ЛОТАШІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XХХVсесія сільської ради

VIIскликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від   14 лютого 2019 року                                          № 35/1

С. Лоташеве

 

Про виконання сільського

бюджету за  2018рік.

 

        Заслухавши та обговоривши інформацію бухгалтера сільської ради Ткаченко Р.І.

„Про виконання сільського бюджету за 2018рік” яка повідомила ,що сільський бюджет виконано на 122,12% , а по власних доходах виконано на 122,92%. План доведено в сумі 1915345,00 гривень  надійшло 2339047,45 гривень по загальному фонду та спеціальному фонду план доведено-3500,00гривень надійшло- 5854,54гривень це на 167,27%.

 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини,заготовленої в порядку рубок головного користування) план  доведено-19899,00гривень , надійшло-19899,14 гривень, це на 100%,акцизний податок з реалізації суб»єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів план доведено-4100,00гривень, надійшло-4873,00 гривень, це на 118,85% ,податок на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки,сплачений фізичними особами,які є власниками об»єктів  житлової нерухомості план  доведено-560,00гривень, надійшло-560,32гривень ,це на 100,06% податок на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки,сплачений фізичними особами,які є власниками об»єктів нежитлової нерухомості план -2800,00гривень, надійшло-3288,00гривень це на 117,43%, земельний податок з юридичних осіб план доведено-80,00гривень, надійшло коштів-86,41гривень,це на 108,01%, орендна плата з юридичних осіб план доведено-1030100,00гривень надійшло-1251286,79гривень на 121,47%,

Земельний податок з фізичних осіб план доведено-16000,00гривень,надійшло-16273,69гривень, це на 101,71%, орендна плата з фізичних осіб план доведено-90641,00 гривень надійшло-96546,51гривень на 106,52%, єдиний податок з фізичних осіб план доведено-81300,00гривень ,надійшло-97880,66гривень на 120,39%, єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків план доведено-582634,00гривень надійшло – 760794,71 гривень на 130,58%,адміністративні штрафи та інші санкції план доведено-340,00гривень ,надійшло-340,00гривень,це на 100%,плата за надання інших адміністративних послуг план доведено-659,00гривень а виконано -740,50гривень на 112,37%, надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном,що перебуває в комунальній власності план доведено-1800,00 гривень надійшло-2042,12гривень на 113,45%,державне мито план  доведено-10,00 а надійшло -13,60гривень, на 136%,кошти за шкоду,що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності,які не надані в користування та не передані у власність,внаслідок їх самовільного зайняття,використання не за цільовим призначенням план  доведено-17727,00гривень ,надійшло-17727,00гривень,це на 100%,інші субвенції план доведено-66695,00гривень  надійшло коштів-66695,00гривень на 100%.

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення план доведено-2300,00гривень надійшло-3688,57гривень це на 160,37%,надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об»єктах,крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини план-1200,00гривень надійшло-2165,97 це на 180,5%.

 

Затвердити звіт про виконання бюджету за 2018рік по прибутках в сумі – 2339047,45 гривень та по видатках в сумі 2413672,69 гривень по загальному фонду та по спеціальному фонду по прибутках-5854,54гривень та по видатках-35850,00гривень.

Виходячи з вище сказаного керуючись п.п.1 п.а.ст.28 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні” сільська рада  в и р і ш и л а:

      1.Інформацію бухгалтера сільської ради Ткаченко Р.І. „Про виконання сільського бюджету за  2018рік  ” прийняти до відома.

      2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету та фінансів.

 

 

 

 

Сільський голова                                                      С. Поліщук

 

                      

ЛОТАШІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XХХVIIсесія сільської ради

VIIскликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від   12 квітня 2019 року                                          № 37/8

С. Лоташеве

 

Про виконання сільського

бюджету за 1 квартал 2019 року

 

        Заслухавши та обговоривши інформацію бухгалтера сільської ради Ткаченко Р.І.

„Про виконання сільського бюджету за 1 квартал 2019 року” яка повідомила ,що сільський бюджет виконано на 105,75% , а по власних доходах виконано на 105,75%. План доведено в сумі 651959,00 гривень  надійшло 689446,61 гривень по загальному фонду та спеціальному фонду план доведено-1450,00гривень надійшло- 1586,83гривень це на 109,44%.

 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини,заготовленої в порядку рубок головного користування) план не   доведено , надійшло-5329,00 гривень,акцизний податок з реалізації суб»єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів план доведено-1200,00гривень, надійшло-1652,00 гривень, це на 137,67% , земельний податок з юридичних осіб план доведено-20,00гривень, надійшло коштів-814,22гривень, орендна плата з юридичних осіб план доведено-371215,00гривень надійшло-402255,77гривень на 108,36%, орендна плата з фізичних осіб план доведено-18456,00 гривень надійшло-18408,00гривень на 99,74, єдиний податок з фізичних осіб план доведено-63900,00гривень ,надійшло-36660,40гривень на 57,37%, єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків план доведено-196523,00гривень надійшло – 223476,63 гривень на 113,72%,плата за надання інших адміністративних послуг план доведено-102,00гривень а виконано -217,60гривень на 213,33%, надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном,що перебуває в комунальній власності план доведено-540,00 гривень надійшло-627,55гривень на 116,21%,державне мито план  доведено-3,00 а надійшло -5,44гривень, на 181,33%.

