

450,00

560,87

110,87

124,64 %

450,00

560,87

110,87

124,64 %

 

 

 

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 

1800,00

1800,00

450,00

560,87

110,87

124,64 %

450,00

560,87

110,87

124,64 %

 

 

 

22090000

Державне мито  

10,00

10,00

0,00

1,70

1,70

0,00 %

0,00

1,70

1,70

0,00 %

 

 

 

22090200

Державне мито, не віднесене до інших категорій  

10,00

10,00

0,00

1,70

1,70

0,00 %

0,00

1,70

1,70

0,00 %

 

 

 

24000000

Інші неподаткові надходження  

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 %

0,00

0,00

0,00

0,00 %

 

 

 

24060000

Інші надходження  

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 %

0,00

0,00

0,00

0,00 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код

Найменування

Початковий річний план

Уточнений річний план

Виконання за період

Виконання з початку року

 

 

Уточнений план на період

Фактично надійшло

(+/-)
відхилення до уточненого плану

%
виконання до уточненого плану

Уточнений план на період

Фактично надійшло

(+/-)
відхилення до уточненого плану

%
виконання до уточненого плану

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24062200

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв`язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 %

0,00

0,00

0,00

0,00 %

 

 

 

40000000

Офіційні трансферти  

66695,00

66695,00

40401,00

30242,00

-10159,00

74,85 %

40401,00

30242,00

-10159,00

74,85 %

 

 

 

41000000

Від органів державного управління  

66695,00

66695,00

40401,00

30242,00

-10159,00

74,85 %

40401,00

30242,00

-10159,00

74,85 %

 

 

 

41050000

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

66695,00

66695,00

40401,00

30242,00

-10159,00

74,85 %

40401,00

30242,00

-10159,00

74,85 %

 

 

 

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету

66695,00

66695,00

40401,00

30242,00

-10159,00

74,85 %

40401,00

30242,00

-10159,00

74,85 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього ( без врахування трансфертів )

1561650,00

1561650,00

355520,00

623299,72

267779,72

175,32 %

355520,00

623299,72

267779,72

175,32 %

 

 

 

Усього

1628345,00

1628345,00

395921,00

653541,72

257620,72

165,07 %

395921,00

653541,72

257620,72

165,07 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджет с.Лоташеве

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз фінансування установ станом на I  квартал 2018 р.

 

 

Загальний фонд

 

 

Станом на 06.04.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

грн.

 

 

Код

Найменування

Уточнений план

Профінансовано

Залишки на особових рахунках які ще не розподілені

Касові видатки

Залишки коштів на реєстраційних рахунках

Зареєстрованні фінансові зобов`язання

Залишки асигнувань до кінця періоду

% виконання до плану з початку року

 

 

Річний план

З початку року

Поточний період

За період

З початку року

За період

З початку року

 

 

01

Лоташівська сільська рада

1940072,00

693982,00

693982,00

571577,13

571577,13

0,00

571577,13

571577,13

0,00

0,00

122404,87

82,36 %

 

 

0100

Державне управління

966850,00

293555,00

293555,00

243097,67

243097,67

0,00

243097,67

243097,67

0,00

0,00

50457,33

82,81 %

 

 

0150

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

966850,00

293555,00

293555,00

243097,67

243097,67

0,00

243097,67

243097,67

0,00

0,00

50457,33

82,81 %

 

 

2111

Заробітна плата

711000,00

210099,00

210099,00

176398,45

176398,45

0,00

176398,45

176398,45

0,00

0,00

33700,55

83,96 %

 

 

2120

Нарахування на оплату праці

160000,00

47806,00

47806,00

40530,19

40530,19

0,00

40530,19

40530,19

0,00

0,00

7275,81

84,78 %

 

 

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

43850,00

13100,00

13100,00

9500,00

9500,00

0,00

9500,00

9500,00

0,00

0,00

3600,00

72,52 %

 

 

