ЛОТАШІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА              

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХLVІІ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

VІІ   СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

Від  23   червня 2020 року                                                    № 47/ 1   

с.Лоташеве

 

Про встановлення місцевих

податків і зборів на 2021 рік 

 

      Відповідно до статті 10, пункту 12.3 статті 12, статей 265, 266, 267, 268, 268-1, 295  Податкового кодексу України (далі - ПКУ)  із змінами, Закону України  «Про засади державної  регуляторної політики  у сфері  господарської діяльності», Постанови  КМУ від 24.05.2017 р. № 483  «Про  затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки»,  керуючись пунктом 24 частини 1статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши  аналіз регуляторного впливу,  експертний висновок  постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів та пропозиції Державної регуляторної служби України,  врахувавши пропозиції постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів,  сільської ради

ВИРІШИЛА :

      1. Встановити з 1 січня 2021 року на території  Лоташівської   сільської ради    такі місцеві податки і збори:

 1.1.  податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,  згідно додатку 1.

 1.2.транспортний податок, згідно додатку 2.

 1.3. туристичний збір, згідно додатку 3.

 1.4. збір за місця для паркування транспортних засобів, згідно додатку 4.

 1.5. єдиний податок, згідно додатку 5.  

     2.Секретарю сільської ради після  прийняття та підписання даного рішення:

2.1.оприлюднити  це рішення  в засобах масової інформації  та на офіційному сайті  сільської ради  до 15  липня цього року;

2.2.копію прийнятого рішення  надіслати в електронному вигляді, у десятиденний строк з дня прийняття, до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів, але не пізніше 25 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін до них.

3. Дане рішення набирає чинності з  01.01.2021 року.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування  бюджету та фінансів. 

 

Сільський голова                                                                  Сергій ПОЛІЩУК

 

 

                                                                                Додаток  1

                                                                               до рішення сільської ради

                                                                               від  23.06.2020 № 47/1

 

1.Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

    1.1. платники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки вказані  в п. 266.1.статті 266 ПКУ;

    1.2. об’єкти  оподаткування вказані в п.п.266.2.1 п.266.2 статті 266 ПКУ, а об’єкти, що не є  об’єктом оподаткування, вказані в п.п. 266.2.2 п. 266.2. статті 266 ПКУ;

    1.3. згідно п.п. 266.3.1. п.266.3. статті 266 ПКУ, базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток;

   1.4.ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для  об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб встановлюються на 2021рік рішенням сільської ради у розмірі, що не перевищує 1,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування згідно таблиці 1 до цього Додатку;

   1.5. пільги із сплати податку визначені у підпункті 266.4.1 пункту 266.4 статті 266 ПКУ;

1.6. відповідно пункту 266.4.2 статті 266 Податкового кодексу України, та враховуючи відсутність прибутків і пропозиції релігійної громади, встановити  пільгу з податку, що сплачується  з об’єктів  нежитлової нерухомості, що наявні на території села і перебувають   у власності  релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями)   звільнивши їх від сплати цього податку (таблиця 2 до цього додатку);

   1.7. згідно п.п. 266.6.1. п.266.6. статті 266 ПКУ, базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року;

   1.8. порядок обчислення суми податку визначений п. 266.7 та 266.8 статті 266 ПКУ;

   1.9. порядок сплати податку визначений пунктом 266.9 статті 266 ПКУ;

   1.10.строки сплати податку визначені п.266.10 статті 266 ПКУ.

Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

 

Секретар сільської ради                                         Галина САМОГОРОДСЬКА

 

Таблиця  1

до додатку 1 до рішення про встановлення

місцевих податків і зборів

                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                 рішенням Лоташівської    сільської ради

                                                                                                                       23.06.2020 №  47/1

СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1

Ставки встановлюються на 2021  рік та вводяться в дію з 01.01. 2021 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

23

Код району

240

Код згідно з КОАТУУ

7124086200

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або
населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

с.Лоташеве, с.Піщана   

 

 

Класифікація будівель та споруд2

Ставки податку3 за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)

код2

найменування2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

1 зона4

2 зона4

3 зона4

1 зона4

2 зона4

3 зона4

11

Будівлі житлові

111

Будинки одноквартирні

1110

Будинки одноквартирні5

1110.1

Будинки одноквартирні масової забудови                                                            

0,100                       

 

 

0,100

 

 

1110.2

Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності

0,250

 

 

0,250

 

 

1110.3

Будинки садибного типу

0,100

 

 

0,100

 

 

1110.4

Будинки дачні та садові

  0,100

 

 

  0,100

 

 

112

Будинки з двома та більше квартирами

1121

Будинки з двома квартирами5

1121.1

Будинки двоквартирні масової забудови

0,100

 

 

0,100

 

 

1121.2

Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності

0,250

 

 

0,250

 

 

1122

Будинки з трьома та більше квартирами5

1122.1

Будинки багатоквартирні масової забудови

0,100

 

 

0,100

 

 

1122.2

Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні

0,100

 

 

0,100

 

 

1122.3

Будинки житлові готельного типу

0,100

 

 

0,100

 

 

113

Гуртожитки5

1130.1

Гуртожитки для робітників та службовців

Х

 