          Екологічний податок,який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення ( за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) план доведено-900,00гривень надійшло-1005,58гривень це на 111,73%,надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об»єктах,крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини план-550,00гривень надійшло-581,25 це на 105,68%.

 

Затвердити звіт про виконання бюджету за 1 квартал 2019року по прибутках в сумі – 689446,61 гривень та по видатках в сумі 649630,93 гривень по загальному фонду та по спеціальному фонду по прибутках-1586,83гривень.

Виходячи з вище сказаного керуючись п.п.1 п.а.ст.28 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні” сільська рада  в и р і ш и л а:

      1.Інформацію бухгалтера сільської ради Ткаченко Р.І. „Про виконання сільського бюджету за  1 квартал 2019 року ” прийняти до відома.

      2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету та фінансів.

 

 

 

 

Сільський голова                                                      С. Поліщук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз виконання плану по доходах  Бюджет с.Лоташеве

 

 

за I  квартал 2019  року

 

 

Загальний фонд

 

 

 

Код

Найменування

Початковий річний план

Уточнений річний план

Виконання за період

Виконання з початку року

 

 

Уточнений план на період

Фактично надійшло

(+/-)
відхилення до уточненого плану

%
виконання до уточненого плану

Уточнений план на період

Фактично надійшло

(+/-)
відхилення до уточненого плану

%
виконання до уточненого плану

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10000000

Податкові надходження  

2459985,00

2459985,00

651314,00

688596,02

37282,02

105,72 %

651314,00

688596,02

37282,02

105,72 %

 

 

 

13000000

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

0,00

0,00

0,00

5329,00

5329,00

0,00 %

0,00

5329,00

5329,00

0,00 %

 

 

 

13010000

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

0,00

0,00

0,00

5329,00

5329,00

0,00 %

0,00

5329,00

5329,00

0,00 %

 

 

 

13010200

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)

0,00

0,00

0,00

5329,00

5329,00

0,00 %

0,00

5329,00

5329,00

0,00 %

 

 

 

13030000

Рентна плата за користування надрами

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 %

0,00

0,00

0,00

0,00 %

 

 

 

13030100

Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 %

0,00

0,00

0,00

0,00 %

 

 

 

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги  

4800,00

4800,00

1200,00

1652,00

452,00

137,67 %

1200,00

1652,00

452,00

137,67 %

 

 

 

14040000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

4800,00

4800,00

1200,00

1652,00

452,00

137,67 %

1200,00

1652,00

452,00

137,67 %

 

 

 

14040000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

4800,00

4800,00

1200,00

1652,00

452,00

137,67 %

1200,00

1652,00

452,00

137,67 %

 

 

 

18000000

Місцеві податки

2455185,00

2455185,00

650114,00

681615,02

31501,02

104,85 %

650114,00

681615,02

31501,02

104,85 %

 

 

 

18010000

Податок на майно

1639525,00

1639525,00

389691,00

421477,99

31786,99

108,16 %

389691,00

421477,99

31786,99

108,16 %

 

 

 

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості

651,00

651,00

0,00

0,00

0,00

0,00 %

0,00

0,00

0,00

0,00 %

 

 

 

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

3800,00

3800,00

0,00

0,00

0,00

0,00 %

0,00

0,00

0,00

0,00 %

 

 

 

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

80,00

80,00

20,00

814,22

794,22

4071,10 %

20,00

814,22

794,22

4071,10 %

 

 

 

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

1544869,00

1544869,00

371215,00

402255,77

31040,77

108,36 %

371215,00

402255,77

31040,77

108,36 %

 

 

 

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

16300,00

16300,00

0,00

0,00

0,00

0,00 %

0,00

0,00

0,00

0,00 %

 

 

 

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

73825,00

73825,00

18456,00

18408,00

-48,00

99,74 %

18456,00

18408,00

-48,00

99,74 %

 

 

 

18050000

Єдиний податок  

815660,00

815660,00

260423,00

260137,03

-285,97

99,89 %

260423,00

260137,03

-285,97

99,89 %

 

 

 

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб 

81450,00

81450,00

63900,00

36660,40

-27239,60

57,37 %

63900,00

36660,40

-27239,60

57,37 %

 

 

 

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

734210,00

734210,00

196523,00

223476,63

26953,63

113,72 %

196523,00

223476,63

26953,63

113,72 %

 

 

 

20000000

Неподаткові надходження  

2580,00

2580,00

645,00

850,59

205,59

131,87 %

645,00

850,59

205,59

131,87 %

 

 

 

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 

2580,00

2580,00

645,00

850,59

205,59

131,87 %

645,00

850,59

205,59

131,87 %

 

 

 

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

408,00

408,00

102,00

217,60

115,60

213,33 %

102,00

217,60

115,60

213,33 %

 

 

 

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

408,00

408,00

102,00

217,60

115,60

213,33 %

102,00

217,60

115,60

213,33 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код

Найменування

Початковий річний план

Уточнений річний план

Виконання за період

Виконання з початку року

 

 

