ЛОТАШІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХХІ СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

VIІ СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

 

Від  18  вересня   2018 року                                    № 31 /1

с. Лоташеве

 

Про внесення змін до рішення  

Лоташівської  сільської   ради

від 05.07.2017 р.   № 19/2  

« Про встановлення  ставок земельного податку, 

пільг з його  сплати  на  2018 рік »

 

       Відповідно до Закону Українивід 10 липня 2018 року  № 2497-VIII  «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо стимулювання утворення та діяльності сімейних фермерських господарств», який вступив в дію  15.08.2018 року, статтей 273, 274, 277,  281,282, 284, 285, п.п.288.5.1 п.288.5 статті 288  Податкового кодексу України (далі - ПКУ) , керуючись пунктами 24,  28 та  35   частини 1  статті 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні », постановою КМУ від 24.05.2017 р. № 483 « Про  затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», врахувавши технічну  документацію  з нормативної  грошової оцінки земель , виготовлену   ДП «Черкаський науково – дослідний та проектний інститут землеустрою» та затверджену рішенням сільської ради від  20.08.2012 р.  № 14/3 , що  оприлюднена згідно вимог пункту  271.2 статті 272 ПКУ, лист   начальника Тальнівського відділення Звенигородської ОДПІ  від 10.09.2018 року № 395/23-22-13-015, лист Черкаської обласної ради від 06.09.2018 року № 3429/01.1-60,   сільська  рада

ВИРІШИЛА  :

      1.Взяти до відома, що згідно ч.3 розділу П «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України  від 07.12.2017 року № 2245/УШ «Про  внесення

змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» встановлено, що у 2018 році до рішень про встановлення місцевих податків і зборів, прийнятих органами місцевого самоврядування, не застосовуються вимоги підпункту 4.1.9 пункту 4.1 та пункту 4.5 статті 4, підпункту 12.3.4 пункту 12.3, підпункту 12.4.3 пункту 12.4 та пункту 12.5 статті 12 Податкового кодексу України та Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

     2. Внести зміни до рішення  Лоташівської  сільської  ради  від 05.07.2017  року  № 19/2  « Про встановлення ставок земельного податку,  пільг з його сплати  на  2018 рік», виклавши його вирішальну  частину  в новій редакції : 

 

    « 1. Встановити на території  Лоташівської  сільської  ради:

1) ставки земельного податку згідно з додатками 1, 2 ;

2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до  статей 281,  282 Податкового кодексу України та податкову пільгу шляхом звільнення  від сплати земельного податку   органів державної влади та  місцевого самоврядування , бюджетних установ в галузі ветеринарної медицини, водного господарства та меліорації, які є неприбутковими та повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, мета створення і основна діяльність яких  не передбачає одержання прибутку, які  не займаються підприємницькою діяльністю та  створені   для досягнення   управлінських цілей стосовно охорони здоров'я тварин, експлуатації державних меліоративних систем, використання, збереження та відтворення водних ресурсів, меліорації земель, а також інших цілей, спрямованих на досягнення суспільних благ за переліком згідно з додатком 3.

        2. Врахувати ,  що :

    2.1. платниками земельного податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв), землекористувачі з урахуванням особливостей визначених статтею  269 Податкового кодексу України;

    2.2. об’єктом оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні та земельні частки (паї), які перебувають у власності ;

    2.3. базою оподаткування є :

    2.3.1. нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого Податковим кодексом України;

    2.3.2.площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено;

    2.4. податковим періодом  для плати за землю  є календарний рік. Базовий

 податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж

року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із

набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців);

     2.5. підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру;

     2.6. порядок обчислення плати за землю та подання звітності  встановлений статтею 286 ПКУ;

     2.7. строк  сплати  плати за землю встановлений статтею 287 ПКУ;

     2.8.відповідно до п.п.14.1.130. п.14.1. статті 14 ПКУ,  одиницею  площі оподатковуваної земельної ділянки є :

- в межах населеного пункту - 1 (один) метр квадратний (кв. метр);

- за межами населеного пункту - 1 (один) гектар (га).

     3.   Копію прийнятого рішення  надіслати  в електронному вигляді у десятиденний строк з дня прийняття до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів.

      4. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації або в інший можливий спосіб у десятиденний строк після його прийняття та підписання.

      5. Контроль за виконанням рішення покласти на виконавчий комітет сільської ради .

      6 . Рішення набирає чинності після його  оприлюднення».