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

10800,00

3000,00

3000,00

3000,00

3000,00

0,00

3000,00

3000,00

0,00

0,00

0,00

100,00 %

 

 

2250

Видатки на відрядження

6200,00

1550,00

1550,00

450,00

450,00

0,00

450,00

450,00

0,00

0,00

1100,00

29,03 %

 

 

2273

Оплата електроенергії

32000,00

16000,00

16000,00

13219,03

13219,03

0,00

13219,03

13219,03

0,00

0,00

2780,97

82,62 %

 

 

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

3000,00

2000,00

2000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2000,00

0,00 %

 

 

3000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

44500,00

8000,00

8000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8000,00

0,00 %

 

 

3240

Інші заклади та заходи

44500,00

8000,00

8000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8000,00

0,00 %

 

 

3242

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

44500,00

8000,00

8000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8000,00

0,00 %

 

 

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

4700,00

1000,00

1000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1000,00

0,00 %

 

 

2730

Інші виплати населенню

39800,00

7000,00

7000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7000,00

0,00 %

 

 

4000

Культура i мистецтво

301811,00

57012,00

57012,00

50906,08

50906,08

0,00

50906,08

50906,08

0,00

0,00

6105,92

89,29 %

 

 

4030

Забезпечення діяльності бібліотек

47734,00

10882,00

10882,00

8725,13

8725,13

0,00

8725,13

8725,13

0,00

0,00

2156,87

80,18 %

 

 

2111

Заробітна плата

32201,00

7486,00

7486,00

7028,79

7028,79

0,00

7028,79

7028,79

0,00

0,00

457,21

93,89 %

 

 

2120

Нарахування на оплату праці

7085,00

1648,00

1648,00

1546,34

1546,34

0,00

1546,34

1546,34

0,00

0,00

101,66

93,83 %

 

 

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

5048,00

1048,00

1048,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1048,00

0,00 %

 

 

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

3400,00

700,00

700,00

150,00

150,00

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

550,00

21,43 %

 

 

4060

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

195572,00

30472,00

30472,00

26754,77

26754,77

0,00

26754,77

26754,77

0,00

0,00

3717,23

87,80 %

 

 

2111

Заробітна плата

48339,00

12515,00

12515,00

11169,00

11169,00

0,00

11169,00

11169,00

0,00

0,00

1346,00

89,24 %

 

 

2120

Нарахування на оплату праці

15546,00

3957,00

3957,00

3685,77

3685,77

0,00

3685,77

3685,77

0,00

0,00

271,23

93,15 %

 

 

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

6000,00

1000,00

1000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1000,00

0,00 %

 

 

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

105687,00

4000,00

4000,00

2900,00

2900,00

0,00

2900,00

2900,00

0,00

0,00

1100,00

72,50 %

 

 

2273

Оплата електроенергії

20000,00

9000,00

9000,00

9000,00

9000,00

0,00

9000,00

9000,00

0,00

0,00

0,00

100,00 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код

Найменування

Уточнений план

Профінансовано

Залишки на особових рахунках які ще не розподілені

Касові видатки

Залишки коштів на реєстраційних рахунках

Зареєстрованні фінансові зобов`язання

Залишки асигнувань до кінця періоду

% виконання до плану з початку року

 

 

Річний план

З початку року

Поточний період

За період

З початку року

За період

З початку року

 

 

4080

Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

58505,00

15658,00

15658,00

15426,18

15426,18

0,00

15426,18

15426,18

0,00

0,00

231,82

98,52 %

 

 

4082

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

58505,00

15658,00

15658,00

15426,18

15426,18

0,00

15426,18

15426,18

0,00

0,00

231,82

98,52 %

 

 

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

4000,00

2000,00

2000,00

1800,00

1800,00

0,00

1800,00

1800,00

0,00

0,00

200,00

90,00 %

 

 

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

54505,00

13658,00

13658,00

13626,18

13626,18

0,00

13626,18

13626,18

0,00

0,00

31,82

99,77 %

 