Уточнений план на період

Фактично надійшло

(+/-)
відхилення до уточненого плану

%
виконання до уточненого плану

Уточнений план на період

Фактично надійшло

(+/-)
відхилення до уточненого плану

%
виконання до уточненого плану

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном  

2160,00

2160,00

540,00

627,55

87,55

116,21 %

540,00

627,55

87,55

116,21 %

 

 

 

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 

2160,00

2160,00

540,00

627,55

87,55

116,21 %

540,00

627,55

87,55

116,21 %

 

 

 

22090000

Державне мито  

12,00

12,00

3,00

5,44

2,44

181,33 %

3,00

5,44

2,44

181,33 %

 

 

 

22090200

Державне мито, не віднесене до інших категорій  

12,00

12,00

3,00

5,44

2,44

181,33 %

3,00

5,44

2,44

181,33 %

 

 

 

40000000

Офіційні трансферти  

72968,00

36484,00

0,00

0,00

0,00

0,00 %

0,00

0,00

0,00

0,00 %

 

 

 

41000000

Від органів державного управління  

72968,00

36484,00

0,00

0,00

0,00

0,00 %

0,00

0,00

0,00

0,00 %

 

 

 

41050000

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

72968,00

36484,00

0,00

0,00

0,00

0,00 %

0,00

0,00

0,00

0,00 %

 

 

 

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету

72968,00

36484,00

0,00

0,00

0,00

0,00 %

0,00

0,00

0,00

0,00 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього ( без врахування трансфертів )

2462565,00

2462565,00

651959,00

689446,61

37487,61

105,75 %

651959,00

689446,61

37487,61

105,75 %

 

 

 

Усього

2535533,00

2499049,00

651959,00

689446,61

37487,61

105,75 %

651959,00

689446,61

37487,61

105,75 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджет с.Лоташеве

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз фінансування установ станом на I  квартал 2019 р.

 

 

Загальний фонд

 

 

Станом на 31.03.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

грн.

 

 

Код

Найменування

Уточнений план

Профінансовано

Залишки на особових рахунках які ще не розподілені

Касові видатки

Залишки коштів на реєстраційних рахунках

Зареєстрованні фінансові зобов`язання

Залишки асигнувань до кінця періоду

% виконання до плану з початку року

 

 

Річний план

З початку року

Поточний період

За період

З початку року

За період

З початку року

 

 

01

Лоташівська сільська рада

2794631,00

1221127,00

1221127,00

649630,93

649630,93

0,00

649630,93

649630,93

0,00

0,00

571496,07

53,20 %

 

 

0100

Державне управління

1265870,00

338111,00

338111,00

296448,46

296448,46

0,00

296448,46

296448,46

0,00

0,00

41662,54

87,68 %

 

 

0110150

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

1265870,00

338111,00

338111,00

296448,46

296448,46

0,00

296448,46

296448,46

0,00

0,00

41662,54

87,68 %

 

 

2111

Заробітна плата

916950,00

211862,00

211862,00

211555,33

211555,33

0,00

211555,33

211555,33

0,00

0,00

306,67

99,86 %

 

 

2120

Нарахування на оплату праці

207230,00

47989,00

47989,00

47843,97

47843,97

0,00

47843,97

47843,97

0,00

0,00

145,03

99,70 %

 

 

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

47950,00

15175,00

15175,00

6794,35

6794,35

0,00

6794,35

6794,35

0,00

0,00

8380,65

44,77 %

 

 

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

45740,00

30585,00

30585,00

4141,74

4141,74

0,00

4141,74

4141,74

0,00

0,00

26443,26

13,54 %

 

 

2250

Видатки на відрядження

3000,00

2000,00

2000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2000,00

0,00 %

 

 

2273

Оплата електроенергії

45000,00

30500,00

30500,00

26113,07

26113,07

0,00

26113,07

26113,07

0,00

0,00

4386,93

85,62 %

 

 

3000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

48600,00

8650,00

8650,00

4240,00

4240,00

0,00

4240,00

4240,00

0,00

0,00

4410,00

49,02 %

 

 

0113242

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

48600,00

8650,00

8650,00

4240,00

4240,00

0,00

4240,00

4240,00

0,00

0,00

4410,00

49,02 %

 

 

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

8800,00

5450,00

5450,00

4240,00

4240,00

0,00

4240,00

4240,00

0,00

0,00

1210,00

77,80 %

 

 

2730

Інші виплати населенню

39800,00

3200,00

3200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3200,00

0,00 %

 

 

4000

Культура i мистецтво

464046,00

259643,00

259643,00

85324,64

85324,64

0,00

85324,64

85324,64

0,00

0,00

174318,36

32,86 %

 

 

0114030

Забезпечення діяльності бібліотек

64235,00

15327,00

15327,00

12540,11

12540,11

0,00

12540,11

12540,11

0,00

0,00

2786,89

81,82 %

 

 

2111

Заробітна плата

43381,00

10374,00

10374,00

9365,40

9365,40

0,00

9365,40

9365,40

0,00

0,00

1008,60

90,28 %

 

 

2120

Нарахування на оплату праці

9544,00

2283,00

2283,00

2060,71

2060,71

0,00

2060,71

2060,71

0,00

0,00

222,29

90,26 %

 

 

