ЛОТАШІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХХV СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

VIІ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

Від  14  лютого   2019 року                                    № 35 /2

с. Лоташеве

 

Про внесення змін до рішення  

Лоташівської  сільської   ради

від 19.06.2018 року    № 29/1  

« Про встановлення  місцевих податків

та зборів на  2019 рік »

       

     Відповідно до Закону Українивід 23 листопада 2019 року  № 2628-VIII  «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів», який вступив в дію  01.01.2019 року, керуючись пунктами 24,  28   частини 1  статті 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши лист  Головного управління Державної фіскальної служби України в Черкаській області  від 29.01.2019 року № 289/23-00-53-01-024,   сільська  рада

ВИРІШИЛА  :

     1. Внести зміни до рішення  Лоташівської  сільської  ради  від 19.06.2018  року  № 29/1  « Про встановлення місцевих податків та зборів  на  2019 рік», виклавши :

1.1 підпункт 1.3 пункту 1 (додаток 3 «Туристичний збір»)  в новій редакції ;

1.2 таблицю 2 до додатка 1 «Перелік пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» в новій редакції.

2.Взяти до відома, що згідно ч.3 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України  від 23.11.2018 року № 2628/VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» встановлено, що у 2019 році до рішень про встановлення місцевих податків і зборів, прийнятих органами місцевого самоврядування, не застосовуються вимоги підпункту 4.1.9 пункту 4.1 та пункту 4.5 статті 4, підпункту 12.3.4 пункту 12.3, підпункту 12.4.3 пункту 12.4 та пункту 12.5 статті 12 Податкового кодексу України та Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

3.Секретарю сільської ради:

3.1. оприлюднити рішення в засобах масової інформації або в інший можливий спосіб у десятиденний строк після його прийняття та підписання;

3.2. копію прийнятого рішення надіслати до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів до 01.03.2019 року.

4. Дане рішення набирає чинності з 01.01.2019 року.

5. Контроль за виконанням рішення  покласти на постійну комісію з питань планування бюджету та фінансів.

 

 

Сільський голова                                                     С.Поліщук

 

                                                                        Додаток 3

                                                                                                          До рішення ради

                                                                                             Від  14.02.2019р. № 35/2

 

3.Туристичний збір

     3.1.Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають  в село  та тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 пункту 268.5 цієї статті;

3.2.платниками збору не можуть бути особи, які вказані в п.п. 268.2.2 п.268.2. статті 268 ПКУ;

3.3. Ставку зборувстановити, за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 пункту 268.5 цієї статті, у розмірі  0,5 відсотка - для внутрішнього туризму та 1 відсоток - для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року,  для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.

3.4. База справляння збору

Базою справляння збору є загальна кількість діб тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 пункту 268.5 цієї статті.

3.5 Податкові агенти та місця проживання

 3.5.1. Справляння збору здійснюється з тимчасового розміщення у таких місцях проживання (ночівлі):

а) готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для приїжджих, хостели, будинки відпочинку, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, пансіонати та інші заклади готельного типу, санаторно - курортні заклади;

 б) житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, котедж, кімната, садовий будинок, дачний будинок, будь – які інші об’єкти, що  використовуються для тимчасового проживання (ночівлі);

3.5.2. Справляння збору здійснюється такими податковими агентами:

а) юридичними особами, філіями, відділеннями, іншими відокремленими підрозділами юридичних осіб згідно з підпунктом 268.7.2 пункту 268.7 цієї статті, фізичними особами - підприємцями, які надають послуги з тимчасового розміщення осіб у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 цієї статті;

б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб з метою їх тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом "б" підпункту 268.5.1 пункту 268.5 цієї статті, що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) юридичними особами, які уповноважуються сільською, селищною, міською радою або радою об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, справляти збір на умовах договору, укладеного з відповідною радою.

Перелік податкових агентів та інформація про них розміщуються та оприлюднюються на офіційному веб-сайті сільської ради.

3.6. Особливості справляння збору

3.6.1. Платники збору сплачують суму збору авансовим внеском перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання (ночівлі) податковим агентам, які справляють збір за ставками, у місцях справляння збору та з дотриманням інших вимог, визначених рішенням сільської ради.

За один і той самий період перебування платника збору на території однієї адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено туристичний збір, повторне справляння збору, вже сплаченого таким платником збору, не допускається.

3.6.2. Особа здійснює тимчасове розміщення платника збору у місцях проживання (ночівлі), що належать такій особі на праві власності або на праві користування, виключно за наявності у платника збору документа, що підтверджує сплату ним туристичного збору.

3.6.3. У разі дострокового залишення особою, яка сплатила туристичний збір, території адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено туристичний збір, сума надмірно сплаченого збору підлягає поверненню такій особі;

     3.7.Порядок сплати збору  

3.7.1.Податкові агенти сплачують збір за своїм місцезнаходженням щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк та відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, або авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного місяця (у лютому - до 28 (29) включно).