 

  Сільський голова                                                                        С.Поліщук                                          

 

Додаток 1
до  рішення про встановлення ставок
та пільг із сплати земельного податку

ЗАТВЕРДЖЕНО

               рішенням Лоташівської    сільської ради

   від 18.09.2018  р. №  31/1

СТАВКИ
земельного податку1

Ставки встановлюються на 2018  рік та вводяться в дію
з  18 вересня    2018  року

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

23

Код району

_____

Код
згідно з КОАТУУ

_________

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

с.Лоташеве   

 

Вид цільового призначення земель2

Ставки податку3 
(відсотків нормативної грошової оцінки)

за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

код2

найменування2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

для юридичних осіб

для фізичних осіб

01

Землі сільськогосподарського призначення

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва4

0,300

0,300

0,300

0,300

01.02

Для ведення фермерського господарства4

0,300

0,300

0,300

0,300

01.03

Для ведення особистого селянського господарства4

х

0,300

х

0,300

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства4

х

0,300

х

0,300

01.05

Для індивідуального садівництва4

х

0,300

х

0,300

01.06

Для колективного садівництва4

х

х

х

х

01.07

Для городництва4

0,300

0,300

0,300

0,300

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби4

0,300

0,300

0,300

0,300

01.09

Для дослідних і навчальних цілей

х

х

х

х

01.10

Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства

х

х

х

х

01.11

Для надання послуг у сільському господарстві

х

х

х

х

01.12

Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції

х

х

х

х

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення

х

х

х

х

01.14

Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

х

         х

х

х

02

Землі житлової забудови

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)4

1,000

0,0003

х

х

02.02

Для колективного житлового будівництва4

х

х

х

х

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку

х

х

х

х

02.04

Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання

х

х

х

х

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів

х

х

х

х

02.06

Для колективного гаражного будівництва

х

х

х

х

02.07

Для іншої житлової забудови 

х

х

х

х

02.08

Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

х

х

х

х

03

Землі громадської забудови

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування4

х

х

х

х

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти4

х

х

х

х

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги4

х

       х

х

х

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій4

х

х

х

х

03.05

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування4

х

х

х

х

03.06

Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів4

х

х

х

х

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

1,000

1,000

х

х

03.08

Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування

х

х

х

х

03.09

Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ

х

х

х

х

03.10

Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури

х

х

х

х

03.11

Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки

х

х

х

х

03.12

Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування

х

х

х

х

03.13

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування 

х

х

х

х

03.14

Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС4

х

х

х

х

03.15

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 

х

х

х

х

03.16

Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

х

х

х

х

04

Землі природно-заповідного фонду

04.01

Для збереження та використання біосферних заповідників

х

х

х

х

04.02

Для збереження та використання природних заповідників4

х

х

х

х

04.03

Для збереження та використання національних природних парків4

х

х

х

х

04.04

Для збереження та використання ботанічних садів4

х

х

х

х

04.05

Для збереження та використання зоологічних парків

х

х

х

х

04.06

Для збереження та використання дендрологічних парків

х

х

х

х

04.07

Для збереження та використанняпарків - пам’яток садово-паркового мистецтва

х

х

х

х

04.08

Для збереження та використання заказників

х

х

х

х

04.09

Для збереження та використання заповідних урочищ

х

х

х

х

04.10

Для збереження та використання пам’яток природи

х

х

х

х

04.11

Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків

х

х

х

х

05

Землі іншого природоохоронного призначення

06

Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися
для профілактики захворювань і лікування людей)