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

6490,00

890,00

890,00

814,00

814,00

0,00

814,00

814,00

0,00

0,00

76,00

91,46 %

 

 

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

4820,00

1780,00

1780,00

300,00

300,00

0,00

300,00

300,00

0,00

0,00

1480,00

16,85 %

 

 

0114060

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

374446,00

234224,00

234224,00

65193,47

65193,47

0,00

65193,47

65193,47

0,00

0,00

169030,53

27,83 %

 

 

2111

Заробітна плата

49590,00

12899,00

12899,00

12519,00

12519,00

0,00

12519,00

12519,00

0,00

0,00

380,00

97,05 %

 

 

2120

Нарахування на оплату праці

16856,00

4325,00

4325,00

4131,27

4131,27

0,00

4131,27

4131,27

0,00

0,00

193,73

95,52 %

 

 

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

81000,00

3000,00

3000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3000,00

0,00 %

 

 

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

202000,00

202000,00

202000,00

38390,00

38390,00

0,00

38390,00

38390,00

0,00

0,00

163610,00

19,00 %

 

 

2273

Оплата електроенергії

25000,00

12000,00

12000,00

10153,20

10153,20

0,00

10153,20

10153,20

0,00

0,00

1846,80

84,61 %

 

 

0114082

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

25365,00

10092,00

10092,00

7591,06

7591,06

0,00

7591,06

7591,06

0,00

0,00

2500,94

75,22 %

 

 

2111

Заробітна плата

16692,00

4173,00

4173,00

4173,00

4173,00

0,00

4173,00

4173,00

0,00

0,00

0,00

100,00 %

 

 

2120

Нарахування на оплату праці

3673,00

919,00

919,00

918,06

918,06

0,00

918,06

918,06

0,00

0,00

0,94

99,90 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код

Найменування

Уточнений план

Профінансовано

Залишки на особових рахунках які ще не розподілені

Касові видатки

Залишки коштів на реєстраційних рахунках

Зареєстрованні фінансові зобов`язання

Залишки асигнувань до кінця періоду

% виконання до плану з початку року

 

 

Річний план

З початку року

Поточний період

За період

З початку року

За період

З початку року

 

 

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

5000,00

5000,00

5000,00

2500,00

2500,00

0,00

2500,00

2500,00

0,00

0,00

2500,00

50,00 %

 

 

6000

Житлово-комунальне господарство

176715,00

54625,00

54625,00

30634,18

30634,18

0,00

30634,18

30634,18

0,00

0,00

23990,82

56,08 %

 

 

0116030

Організація благоустрою населених пунктів

176715,00

54625,00

54625,00

30634,18

30634,18

0,00

30634,18

30634,18

0,00

0,00

23990,82

56,08 %

 

 

2111

Заробітна плата

70422,00

19692,00

19692,00

14519,00

14519,00

0,00

14519,00

14519,00

0,00

0,00

5173,00

73,73 %

 

 

2120

Нарахування на оплату праці

15493,00

4333,00

4333,00

3194,18

3194,18

0,00

3194,18

3194,18

0,00

0,00

1138,82

73,72 %

 

 

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

30400,00

7000,00

7000,00

1255,00

1255,00

0,00

1255,00

1255,00

0,00

0,00

5745,00

17,93 %

 

 

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

10000,00

5000,00

5000,00

1337,70

1337,70

0,00

1337,70

1337,70

0,00

0,00

3662,30

26,75 %

 

 

2273

Оплата електроенергії

48000,00

18000,00

18000,00

10011,99

10011,99

0,00

10011,99

10011,99

0,00

0,00

7988,01

55,62 %

 

 

2800

Інші поточні видатки

2400,00

600,00

600,00

316,31

316,31

0,00

316,31

316,31

0,00

0,00

283,69

52,72 %

 

 

7100

Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство

366000,00

276000,00

276000,00

58675,65

58675,65

0,00

58675,65

58675,65

0,00

0,00

217324,35

21,26 %

 

 

0117130

Здійснення  заходів із землеустрою

366000,00

276000,00

276000,00

58675,65

58675,65

0,00

58675,65

58675,65

0,00

0,00

217324,35

21,26 %

 

 

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

366000,00

276000,00

276000,00

58675,65

58675,65

0,00

58675,65

58675,65

0,00

0,00

217324,35

21,26 %

 

 

7400

Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство

214302,00

25000,00

25000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25000,00

0,00 %

 

 

0117461

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

214302,00

25000,00

25000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25000,00

0,00 %

 

 

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

214302,00

25000,00

25000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25000,00

0,00 %

 

 

9700

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів

259098,00

259098,00

259098,00

174308,00

174308,00

0,00

174308,00

174308,00

0,00

0,00

84790,00

67,27 %

 

 

0119770

Інші субвенції з місцевого бюджету

259098,00

259098,00

259098,00

174308,00

174308,00

0,00

174308,00

174308,00

0,00

0,00

84790,00

67,27 %

 

 

2620

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

259098,00

259098,00

259098,00

174308,00

174308,00

0,00

174308,00

174308,00

0,00

0,00

84790,00

67,27 %

 

 

ВСЬОГО:

2794631,00

1221127,00

1221127,00

649630,93

649630,93

0,00

649630,93

649630,93

0,00

0,00

571496,07

53,20 %

 

 

 

 

 

 

                      

ЛОТАШІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XLсесія сільської ради

VIIскликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від   19  вересня  2019 року                                          № 40/1

С. Лоташеве

 

Про виконання сільського

бюджету за перше півріччя 2019 року

 

        Заслухавши та обговоривши інформацію головного бухгалтера бухгалтерської служби сільської ради Ткаченко Р.І.