 

5000

Фiзична культура i спорт

5000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 %

 

 

5010

Проведення спортивної роботи в регіоні

5000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 %

 

 

5012

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

5000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 %

 

 

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

5000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 %

 

 

6000

Житлово-комунальне господарство

232108,00

70612,00

70612,00

23970,38

23970,38

0,00

23970,38

23970,38

0,00

0,00

46641,62

33,95 %

 

 

6010

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства

5000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 %

 

 

6013

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

5000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 %

 

 

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

5000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 %

 

 

6030

Організація благоустрою населених пунктів

227108,00

70612,00

70612,00

23970,38

23970,38

0,00

23970,38

23970,38

0,00

0,00

46641,62

33,95 %

 

 

2111

Заробітна плата

77295,00

17226,00

17226,00

9045,20

9045,20

0,00

9045,20

9045,20

0,00

0,00

8180,80

52,51 %

 

 

2120

Нарахування на оплату праці

17013,00

4486,00

4486,00

1989,94

1989,94

0,00

1989,94

1989,94

0,00

0,00

2496,06

44,36 %

 

 

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

55000,00

5100,00

5100,00

3325,00

3325,00

0,00

3325,00

3325,00

0,00

0,00

1775,00

65,20 %

 

 

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

34000,00

34000,00

34000,00

1337,70

1337,70

0,00

1337,70

1337,70

0,00

0,00

32662,30

3,93 %

 

 

2273

Оплата електроенергії

42000,00

9500,00

9500,00

8272,54

8272,54

0,00

8272,54

8272,54

0,00

0,00

1227,46

87,08 %

 

 

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 %

 

 

2800

Інші поточні видатки

1800,00

300,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

0,00 %

 

 

7100

Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство

12000,00

12000,00

12000,00

7800,00

7800,00

0,00

7800,00

7800,00

0,00

0,00

4200,00

65,00 %

 

 

7130

Здійснення  заходів із землеустрою

12000,00

12000,00

12000,00

7800,00

7800,00

0,00

7800,00

7800,00

0,00

0,00

4200,00

65,00 %

 

 

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

12000,00

12000,00

12000,00

7800,00

7800,00

0,00

7800,00

7800,00

0,00

0,00

4200,00

65,00 %

 

 

7400

Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство

125000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 %

 

 

7460

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

125000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 %

 

 

7461

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

125000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 %

 

 

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

125000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 %

 

 

7600

Інші програми та заходи, пов'язані з

7000,00

7000,00

7000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7000,00

0,00 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код

Найменування

Уточнений план

Профінансовано

Залишки на особових рахунках які ще не розподілені

Касові видатки

Залишки коштів на реєстраційних рахунках

Зареєстрованні фінансові зобов`язання

Залишки асигнувань до кінця періоду

% виконання до плану з початку року

 

 

Річний план

З початку року

Поточний період

За період

З початку року

За період

З початку року

 

 

 

економічною діяльністю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7690

Інша економічна діяльність

7000,00

7000,00

7000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7000,00

0,00 %

 

 

7693

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

7000,00

7000,00

7000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7000,00

0,00 %

 

 

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

7000,00

7000,00

7000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7000,00

0,00 %

 

 

9700

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів

245803,00

245803,00

245803,00

245803,00

245803,00

0,00

245803,00

245803,00

0,00

0,00

0,00

100,00 %

 

 

9770

Інші субвенції з місцевого бюджету

245803,00

245803,00

245803,00

245803,00

245803,00

0,00

245803,00

245803,00

0,00

0,00

0,00

100,00 %

 

 

2620

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

245803,00

245803,00

245803,00

245803,00

245803,00

0,00

245803,00

245803,00

0,00

0,00

0,00

100,00 %

 

 

ВСЬОГО:

1940072,00

693982,00

693982,00

571577,13

571577,13

0,00

571577,13

571577,13

0,00

0,00

122404,87

82,36 %

 

 

 

                      

ЛОТАШІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XХХIIсесія сільської ради

VIIскликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від      25 жовтня  2018 року                                          № 32/4

С. Лоташеве

 

Про виконання сільського

бюджету за 9 місяців 2018року.