Податкові агенти, які сплачують збір авансовими внесками, відображають у податковій декларації за звітний (податковий) квартал суми нарахованих щомісячних авансових внесків. При цьому остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується такими податковими агентами у строки, визначені для квартального звітного (податкового) періоду;

3.7.2.Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору у контролюючому органі за місцезнаходженням підрозділу.

3.8. базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

 

Секретар ради                                                        Г.Самогородська

 

Таблиця  2
до  додатка 1  про встановлення ставок
та пільг із сплати податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням  сільської ради

         від 14.02.2019   № 35/2

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1

Пільги встановлюються на 2019  рік та вводяться в дію
 з 01.01. 2019  року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

23

Код району

Код згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

с.Лоташеве с.Піщана

                                                                                

Група платників, категорія/класифікація
будівель та споруд

Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

 

а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які

перебувають у власності органів державної влади,

органів місцевого самоврядування, а також

 організацій, створених ними в установленому порядку,

що повністю утримуються за рахунок відповідного

державного бюджету чи місцевого бюджету і є

неприбутковими (їх спільній власності);                                                       100%

б) будівлі дитячих будинків сімейного типу;                                                100%

в) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання,

 у тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана

 такою згідно з рішенням сільської ради                                                        100%

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки,

 що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського

 піклування, та особам з їх числа, визнаним такими

відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються

 одинокими матерями (батьками), але не більше одного

 такого об’єкта на дитину;                                                                               100 %

 

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються

 суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу,

 що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах

 та на ринках;                                                                                                    100%

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси,

цехи, складські приміщення промислових підприємств;                             100%

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників

(юридичних та фізичних осіб), віднесені до класу «Будівлі

сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного

господарства» (код 1271) Державного класифікатора будівель

та споруд, та не здаються їх власниками в оренду, лізинг, позичку           100%

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості,

 які перебувають у власності громадських організацій інвалідів

та їх підприємств;                                                                                             100%

и) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності

 релігійних організацій, статути (положення) яких

 зареєстровано у встановленому законом порядку, та

використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної

діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність

 засновані такими релігійними організаціями добродійні

 заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім

 об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича

та/або господарська діяльність;                                                                       100%

і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних

закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування,

що використовуються для надання освітніх послуг;                                    100%

к) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним

 або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей.            100%

 

База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в

       тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи

        - платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

__________

1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо.

 

Секретар  ради                                                                   Г.Самогородська

 

 

 

                                                                 

ЛОТАШІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХХVСЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

VIІ СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

 

Від  14  лютого   2019  року                                    № 35 /3

с. Лоташеве

 

 

Про внесення змін до  додатка  1

та  додатка  2   рішення  

Лоташівської  сільської   ради

від 19.06.2018 року   № 29/2  

« Про встановлення  ставок  

земельного  податку, 

пільг з його  сплати  на  2019 рік »

 

       Відповідно до Закону Українивід 23.11.2018 року  № 2628 - VIII  «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших  законодавчих  актів  України  щодо  покращення  адміністрування  та  перегляду  ставок  окремих  податків  і  зборів », який вступив в дію  01.01.2019 року, статей 273, 274, 277,  281,282, 284, 285, п.п.288.5.1 п.288.5 статті 288  Податкового кодексу України (далі - ПКУ) ,  враховуючи  те , що у 2019 році до рішень  органів  місцевого  самоврядування про встановлення місцевих податків і зборів, які  прийняті  на  виконання  цього  Закону , не застосовуються вимоги  підпункту 4.1.9  пункту 4.1 та пункту 4.5 статті 4, підпункту 12.3.4 пункту 12.3, підпункту 12.4.3 пункту 12.4 та пункту 12.5 статті 12 Податкового кодексу України та  до  змін  до  статті  268 ,  як  виняток  не  застосовуються  вимоги  підпункту  4.1.9  пункту  4.1  та  пункту  4.5  статті  4  Кодексу  ( пункти  3,4  розділу  ІІ  Закону  № 2628 ) , керуючись пунктами 24,  28 та  35   частини 1  статті 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні сільська  рада 

ВИРІШИЛА :

     1. Внести зміни  до  додатка  1 та додатка 2  рішення  Лоташівської  сільської  ради  від 19.06.2018  року  № 29/2  « Про встановлення ставок земельного податку,  пільг з його сплати  на  2019 рік», а  саме  рядки :   

09

Землі  лісогосподарського  призначення

09.01

Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг 

1,000

х

1,000

х

09.02

Для іншого лісогосподарського

 призначення

1,000

х

1,000

х

09.03

Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,000

х

1,000

х


замінити  рядками :

09

Землі  лісогосподарського  призначення

09.01

Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг 

0,100

х

0,100

х

09.02

Для іншого лісогосподарського

 призначення

0,100

х

0,100

х

09.03

Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,100

х

0,100

х


2.  Копію прийнятого рішення  надіслати   до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів.

3.  Дане рішення набирає  чинності  з 01.01.2019 року.

4.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну  комісію  сільської ради  з  питань  планування  бюджету  та  фінансів .

 

Сільський голова                                                                        С.Поліщук