„Про виконання сільського бюджету за перше півріччя 2019 року” яка повідомила ,що сільський бюджет виконано на 110,28% , а по власних доходах виконано на 110,28%. План доведено в сумі 1135803,00 гривень  надійшло 1252537,84 гривень по загальному фонду та спеціальному фонду план доведено-2900,00гривень надійшло- 3048,64гривень це на 105,13%.

 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини,заготовленої в порядку рубок головного користування) план не   доведено , надійшло-5329,00 гривень, рентна плата за користування надрами для видобування корисних  копалин загальнодержавного значення план не доведено, надійшло 4,94 гривень, акцизний податок з реалізації суб»єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів план доведено-2400,00гривень, надійшло-3766,00 гривень, це на 156,92% ,податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об»єктів житлової нерухомості план доведено 651,00гривень,не виконано, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об»єктів  не житлової нерухомості план доведено-3800,00гривень не виконано, земельний податок з юридичних осіб план доведено-40,00гривень, надійшло коштів-2001,08гривень, орендна плата з юридичних осіб план доведено-762430,00гривень надійшло-804695,18гривень на 105,54%, орендна плата з фізичних осіб план доведено-36912,00 гривень надійшло-42932,00гривень на 116,31%, єдиний податок з фізичних осіб план доведено-69750,00гривень ,надійшло-78080,66гривень на 111,94%, єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків план доведено-262981,00гривень надійшло – 298741,66 гривень на 113,60%,плата за надання інших адміністративних послуг план доведено-204,00гривень а виконано -272гривень на 113,33%, надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном,що перебуває в комунальній власності план доведено-1080,00 гривень надійшло-1111,88гривень на 102,95%,державне мито план  доведено-6,00 а надійшло -5,44гривень, на 90,67%, кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням ,зняття грунтового покриву (родючого шару грунту),без спеціального дозволу відшкодування збитків за погіршення якості грунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв»язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок план не доведено,надійшло-15598,00гривень.

          Екологічний податок,який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення ( за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) план доведено-1800,00гривень надійшло-1885,51гривень це на 104,75%,надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об»єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини план-1100,00гривень надійшло-1163,13 це на 105,74%.

 

Затвердити звіт про виконання бюджету за перше півріччя 2019року по прибутках в сумі – 1252537,84 гривень та по видатках в сумі 1740443,46 гривень по загальному фонду та по спеціальному фонду по прибутках-3048,64гривень.

Виходячи з вище сказаного керуючись п.п.1 п.а.ст.28 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні” сільська рада  в и р і ш и л а:

      1.Інформацію головного бухгалтера бухгалтерської служби  сільської ради Ткаченко Р.І. „Про виконання сільського бюджету за перше півріччя 2019 року ” прийняти до відома.

      2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету та фінансів.

 

 

 

 

Сільський голова                                                      С. Поліщук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз виконання плану по доходах  Бюджет с.Лоташеве

 

 

станом на 27.06.2019  р. ( з початку року)

 

 

Загальний фонд

 

 

 

Код

Найменування

Початковий річний план

Уточнений річний план

Виконання з початку року

 

 

Уточнений план на період

Фактично надійшло

(+/-)
відхилення до уточненого плану

%
виконання до уточненого плану

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10000000

Податкові надходження  

2459985,00

2459985,00

1134513,00

1235550,52

101037,52

108,91 %

 

 

 

13000000

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

0,00

0,00

0,00

5333,94

5333,94

0,00 %

 

 

 

13010000

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

0,00

0,00

0,00

5329,00

5329,00

0,00 %

 

 

 

13010200

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)

0,00

0,00

0,00

5329,00

5329,00

0,00 %

 

 

 

13030000

Рентна плата за користування надрами

0,00

0,00

0,00

4,94

4,94

0,00 %

 

 

 

13030100

Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення

0,00

0,00

0,00

4,94

4,94

0,00 %

 

 

 

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги  

4800,00

4800,00

2400,00

3766,00

1366,00

156,92 %

 

 

 

14040000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

4800,00

4800,00

2400,00

3766,00

1366,00

156,92 %

 

 

 

14040000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

4800,00

4800,00

2400,00

3766,00

1366,00

156,92 %

 

 

 

18000000

Місцеві податки

2455185,00

2455185,00

1132113,00

1226450,58

94337,58

108,33 %

 

 

 

18010000

Податок на майно

1639525,00

1639525,00

799382,00

849628,26

50246,26

106,29 %

 

 

 

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості

651,00

651,00

0,00

0,00

0,00

0,00 %

 

 

 

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

3800,00

3800,00

0,00

0,00

0,00

0,00 %

 

 

 

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

80,00

80,00

40,00

2001,08

1961,08

5002,70 %

 

 

 

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

1544869,00

1544869,00

762430,00

804695,18

42265,18

105,54 %

 