 

        Заслухавши та обговоривши інформацію бухгалтера сільської ради Ткаченко Р.І.

„Про виконання сільського бюджету за  9 місяців 2018року” яка повідомила ,що сільський бюджет виконано на 145,0% , а по власних доходах виконано на 147,98%. План доведено в сумі 1085401,00 гривень  надійшло 1574219,41 гривень по загальному фонду та спеціальному фонду план доведено-2680,00гривень надійшло-4294,21гривень це на 160,23%.

 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини,заготовленої в порядку рубок головного користування) план не доведено а надійшло-13639,22 гривень,акцизний податок з реалізації суб»єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів план доведено-3069,00гривень, надійшло-3621,00 гривень, це на 117,99% ,податок на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки,сплачений фізичними особами,які є власниками об»єктів не житлової нерухомості план не доведено, надійшло-3288,00гривень , податок на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки,сплачений фізичними особами,які є власниками об»єктів житлової нерухомості план -240,00гривень, надійшло-560,32гривень це на 233,47%, земельний податок з юридичних осіб план не доведено, надійшло коштів-69,49гривень, орендна плата з юридичних осіб план доведено-659997,00гривень надійшло-889269,36гривень на 134,7%, орендна плата з фізичних осіб план доведено-73494,00 гривень надійшло-74018,51гривень на 100,7%, єдиний податок з фізичних осіб план доведено-17550,00гривень ,надійшло-91874,21гривень на 523,4%, єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків план доведено-244000,00гривень надійшло – 394885,74 гривень на 161,8%,адміністративні штрафи та інші санкції план не доведено ,надійшло-340,00гривень,плата за надання інших адміністративних послуг план доведено-200,00гривень а виконано -496,00гривень на 248,0%, надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном,що перебуває в комунальній власності план доведено-1350,00 гривень надійшло-1591,50гривень на 117,9%,державне мито план  доведено-6,00 а надійшло -10,37гривень, на 172,8%,кошти за шкоду,що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності,які не надані в користування та не передані у власність,внаслідок їх самовільного зайняття,використання не за цільовим призначенням план не доведено ,надійшло-17727,00гривень,інші субвенції план доведено-66695,00гривень  надійшло коштів-66695,00гривень на 100%.

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення план доведено-1780,00гривень надійшло-2683,24гривень це на 150,74%,надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об»єктах,крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини план-900,00гривень надійшло-1610,97 це на 179,0%.

 

Затвердити звіт про виконання бюджету за  9 місяців 2018року по прибутках в сумі – 1574219,41 гривень та по видатках в сумі 1817105,78 гривень по загальному фонду та по спеціальному фонду по прибутках-4294,21гривень та по видатках-35850,00гривень.

Виходячи з вище сказаного керуючись п.п.1 п.а.ст.28 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні” сільська рада  в и р і ш и л а:

      1.Інформацію бухгалтера сільської ради Ткаченко Р.І. „Про виконання сільського бюджету за  9 місяців 2018року  ” прийняти до відома.

      2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету та фінансів.