06.01

Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів4

х

х

х

х

06.02

Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів

х

х

х

х

06.03

Для інших оздоровчих цілей

х

х

х

х

06.04

Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

х

х

х

х

07

Землі рекреаційного призначення

07.01

Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення4

х

х

х

х

07.02

Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту4

х

х

х

х

07.03

Для індивідуального дачного будівництва

х

х

х

х

07.04

Для колективного дачного будівництва 

х

х

х

х

07.05

Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

х

х

х

х

08

Землі історико-культурного призначення

08.01

Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини 

х

х

х

х

08.02

Для розміщення та обслуговування музейних закладів

х

х

х

х

08.03

Для іншого історико-культурного призначення

х

х

х

х

08.04

Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

х

х

х

х

09

Землі лісогосподарського призначення

Згідно Податкового кодексу – лісові землі

09.01

Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг 

0,1000

х

0,1000

х

09.02

Для іншого лісогосподарського призначення

0,1000

х

0,1000

х

09.03

Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

х

х

х

х

10

Землі водного фонду

10.01

Для експлуатації та догляду за водними об’єктами

х

х

х

х

10.02

Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами

х

х

х

х

10.03

Для експлуатації та догляду за смугами відведення

х

х

х

х

10.04

Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами

3,000

3,000

3,000

3,000

10.05

Для догляду за береговими смугами водних шляхів

х

х

х

х

10.06

Для сінокосіння

х

х

х

х

10.07

Для рибогосподарських потреб

Х

Х

Х

Х

10.08

Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей

х

х

х

х

10.09

Для проведення науково-дослідних робіт

х

х

х

х

10.10

Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд

х

х

х

х

10.11

Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів

х

х

х

х

10.12

Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

х

х

х

х

11

Землі промисловості

11.01

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами 

х

х

х

х

11.02

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

х

х

х

х

11.03

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств

х

х

х

х

11.04

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)

х

х

х

х

11.05

Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

х

х

х

х

12

Землі транспорту

12.01

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту

х

х

х

х

12.02

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту 

х

х

х

х

12.03

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту 

х

х

х

х

12.04

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства4

х

х

х

х

12.05

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту

х

х

х

х

12.06

Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту

3,000

3,000

3,000

3,000

12.07

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту

х

х

х

х

12.08

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій

х

х

х

х

12.09

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту

х

х

х

х

12.10

Для цілей підрозділів 12.01-12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

х

х

х

х

13

Землі зв’язку

13.01

Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій

х

х

х

х

13.02

Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку

1,000

1,000

3,000

3,000

13.03

Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку

1,000

1,000

3,000

3,000

13.04

Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

х

х

х

х

14

Землі енергетики

14.01

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій 

3,000

3,000

3,000

3,000

14.02

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії

3,000

3,000

3,000

3,000

15

Землі оборони

15.01

Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил4

х

х

х

х

15.02

Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії4

х

х

х

х

15.03

Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби4

х

х

х

х

14.03

Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

х

х

х

х

15.04

Для розміщення та постійної діяльності СБУ4

х

х

х

х

15.05

Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби4

х

х

х

х

15.06

Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки4

х

х

х

х

15.07

Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань4

х

х

х

х

15.08

Для цілей підрозділів 15.01-15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

х

х

х

х

16

Землі запасу

х

х

х

х

17

Землі резервного фонду

х

х

х

х

18

Землі загального користування4

х

х

х

х

19

Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

х

х

х

х


1У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються  окремими додатками.

2Вид цільового призначення земель зазначається згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою наказом Держкомзему від 23 липня 2010 р. № 548.

3Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 274 і 277 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.

4Земельні ділянки, що класифікуються за кодами цього підрозділу, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування земельним податком відповідно до норм статей 281-283 Податкового кодексу України.

 

Секретар    сільської  ради                                              Г.  Самогородська

 

Додаток 2
до  рішення про встановлення ставок
та пільг із сплати земельного податку

ЗАТВЕРДЖЕНО

               рішенням Лоташівської    сільської ради

   від 18.09.2018  р. №  31/1

СТАВКИ
земельного податку1

Ставки встановлюються на 2018  рік та вводяться в дію
з  18 вересня    2018  року

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

23

Код району

_____

Код
згідно з КОАТУУ

_________

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

с.Піщана  

 

Вид цільового призначення земель2

Ставки податку3 
(відсотків нормативної грошової оцінки)

 

за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

 

код2

найменування2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

для юридичних осіб

для фізичних осіб

 

01

Землі сільськогосподарського призначення

 

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва4

0.300

0,300

0,300

0,300

 

01.02

Для ведення фермерського господарства4

0,300

0,300

0,300

0,300

 

01.03

Для ведення особистого селянського господарства4

х

0,300

х

0,300

 

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства4

х

0,300

х

0,300

 

01.05

Для індивідуального садівництва4

х

0,300

х

0,300

 

01.06

Для колективного садівництва4

х

х

х

х

 

01.07

Для городництва4

0,300

0,300

0,300

0,300

 

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби4

0,300

0,300

0,300

0,300

 

01.09

Для дослідних і навчальних цілей

х

х

х

х

 

01.10

Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства

х

х

х

х

 

01.11

Для надання послуг у сільському господарстві

х

х

х

х

 

01.12

Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції

х

х

х

х

 

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення

х

х

х

х

 

01.14

Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

х

х

х

х

 