 

 

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

16300,00

16300,00

0,00

0,00

0,00

0,00 %

 

 

 

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

73825,00

73825,00

36912,00

42932,00

6020,00

116,31 %

 

 

 

18050000

Єдиний податок  

815660,00

815660,00

332731,00

376822,32

44091,32

113,25 %

 

 

 

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб 

81450,00

81450,00

69750,00

78080,66

8330,66

111,94 %

 

 

 

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

734210,00

734210,00

262981,00

298741,66

35760,66

113,60 %

 

 

 

20000000

Неподаткові надходження  

2580,00

2580,00

1290,00

16987,32

15697,32

1316,85 %

 

 

 

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 

2580,00

2580,00

1290,00

1389,32

99,32

107,70 %

 

 

 

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

408,00

408,00

204,00

272,00

68,00

133,33 %

 

 

 

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

408,00

408,00

204,00

272,00

68,00

133,33 %

 

 

 

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном  

2160,00

2160,00

1080,00

1111,88

31,88

102,95 %

 

 

 

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 

2160,00

2160,00

1080,00

1111,88

31,88

102,95 %

 

 

 

22090000

Державне мито  

12,00

12,00

6,00

5,44

-0,56

90,67 %

 

 

 

22090200

Державне мито, не віднесене до інших категорій  

12,00

12,00

6,00

5,44

-0,56

90,67 %

 

 

 

24000000

Інші неподаткові надходження  

0,00

0,00

0,00

15598,00

15598,00

0,00 %

 

 

 

24060000

Інші надходження  

0,00

0,00

0,00

15598,00

15598,00

0,00 %

 

 

 

24062200

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв`язку з

0,00

0,00

0,00

15598,00

15598,00

0,00 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код

Найменування

Початковий річний план

Уточнений річний план

Виконання з початку року

 

 

Уточнений план на період

Фактично надійшло

(+/-)
відхилення до уточненого плану

%
виконання до уточненого плану

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тимчасовим невикористанням земельних ділянок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40000000

Офіційні трансферти  

72968,00

36484,00

0,00

0,00

0,00

0,00 %

 

 

 

41000000

Від органів державного управління  

72968,00

36484,00

0,00

0,00

0,00

0,00 %

 

 

 

41050000

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

72968,00

36484,00

0,00

0,00

0,00

0,00 %

 

 

 

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету

72968,00

36484,00

0,00

0,00

0,00

0,00 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього ( без врахування трансфертів )

2462565,00

2462565,00

1135803,00

1252537,84

116734,84

110,28 %

 

 

 

Усього

2535533,00

2499049,00

1135803,00

1252537,84

116734,84

110,28 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджет с.Лоташеве

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз фінансування установ станом на 27.06.2019 р.

 

 

Загальний фонд

 

 

Станом на 19.09.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

грн.

 

 

Код

Найменування

Уточнений план

Профінансовано

Залишки на особових рахунках які ще не розподілені

Касові видатки

Залишки коштів на реєстраційних рахунках

Зареєстрованні фінансові зобов`язання

Залишки асигнувань до кінця періоду

% виконання до плану з початку року

 

 

Річний план

З початку року

Поточний період

За період

З початку року

За період

З початку року

 

 

01

Лоташівська сільська рада

3109833,00

2196848,00

388509,00

327319,96

1740443,46

0,00

327319,96

1740443,46

0,00

0,00

456404,54

79,22 %

 

 

0100

Державне управління

1265870,00

706619,00

154230,00

116562,76

619401,34

0,00

116562,76

619401,34

0,00

0,00

87217,66

87,66 %

 

 

0110150

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

1265870,00

706619,00

154230,00

116562,76

619401,34

0,00

116562,76

619401,34

0,00

0,00

87217,66

87,66 %

 

 

2111

Заробітна плата

916950,00

495689,00

120398,00

91431,54

462551,02

0,00

91431,54

462551,02

0,00

0,00

33137,98

93,31 %

 

 

2120

Нарахування на оплату праці

207230,00

111810,00

26947,00

20114,93

103956,26

0,00

20114,93

103956,26

0,00

0,00

7853,74

92,98 %

 

 

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

47950,00

25350,00

4740,00

4079,00

14498,35

0,00

4079,00

14498,35

0,00

0,00

10851,65

57,19 %

 

 

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

45740,00

35970,00

1795,00

680,15

8945,52

0,00

680,15

8945,52

0,00

0,00

27024,48

24,87 %

 

 

2250

Видатки на відрядження

3000,00

3000,00

0,00

0,00

380,00

0,00

0,00

380,00

0,00

0,00

2620,00

12,67 %

 

 

2273

Оплата електроенергії

45000,00

34800,00

350,00

257,14

29070,19

0,00

257,14

29070,19

0,00

0,00

5729,81

83,54 %

 

 

3000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

68600,00

46300,00

5000,00

0,00

4940,00

0,00

0,00

4940,00

0,00

0,00

41360,00

10,67 %

 

 

0113242

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

68600,00

46300,00

5000,00

0,00

4940,00

0,00

0,00

4940,00

0,00

0,00

41360,00

10,67 %

 

 

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

8800,00

8100,00

0,00

0,00

4940,00

0,00

0,00

4940,00

0,00

0,00

3160,00

60,99 %

 