 

 

 

 

Сільський голова                                                      С. Поліщук

 

 

Аналіз виконання плану по доходах  Бюджет с.Лоташеве

 

 

за III квартал 2018  року

 

 

Загальний фонд

 

 

 

Код

Найменування

Початковий річний план

Уточнений річний план

Виконання за період

Виконання з початку року

 

 

Уточнений план на період

Фактично надійшло

(+/-)
відхилення до уточненого плану

%
виконання до уточненого плану

Уточнений план на період

Фактично надійшло

(+/-)
відхилення до уточненого плану

%
виконання до уточненого плану

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10000000

Податкові надходження  

1559540,00

1794540,00

547710,00

430530,99

-117179,01

78,61 %

1252150,00

1487359,54

235209,54

118,78 %

 

 

 

13000000

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

0,00

0,00

0,00

9642,40

9642,40

0,00 %

0,00

13639,22

13639,22

0,00 %

 

 

 

13010000

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

0,00

0,00

0,00

9642,40

9642,40

0,00 %

0,00

13639,22

13639,22

0,00 %

 

 

 

13010200

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)

0,00

0,00

0,00

9642,40

9642,40

0,00 %

0,00

13639,22

13639,22

0,00 %

 

 

 

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги  

4100,00

4100,00

1023,00

1176,00

153,00

114,96 %

3069,00

3621,00

552,00

117,99 %

 

 

 

14040000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

4100,00

4100,00

1023,00

1176,00

153,00

114,96 %

3069,00

3621,00

552,00

117,99 %

 

 

 

14040000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

4100,00

4100,00

1023,00

1176,00

153,00

114,96 %

3069,00

3621,00

552,00

117,99 %

 

 

 

18000000

Місцеві податки

1555440,00

1790440,00

546687,00

419712,59

-126974,41

76,77 %

1249081,00

1470099,32

221018,32

117,69 %

 

 

 

18010000

Податок на майно

997040,00

1147140,00

413637,00

320880,99

-92756,01

77,58 %

902631,00

983339,37

80708,37

108,94 %

 

 

 

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості

240,00

240,00

240,00

560,32

320,32

233,47 %

240,00

560,32

320,32

233,47 %

 

 

 

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

2800,00

2800,00

2800,00

0,00

-2800,00

0,00 %

2800,00

3288,00

488,00

117,43 %

 

 

 

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

0,00

0,00

0,00

16,98

16,98

0,00 %

0,00

69,49

69,49

0,00 %

 

 

 

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

880000,00

1030100,00

370099,00

295692,20

-74406,80

79,90 %

810097,00

889269,36

79172,36

109,77 %

 

 

 

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

16000,00

16000,00

16000,00

15698,98

-301,02

98,12 %

16000,00

16133,69

133,69

100,84 %

 

 

 

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

98000,00

98000,00

24498,00

8912,51

-15585,49

36,38 %

73494,00

74018,51

524,51

100,71 %

 

 

 

18050000

Єдиний податок  

558400,00

643300,00

133050,00

98831,60

-34218,40

74,28 %

346450,00

486759,95

140309,95

140,50 %

 

 

 

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб 

23400,00

81300,00

63750,00

22187,29

-41562,71

34,80 %

75450,00

91874,21

16424,21

121,77 %

 

 

 

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

535000,00

562000,00

69300,00

76644,31

7344,31

110,60 %

271000,00

394885,74

123885,74

145,71 %

 

 

 

20000000

Неподаткові надходження  

2110,00

2110,00

553,00

18780,43

18227,43

3396,10 %

1556,00

20164,87

18608,87

1295,94 %

 

 

 

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності  

0,00

0,00

0,00

340,00

340,00

0,00 %

0,00

340,00

340,00

0,00 %

 

 

 

21080000

Інші надходження  

0,00

0,00

0,00

340,00

340,00

0,00 %

0,00

340,00

340,00

0,00 %

 

 

 

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції 

0,00

0,00

0,00

340,00

340,00

0,00 %

0,00

340,00

340,00

0,00 %

 

 

 

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 

2110,00

2110,00

553,00

713,43

160,43

129,01 %

1556,00

2097,87

541,87

134,82 %

 

 

 

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

300,00

300,00

100,00

264,80

164,80

264,80 %

200,00

496,00

296,00

248,00 %

 

 

 

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

300,00

300,00

100,00

264,80

164,80

264,80 %

200,00

496,00

296,00

248,00 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код

Найменування

Початковий річний план

Уточнений річний план

Виконання за період

Виконання з початку року

 