02

Землі житлової забудови

 

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)4

1,000

0,0003

х

х

 

02.02

Для колективного житлового будівництва4

х

х

х

х

 

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку

х

х

х

х

 

02.04

Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання

х

х

х

х

 

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів

х

х

х

х

 

02.06

Для колективного гаражного будівництва

х

х

х

х

 

02.07

Для іншої житлової забудови 

х

х

х

х

 

02.08

Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

х

х

х

х

 

03

Землі громадської забудови

 

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування4

х

х

х

х

 

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти4

х

х

х

х

 

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги4

х

х

х

х

 

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій4

х

х

х

х

 

03.05

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування4

х

х

х

х

 

03.06

Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів4

х

Х

х

х

 

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

1,000

1,000

х

х

 

03.08

Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування

х

х

х

х

 

03.09

Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ

х

х

х

х

 

03.10

Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури

х

х

х

х

 

03.11

Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки

х

х

х

х

 

03.12

Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування

х

х

х

х

 

03.13

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування 

х

х

х

х

 

03.14

Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС4

х

х

х

х

 

03.15

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 

х

х

х

х

 

03.16

Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

х

х

х

х

 

04

Землі природно-заповідного фонду

Землі природно-заповідного фонду

04.01

Для збереження та використання біосферних заповідників

х

х

х

х

 

04.02

Для збереження та використання природних заповідників4

х

х

х

х

 

04.03

Для збереження та використання національних природних парків4

х

х

х

х

 

04.04

Для збереження та використання ботанічних садів4

х

х

х

х

 

04.05

Для збереження та використання зоологічних парків

х

х

х

х

 

04.06

Для збереження та використання дендрологічних парків

х

х

х

х

 

04.07

Для збереження та використанняпарків - пам’яток садово-паркового мистецтва

х

х

х

х

 

04.08

Для збереження та використання заказників

х

х

х

х

 

04.09

Для збереження та використання заповідних урочищ

х

х

х

х

 

04.10

Для збереження та використання пам’яток природи

х

х

х

х

 

04.11

Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків

х

х

х

х

 

05

Землі іншого природоохоронного призначення

Землі іншого природоохоронного призначення

06

Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися
для профілактики захворювань і лікування людей)

 

06.01

Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів4

х

х

х

х

 

06.02

Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів

х

х

х

х

 

06.03

Для інших оздоровчих цілей

х

х

х

х

 

06.04

Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

х

х

х

х

 

07

Землі рекреаційного призначення

 

07.01

Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення4

х

х

х

х

 

07.02

Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту4

1,000

1,000

х

х

 

07.03

Для індивідуального дачного будівництва

х

х

х

х

 

07.04

Для колективного дачного будівництва 

х

х

х

х

 

07.05

Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

х

х

х

х

 

08

Землі історико-культурного призначення

 

08.01

Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини 

х

х

х

х

 

08.02

Для розміщення та обслуговування музейних закладів

х

х

х

х

 

08.03

Для іншого історико-культурного призначення

х

х

х

х

 

08.04

Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

х

х

х

х

 

09

Землі лісогосподарського призначення

Згідно Податкового кодексу – лісові землі

Землі лісогосподарського призначення

09.01

Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг  

0,1000

х

0,1000

х

 

09.02

Для іншого лісогосподарського призначення

0,1000

х

0,1000

х

 

09.03

Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

х

х

х

х

 

10

Землі водного фонду

Землі водного фонду

10.01

Для експлуатації та догляду за водними об’єктами

х

х

х

х

 

10.02

Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами

х

х

х

х

 

10.03

Для експлуатації та догляду за смугами відведення

х

х

х

х

 

10.04

Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами

3,000

3,000

3,000

3,000

 

10.05

Для догляду за береговими смугами водних шляхів

х

х

х

х

 

10.06

Для сінокосіння

х

х

х

х

 

10.07

Для рибогосподарських потреб

х

х

х

х

 

10.08

Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей

х

х

х

х

 

10.09

Для проведення науково-дослідних робіт

х

х

х

х

 

10.10

Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд

х

х

х

х

 

10.11

Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів

х

х

х

х

 

10.12

Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

х

х

х

х

 

11

Землі промисловості

 

11.01

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами 

х

х

х

х

 

11.02

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

х

х

х

х

 

11.03

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств

х

х

х

х

 

11.04

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)

х

х

х

х

 

11.05

Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

 

12

Землі транспорту

 

12.01

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту

х

х

х

х

 