 

2730

Інші виплати населенню

59800,00

38200,00

5000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38200,00

0,00 %

 

 

4000

Культура i мистецтво

570046,00

458076,00

15958,00

14791,32

431089,26

0,00

14791,32

431089,26

0,00

0,00

26986,74

94,11 %

 

 

0114030

Забезпечення діяльності бібліотек

64235,00

30364,00

4529,00

3808,59

24495,54

0,00

3808,59

24495,54

0,00

0,00

5868,46

80,67 %

 

 

2111

Заробітна плата

43381,00

20748,00

3458,00

3121,80

18730,80

0,00

3121,80

18730,80

0,00

0,00

2017,20

90,28 %

 

 

2120

Нарахування на оплату праці

9544,00

4566,00

761,00

686,79

4121,74

0,00

686,79

4121,74

0,00

0,00

444,26

90,27 %

 

 

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

6490,00

1490,00

0,00

0,00

1193,00

0,00

0,00

1193,00

0,00

0,00

297,00

80,07 %

 

 

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

4820,00

3560,00

310,00

0,00

450,00

0,00

0,00

450,00

0,00

0,00

3110,00

12,64 %

 

 

0114060

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

480446,00

407438,00

6338,00

5891,67

393911,60

0,00

5891,67

393911,60

0,00

0,00

13526,40

96,68 %

 

 

2111

Заробітна плата

49590,00

25298,00

4133,00

4343,15

25038,00

0,00

4343,15

25038,00

0,00

0,00

260,00

98,97 %

 

 

2120

Нарахування на оплату праці

16856,00

8540,00

1405,00

1377,09

8262,54

0,00

1377,09

8262,54

0,00

0,00

277,46

96,75 %

 

 

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

131000,00

111000,00

0,00

0,00

101981,00

0,00

0,00

101981,00

0,00

0,00

9019,00

91,87 %

 

 

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

258000,00

248000,00

0,00

0,00

247934,00

0,00

0,00

247934,00

0,00

0,00

66,00

99,97 %

 

 

2273

Оплата електроенергії

25000,00

14600,00

800,00

171,43

10696,06

0,00

171,43

10696,06

0,00

0,00

3903,94

73,26 %

 

 

0114082

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

25365,00

20274,00

5091,00

5091,06

12682,12

0,00

5091,06

12682,12

0,00

0,00

7591,88

62,55 %

 

 

2111

Заробітна плата

16692,00

12519,00

4173,00

4173,00

8346,00

0,00

4173,00

8346,00

0,00

0,00

4173,00

66,67 %

 

 

2120

Нарахування на оплату праці

3673,00

2755,00

918,00

918,06

1836,12

0,00

918,06

1836,12

0,00

0,00

918,88

66,65 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код

Найменування

Уточнений план

Профінансовано

Залишки на особових рахунках які ще не розподілені

Касові видатки

Залишки коштів на реєстраційних рахунках

Зареєстрованні фінансові зобов`язання

Залишки асигнувань до кінця періоду

% виконання до плану з початку року

 

 

Річний план

З початку року

Поточний період

За період

З початку року

За період

З початку року

 

 

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

5000,00

5000,00

0,00

0,00

2500,00

0,00

0,00

2500,00

0,00

0,00

2500,00

50,00 %

 

 

6000

Житлово-комунальне господарство

176715,00

107251,00

12312,00

10942,48

64721,21

0,00

10942,48

64721,21

0,00

0,00

42529,79

60,35 %

 

 

0116030

Організація благоустрою населених пунктів

176715,00

107251,00

12312,00

10942,48

64721,21

0,00

10942,48

64721,21

0,00

0,00

42529,79

60,35 %

 

 

2111

Заробітна плата

70422,00

39384,00

5173,00

6173,00

29038,00

0,00

6173,00

29038,00

0,00

0,00

10346,00

73,73 %

 

 

2120

Нарахування на оплату праці

15493,00

8667,00

1139,00

1358,06

6388,44

0,00

1358,06

6388,44

0,00

0,00

2278,56

73,71 %

 

 

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

30400,00

23000,00

4000,00

1140,00

6865,00

0,00

1140,00

6865,00

0,00

0,00

16135,00

29,85 %

 

 

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

10000,00

10000,00

0,00

0,00

5333,26

0,00

0,00

5333,26

0,00

0,00

4666,74

53,33 %

 

 

2273

Оплата електроенергії

48000,00

25000,00

2000,00

2271,42

16483,39

0,00

2271,42

16483,39

0,00

0,00

8516,61

65,93 %

 

 

2800

Інші поточні видатки

2400,00

1200,00

0,00

0,00

613,12

0,00

0,00

613,12

0,00

0,00

586,88

51,09 %

 

 

7100

Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство

366000,00

276000,00

0,00

56941,40

115617,05

0,00

56941,40

115617,05

0,00

0,00

160382,95

41,89 %

 

 

0117130

Здійснення  заходів із землеустрою

366000,00

276000,00

0,00

56941,40

115617,05

0,00

56941,40

115617,05

0,00

0,00

160382,95

41,89 %

 

 

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

366000,00

276000,00

0,00

56941,40

115617,05

0,00

56941,40

115617,05

0,00

0,00

160382,95

41,89 %

 