 

Уточнений план на період

Фактично надійшло

(+/-)
відхилення до уточненого плану

%
виконання до уточненого плану

Уточнений план на період

Фактично надійшло

(+/-)
відхилення до уточненого плану

%
виконання до уточненого плану

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном  

1800,00

1800,00

450,00

444,55

-5,45

98,79 %

1350,00

1591,50

241,50

117,89 %

 

 

 

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 

1800,00

1800,00

450,00

444,55

-5,45

98,79 %

1350,00

1591,50

241,50

117,89 %

 

 

 

22090000

Державне мито  

10,00

10,00

3,00

4,08

1,08

136,00 %

6,00

10,37

4,37

172,83 %

 

 

 

22090200

Державне мито, не віднесене до інших категорій  

10,00

10,00

3,00

4,08

1,08

136,00 %

6,00

10,37

4,37

172,83 %

 

 

 

24000000

Інші неподаткові надходження  

0,00

0,00

0,00

17727,00

17727,00

0,00 %

0,00

17727,00

17727,00

0,00 %

 

 

 

24060000

Інші надходження  

0,00

0,00

0,00

17727,00

17727,00

0,00 %

0,00

17727,00

17727,00

0,00 %

 

 

 

24062200

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв`язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок

0,00

0,00

0,00

17727,00

17727,00

0,00 %

0,00

17727,00

17727,00

0,00 %

 

 

 

40000000

Офіційні трансферти  

66695,00

66695,00

6715,00

16635,00

9920,00

247,73 %

66695,00

66695,00

0,00

100,00 %

 

 

 

41000000

Від органів державного управління  

66695,00

66695,00

6715,00

16635,00

9920,00

247,73 %

66695,00

66695,00

0,00

100,00 %

 

 

 

41050000

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

66695,00

66695,00

6715,00

16635,00

9920,00

247,73 %

66695,00

66695,00

0,00

100,00 %

 

 

 

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету

66695,00

66695,00

6715,00

16635,00

9920,00

247,73 %

66695,00

66695,00

0,00

100,00 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього ( без врахування трансфертів )

1561650,00

1796650,00

548263,00

449311,42

-98951,58

81,95 %

1253706,00

1507524,41

253818,41

120,25 %

 

 

 

Усього

1628345,00

1863345,00

554978,00

465946,42

-89031,58

83,96 %

1320401,00

1574219,41

253818,41

119,22 %

 

 

 

Аналіз виконання плану по доходах  Бюджет с.Лоташеве

 

 

за III квартал 2018  року

 

 

Спеціальний фонд(разом)

 

 

 

Код

Найменування

Початковий річний план

Уточнений річний план

Виконання за період

Виконання з початку року

 

 

Уточнений план на період

Фактично надійшло

(+/-)
відхилення до уточненого плану

%
виконання до уточненого плану

Уточнений план на період

Фактично надійшло

(+/-)
відхилення до уточненого плану

%
виконання до уточненого плану

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10000000

Податкові надходження  

3500,00

3500,00

900,00

1472,35

572,35

163,59 %

2680,00

4294,21

1614,21

160,23 %

 

 

 

19000000

Інші податки та збори 

3500,00

3500,00

900,00

1472,35

572,35

163,59 %

2680,00

4294,21

1614,21

160,23 %

 

 

 

19010000

Екологічний податок 

3500,00

3500,00

900,00

1472,35

572,35

163,59 %

2680,00

4294,21

1614,21

160,23 %

 

 

 

19010100

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення 

2300,00

2300,00

600,00

963,60

363,60

160,60 %

1780,00

2683,24

903,24

150,74 %

 

 

 

19010300

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини 

1200,00

1200,00

300,00

508,75

208,75

169,58 %

900,00

1610,97

710,97

179,00 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього ( без врахування трансфертів )

3500,00

3500,00

900,00

1472,35

572,35

163,59 %

2680,00

4294,21

1614,21

160,23 %

 

 

 

Усього

3500,00

3500,00

900,00

1472,35

572,35

163,59 %

2680,00

4294,21

1614,21

160,23 %

 

 

 

 

 

                      

ЛОТАШІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XХХVсесія сільської ради

VIIскликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від   14 лютого 2019 року                                          № 35/1

С. Лоташеве

 

Про виконання сільського

бюджету за  2018рік.

