ОГОЛОШЕННЯ 

        Відповідно  до  рішення  Лоташівської  сільської  ради  від  05.10.2016  року

№ 11/3  « Про  оголошення  конкурсу  з  відбору  виконавців  робіт  із  земельних  торгів »  Лоташівська  сільська  рада  оголошує  конкурс  з  відбору  виконавців  робіт  з  проведення  земельних  торгів .

Короткий зміст : «Інформація  Лоташівської   сільської ради Тальнівського району Черкаської області про проведення конкурсу з відбору виконавців земельних торгів».

Зміст  інформації : «Інформація  Лоташівської   сільської ради Тальнівського району Черкаської області про проведення конкурсу з відбору виконавців земельних торгів.                                                   

1. Мета проведення робіт: відбір  виконавця  земельних  торгів .                                     

2. Дані про земельні  ділянки:  

Земельна  ділянка  №1.Земельна ділянка  сільськогосподарського  призначення комунальної власності  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва  площею 2,3300 га ,  кадастровий  номер  земельної  ділянки  7124086200:01:001:0239 , що розташована в адмінмежах Лоташівської сільської ради, Тальнівського району Черкаської області . 

Земельна  ділянка  №2.Земельна ділянка  сільськогосподарського  призначення комунальної власності  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва  площею 2,2976 га ,  кадастровий  номер  земельної  ділянки  7124086200:01:001:0240 , що розташована в адмінмежах Лоташівської сільської ради, Тальнівського району Черкаської області .

Земельна  ділянка  №3.Земельна ділянка  сільськогосподарського  призначення комунальної власності  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва  площею 2,3001 га ,  кадастровий  номер  земельної  ділянки  7124086200:01:001:0262 , що розташована в адмінмежах Лоташівської сільської ради, Тальнівського району Черкаської області . 

Земельна  ділянка  №4.Земельна ділянка  сільськогосподарського  призначення комунальної власності  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва  площею 3,4629 га ,  кадастровий  номер  земельної  ділянки  7124086200:01:001:0614 , що розташована в адмінмежах Лоташівської сільської ради, Тальнівського району Черкаської області . 

Земельна  ділянка  №5.Земельна ділянка  сільськогосподарського  призначення комунальної власності  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва  площею 4,3310 га ,  кадастровий  номер  земельної  ділянки  7124086200:01:001:0622 , що розташована в адмінмежах Лоташівської сільської ради, Тальнівського району Черкаської області . 

3. Умови конкурсу:

     Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка “На конкурс з відбору виконавця земельних торгів” із зазначенням об’єкта ,  дати  та  часу  проведення конкурсу.

        Уконверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

         Конкурсна  пропозиція  претендентів  подається  в  запечатаному  конверті  та  повинна містити інформацію:

-  про кількість проданих  лотів на земельних торгахза  2013,2014,2015  роки  та  відповідний  період  2016  року  ( на  день  подачі  заяви ) ,  стартову  ціну  продажу ( стартовий  розмір  річної  плати  за  користування  земельною  ділянкою ) ,  ціна  продажу  (розмір  річної  плати  за  користування  земельною  ділянкою ) ;

-  загальну суму стартової  ціни  продажу  ( стартового  розміру  річної  плати  за  користування )  земельних  ділянок ,  у  тому  числі  земельних  ділянок  сільськогосподарського  призначення ;

-  загальну  суму  ціни  продажу (розмір  річної  плати  за  користування)  земельних  ділянок ,  у  тому  числі  земельних  ділянок  сільськогосподарського  призначення ;

- загальну  суму  збільшення  ціни  продажу  лотів на земельних торгах  порівняно зі стартовою ціною у гривнях ,  у  тому  числі  земельних  ділянок  сільськогосподарського  призначення ;

- згоду  на  фінансування  підготовки  лотів  до  продажу  на  земельних  торгах .

      Переможець  конкурсу  забезпечує  фінансування  підготовки  лотів  до  продажу  на  земельних  торгах ,  а  також  проведення  земельних  торгів  за  власний  рахунок  на  підставі  відповідних  договорів  між  організатором  та  виконавцем  земельних  торгів  з  наступним  відшкодуванням  витрат  виконавцю  земельних  торгів  за  рахунок  коштів ,  що  сплачуються  покупцем  лота .

     Конкурсна  пропозиція  претендентів  має  містити  пропозицію  про  вартість  виконання  робіт  з  урахуванням  податку  на  додану  вартість ,  калькуляції  витрат ,  пов’язаних  з  виконанням  робіт ,  а  також  строк  виконання  робіт  ( у  календарних  днях ),  якщо  він  не  визначений  в  інформації  про  проведення  конкурсу .

     Прийняття  заяв  припиняється  за  п’ять  днів  ( робочих )  до  дати  проведення  конкурсу. 

     У  разі  неповноти ,  невідповідності  наданих  підтвердних  документів  або  несвоєчасності  їх  подання  претендент  до  участі  в  конкурсі  не  допускається .

     4. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців  земельних  торгів:

- заява про участь у конкурсі з відбору виконавця земельних торгів за формою згідно з додатком 1 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 25.09.2012 № 579, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012 р. за № 1655/21967 (далі – Порядок);

- копія  документа ,  що  засвідчує  реєстрацію  фізичних  осіб  у  Державному  реєстрі  фізичних  осіб – платників  податків ,  або  копія  сторінок  паспорта  для  осіб ,  які  через  свої  релігійні  переконання  відмовляються  від  прийняття  реєстраційного  номера  облікової  картки  платника  податків  та  повідомили  про  це  відповідний  орган  державної  податкової  служби  і  мають  відмітку  у  паспорті  ( для  претендента – фізичної  особи – підприємця ) ;

- згода  на  обробку  персональних  даних  паспорті  ( для  претендента – фізичної  особи – підприємця )  згідно  з  додатком  2  Порядку ;

- копії  установчих  документів  претендента  та  довідки  про  присвоєння  йому  ідентифікаційного  коду  згідно  з  ЄДРПОУ  ( для  претендента – юридичної  особи);

- копія ліцензії;

- копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів;

- інформація  про  продані лоти :  кількість , стартова  ціна ,  ціна  їх  продажу  порівняно  зі  стартовою  ціною .

 5.Строк подання конкурсної документації: приймання  конкурсної  документації  припиняється  за  п’ять  робочих  днів  до  дати  проведення  конкурсу ( до  29.11.2016  року  включно ).

6. Поштова адреса за якою подається конкурсна документація :

20453,вул. Лесі  Українки, 17,  с.  Лоташеве,  Тальнівського  району  Черкаської  області ,  Лоташівська сільська рада .

 7. Інформація про проведення конкурсу:

конкурс відбудеться  06  грудня  2016  року  в  11.00  год  в приміщенні  Лоташівської  сільської  ради  за  адресою:вул.  Лесі  Українки, 17,  с.  Лоташеве,  Тальнівського  району  Черкаської  області ,  Лоташівська  сільська рада, телефон для довідок:9 – 15 – 18                             

8. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони:

20453,  вул.  Лесі  Українки, 17,  с.  Лоташеве,  Тальнівського  району  Черкаської  області,  Лоташівська  сільська рада ,  телефон для довідок:  9 – 15 – 18  .

 

Лоташівський  сільський  голова                                                 С. Поліщук

 

Опубліковано  03  листопада  2016  року