12.02

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту 

х

х

х

х

 

12.03

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту 

х

х

х

х

 

12.04

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства4

х

х

х

х

 

12.05

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту

х

х

х

х

 

12.06

Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту

3,000

3,000

3,000

3,000

 

12.07

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту

х

х

х

х

 

12.08

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій

х

х

х

х

 

12.09

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту

х

х

х

х

 

12.10

Для цілей підрозділів 12.01-12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

х

х

х

х

 

13

Землі зв’язку

 

13.01

Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій

х

х

х

х

 

13.02

Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку

1,000

1,000

3,000

3,000

 

13.03

Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку

1,000

1,000

3,000

3,000

 

13.04

Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

х

х

х

х

 

14

Землі енергетики

 

14.01

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій 

3,000

3,000

3,000

3,000

 

14.02

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії

3,000

3,000

3,000

3,000

 

14.03

Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

х

х

х

х

 

15

Землі оборони

 

15.01

Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил4

х

х

х

х

 

15.02

Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії4

х

х

х

х

 

15.03

Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби4

х

х

х

х

 

15.04

Для розміщення та постійної діяльності СБУ4

х

х

х

х

 

15.05

Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби4

х

х

х

х

 

15.06

Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки4

х

х

х

х

 

15.07

Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань4

х

х

х

х

 

15.08

Для цілей підрозділів 15.01-15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

х

х

х

х

 

16

Землі запасу

х

х

х

х

 

17

Землі резервного фонду

х

х

х

х

 

18

Землі загального користування4

х

х

х

х

 

19

Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

х

х

х

х

 

__________

1У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються  окремими додатками.

2Вид цільового призначення земель зазначається згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою наказом Держкомзему від 23 липня 2010 р. № 548.

3Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 274 і 277 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.

4Земельні ділянки, що класифікуються за кодами цього підрозділу, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування земельним податком відповідно до норм статей 281-283 Податкового кодексу України.

 

Секретар   сільської  ради                                   Г.  Самогородська

 

 Додаток 3
до  рішення про встановлення ставок

 та пільг із сплати земельного податку

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням _Лоташівської      сільської ради

від 18.09.2018 р. № 31/1

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих
відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового
кодексу України, із сплати земельного податку1

Пільги встановлюються на 2018 рік та вводяться в дію
 з   18.09. 2018  року.

 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

23

Код району

______

Код згідно з КОАТУУ

________

Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

с.Лоташеве , с.Піщана     

 

Група платників, категорія/цільове призначення
земельних ділянок

Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

                    Фізичні особи :

         - інваліди першої і другої групи;                                                   100%

  -  фізичні особи, які виховують трьох і

більше дітей віком до 18 років;                                                              100%

  -  пенсіонери (за віком);                                                                  100%

  - ветерани війни та особи, на яких поширюється

 дія Закону України  « Про статус ветеранів війни,

гарантії їх соціального захисту» ;                                                           100 %

-          фізичні особи, визнані законом особами, які

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи                            100%                                                   

При цьому, звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб  поширюється на земельні ділянки за кожним видом використання у межах граничних норм:

-  для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;

-  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  не більш як 0,25 гектара;

-   для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;

-  для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;

-  для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.

-         власники земельних ділянок, земельних часток (паїв)

та землекористувачі за умови передачі земельних

ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику

єдиного податку четвертої групи на період дії єдиного

податку четвертої групи                                                                           100 %

      

                      Юридичні особи :

-         дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади

 незалежно від форми власності і джерел фінансування,

 заклади культури, науки,  освіти, охорони здоров’я,

 соціального захисту, фізичної культури та спорту,

 які повністю утримуються за рахунок коштів

 державного або місцевих бюджетів                                                        100 %

-         органи державної влади та органи місцевого самоврядування ,

бюджетні установи водного господарства та меліорації,

       які є неприбутковими та  повністю утримуються за рахунок

       коштів    державного або місцевих бюджетів, мета створення і

       основна  діяльність яких  не передбачає одержання прибутку,

які  не займаються підприємницькою діяльністю та 

створені   для досягнення   управлінських цілей стосовно

експлуатації державних меліоративних систем, використання,

збереження та відтворення  водних ресурсів, меліорації земель,

а також інших цілей , спрямованих на досягнення суспільних  

благ                                                                                                                100%

________

1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті12, пункту 30.2 статті 30, статей 281 і 282 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо.

 

Секретар  сільської  ради                                            Г.  Самогородська