 

7400

Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство

141375,00

141375,00

0,00

0,00

116374,60

0,00

0,00

116374,60

0,00

0,00

25000,40

82,32 %

 

 

0117461

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

141375,00

141375,00

0,00

0,00

116374,60

0,00

0,00

116374,60

0,00

0,00

25000,40

82,32 %

 

 

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

141375,00

141375,00

0,00

0,00

116374,60

0,00

0,00

116374,60

0,00

0,00

25000,40

82,32 %

 

 

7600

Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю

42927,00

42927,00

42927,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42927,00

0,00 %

 

 

0117693

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

42927,00

42927,00

42927,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42927,00

0,00 %

 

 

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

42927,00

42927,00

42927,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42927,00

0,00 %

 

 

9700

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів

478300,00

418300,00

158082,00

128082,00

388300,00

0,00

128082,00

388300,00

0,00

0,00

30000,00

92,83 %

 

 

0119730

Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

30000,00

30000,00

30000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30000,00

0,00 %

 

 

2620

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

30000,00

30000,00

30000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30000,00

0,00 %

 

 

0119770

Інші субвенції з місцевого бюджету

448300,00

388300,00

128082,00

128082,00

388300,00

0,00

128082,00

388300,00

0,00

0,00

0,00

100,00 %

 

 

2620

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

448300,00

388300,00

128082,00

128082,00

388300,00

0,00

128082,00

388300,00

0,00

0,00

0,00

100,00 %

 

 

ВСЬОГО:

3109833,00

2196848,00

388509,00

327319,96

1740443,46

0,00

327319,96

1740443,46

0,00

0,00

456404,54

79,22 %

 

 

 

 

                      

ЛОТАШІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XLIсесія сільської ради

VIIскликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від  25  жовтня  2019 року                                          № 41/1

С. Лоташеве

 

Про виконання сільського

бюджету за дев»ять

місяців  2019 року

 

        Заслухавши та обговоривши інформацію головного бухгалтера бухгалтерської служби сільської ради Ткаченко Р.І.

„Про виконання сільського бюджету за дев»ять місяців 2019 року” яка повідомила ,що сільський бюджет виконано на 109,43% , а по власних доходах виконано на 109,63%. План доведено в сумі 1717076,00 гривень  надійшло 1878973,03 гривень по загальному фонду та спеціальному фонду план доведено-2900,00гривень надійшло- 3048,64гривень це на 105,13%.

 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини,заготовленої в порядку рубок головного користування) план не   доведено , надійшло-5329,00 гривень, рентна плата за користування надрами для видобування корисних  копалин загальнодержавного значення план не доведено, надійшло 10,94 гривень, акцизний податок з реалізації суб»єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів план доведено-3600,00гривень, надійшло-5852,00 гривень, це на 162,56% ,податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об»єктів житлової нерухомості план доведено 651,00гривень,надійшло-716,68гривень,це на 110,09%, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об»єктів  не житлової нерухомості план доведено-3800,00гривень надійшло-7650,77гривень,це на 201,34%, земельний податок з юридичних осіб план доведено-60,00гривень, надійшло коштів-3187,94гривень, орендна плата з юридичних осіб план доведено-1153645,00гривень надійшло-121892,13гривень на 105,66%,земельний податок з фізичних осіб план доведено-16300,00гривень ,надійшло-20480,07гривень на 125,64%, орендна плата з фізичних осіб план доведено-55368,00 гривень надійшло-56265,85гривень на 101,62%, єдиний податок з фізичних осіб план доведено-75600,00гривень ,надійшло-89960,54гривень на 119%, єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків план доведено-369634,00гривень надійшло – 406916,70 гривень на 110,09%,плата за надання інших адміністративних послуг план доведено-306,00гривень а виконано -530,4гривень на 173,33%, надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном,що перебуває в комунальній власності план доведено-1620,00 гривень надійшло-1595,22гривень на 98,47%,державне мито план  доведено-9,00 а надійшло -6,29гривень, на 69,89%, кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням ,зняття грунтового покриву (родючого шару грунту),без спеціального дозволу відшкодування збитків за погіршення якості грунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв»язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок план не доведено,надійшло-25067,00гривень,Інші субвенції план доведено-36483,00гривень,надійшло-36483гривень це на 100%.

          Екологічний податок,який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення ( за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) план доведено-2700,00гривень надійшло-2704,20гривень це на 100,16%,надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об»єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини план-1650,00гривень надійшло-1888,76 це на 114,47%.

 

Затвердити звіт про виконання бюджету за дев»ять місяців 2019року по прибутках в сумі – 1878973,03 гривень та по видатках в сумі 2367507,26 гривень по загальному фонду та по спеціальному фонду по прибутках-4592,96гривень.

Виходячи з вище сказаного керуючись п.п.1 п.а.ст.28 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні” сільська рада  в и р і ш и л а:

      1.Інформацію головного бухгалтера бухгалтерської служби  сільської ради Ткаченко Р.І. „Про виконання сільського бюджету за дев»ять місяців 2019 року ” прийняти до відома.

      2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету та фінансів.

 

 

 

 

Сільський голова                                                      С. Поліщук