 

        Заслухавши та обговоривши інформацію бухгалтера сільської ради Ткаченко Р.І.

„Про виконання сільського бюджету за 2018рік” яка повідомила ,що сільський бюджет виконано на 122,12% , а по власних доходах виконано на 122,92%. План доведено в сумі 1915345,00 гривень  надійшло 2339047,45 гривень по загальному фонду та спеціальному фонду план доведено-3500,00гривень надійшло- 5854,54гривень це на 167,27%.

 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини,заготовленої в порядку рубок головного користування) план  доведено-19899,00гривень , надійшло-19899,14 гривень, це на 100%,акцизний податок з реалізації суб»єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів план доведено-4100,00гривень, надійшло-4873,00 гривень, це на 118,85% ,податок на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки,сплачений фізичними особами,які є власниками об»єктів  житлової нерухомості план  доведено-560,00гривень, надійшло-560,32гривень ,це на 100,06% податок на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки,сплачений фізичними особами,які є власниками об»єктів нежитлової нерухомості план -2800,00гривень, надійшло-3288,00гривень це на 117,43%, земельний податок з юридичних осіб план доведено-80,00гривень, надійшло коштів-86,41гривень,це на 108,01%, орендна плата з юридичних осіб план доведено-1030100,00гривень надійшло-1251286,79гривень на 121,47%,

Земельний податок з фізичних осіб план доведено-16000,00гривень,надійшло-16273,69гривень, це на 101,71%, орендна плата з фізичних осіб план доведено-90641,00 гривень надійшло-96546,51гривень на 106,52%, єдиний податок з фізичних осіб план доведено-81300,00гривень ,надійшло-97880,66гривень на 120,39%, єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків план доведено-582634,00гривень надійшло – 760794,71 гривень на 130,58%,адміністративні штрафи та інші санкції план доведено-340,00гривень ,надійшло-340,00гривень,це на 100%,плата за надання інших адміністративних послуг план доведено-659,00гривень а виконано -740,50гривень на 112,37%, надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном,що перебуває в комунальній власності план доведено-1800,00 гривень надійшло-2042,12гривень на 113,45%,державне мито план  доведено-10,00 а надійшло -13,60гривень, на 136%,кошти за шкоду,що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності,які не надані в користування та не передані у власність,внаслідок їх самовільного зайняття,використання не за цільовим призначенням план  доведено-17727,00гривень ,надійшло-17727,00гривень,це на 100%,інші субвенції план доведено-66695,00гривень  надійшло коштів-66695,00гривень на 100%.

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення план доведено-2300,00гривень надійшло-3688,57гривень це на 160,37%,надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об»єктах,крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини план-1200,00гривень надійшло-2165,97 це на 180,5%.

 

Затвердити звіт про виконання бюджету за 2018рік по прибутках в сумі – 2339047,45 гривень та по видатках в сумі 2413672,69 гривень по загальному фонду та по спеціальному фонду по прибутках-5854,54гривень та по видатках-35850,00гривень.

Виходячи з вище сказаного керуючись п.п.1 п.а.ст.28 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні” сільська рада  в и р і ш и л а:

      1.Інформацію бухгалтера сільської ради Ткаченко Р.І. „Про виконання сільського бюджету за  2018рік  ” прийняти до відома.

      2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету та фінансів.

 

 

 

 

Сільський голова                                                      С. Поліщук