 

Х

 

 

1130.2

Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів5

0

 

 

0

 

 

1130.3

Гуртожитки для учнів навчальних закладів5

0

 

 

0

 

 

1130.4

Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів5

0

 

 

0

 

 

1130.5

Будинки дитини та сирітські будинки5

0

 

 

0

 

 

1130.6

Будинки для біженців, притулки для бездомних5

0

 

 

0

 

 

1130.9

Будинки для колективного проживання інші

0

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Будівлі нежитлові

121

Готелі, ресторани та подібні будівлі

1211

Будівлі готельні

1211.1

Готелі

1,000

 

 

1,000

 

 

1211.2

Мотелі

0

 

 

0

 

 

1211.3

Кемпінги

0

 

 

0

 

 

1211.4

Пансіонати

0

 

 

     0

 

 

1211.5

Ресторани та бари

1,000

 

 

1,000

 

 

1212

Інші будівлі для тимчасового проживання

1212.1

Туристичні бази та гірські притулки

0

 

 

0

 

 

1212.2

Дитячі та сімейні табори відпочинку

0

 

 

0

 

 

1212.3

Центри та будинки відпочинку

0

 

 

0

 

 

1212.9

Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше

0

 

 

0

 

 

122

Будівлі офісні

1220

Будівлі офісні5

1220.1

Будівлі органів державного та місцевого управління5

0

 

 

0

 

 

1220.2

Будівлі фінансового обслуговування

0

 

 

0

 

 

1220.3

Будівлі органів правосуддя5

0

 

 

0

 

 

1220.4

Будівлі закордонних представництв5

0

 

 

0

 

 

1220.5

Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств

0

 

 

0

 

 

1220.9

Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші

0,250

 

 

0,250

 

 

123

Будівлі торговельні

1230

Будівлі торговельні

1230.1

Торгові центри, універмаги, магазини

0,500

 

 

0,500

 

 

1230.2

Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків5

0

 

 

0

 

 

1230.3

Станції технічного обслуговування автомобілів

0

 

 

0

 

 

1230.4

Їдальні, кафе, закусочні тощо

0,500

 

 

0,500

 

 

1230.5

Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування

0,500

 

 

0,500

 

 

1230.6

Будівлі підприємств побутового обслуговування

0,500

 

 

0,500

 

 

1230.9

Будівлі торговельні інші                                                                                                          

0,500

 

 

0,500

 

 

124

Будівлі транспорту та засобів зв’язку

1241

Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі

1241.1

Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту

0

 

 

0

 

 

1241.2

Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту

0

 

 

0

 

 

1241.3

Будівлі міського електротранспорту

0

 

 

0

 

 

1241.4

Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту

0

 

 

0

 

 

1241.5

Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані з ними будівлі

0

 

 

0

 

 

1241.6

Будівлі станцій підвісних та канатних доріг

0

 

 

0

 

 

1241.7

Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо         

     0,500

 

 

     0,500

 

 

1241.8

Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо

0

 

 

0

 

 

1241.9

Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші

  0,500

 

 

0,500

 

 

1242

Гаражі

1242.1

Гаражі наземні

0,500

 

 

0,500

 

 

1242.2

Гаражі підземні

0,500

 

 

0,500

 

 

1242.3

Стоянки автомобільні криті

0,500

 

 

0,500

 

 

1242.4

Навіси для велосипедів

0

 

 

0

 

 

125

Будівлі промислові та склади

1251

Будівлі промислові5

1251.1

Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості5

0

 

 

0

 

 

1251.2

Будівлі підприємств чорної металургії5

0

 

 

0

 

 

1251.3

Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості5

0

 

 

0

 

 

1251.4

Будівлі підприємств легкої промисловості5

0

 

 

0

 

 

1251.5

Будівлі підприємств харчової промисловості5

0

 

 

0

 

 

1251.6

Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості5

0

 

 

0

 

 

1251.7

Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості5

0

 

 

0

 

 

1251.8

Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості5

0

 

 

0

 

 

1251.9

Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне5

0

 

 

0

 

 

1252

Резервуари, силоси та склади

1252.1

Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу

0

 

 

0

 

 

1252.2

Резервуари та ємності інші                                          

0,100

 

 

0,100

 

 

1252.3

Силоси для зерна

0,100

 

 

0,100

 

 

1252.4

Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів

0

 

 

0

 

 

1252.5

Склади спеціальні товарні

0

 

 

0

 

 

1252.6

Холодильники

0

 

 

0

 

 

1252.7

Складські майданчики

0,500

 

 

0,500

 

 

1252.8

Склади універсальні

0,500

 

 

0,500

 

 

1252.9

Склади та сховища інші5

0,500

 

 

0,500

 

 

126

Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення

1261

Будівлі для публічних виступів

1261.1

Театри, кінотеатри та концертні зали

0

 

 

0

 

 

1261.2

Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів

0

 

 

0

 

 

1261.3

Цирки

0

 

 

0

 

 

1261.4

Казино, ігорні будинки

0

 

 

0

 

 

1261.5

Музичні та танцювальні зали, дискотеки

0

 

 

0

 

 

1261.9

Будівлі для публічних виступів інші

1,000

 

 

1,000

 

 

1262

Музеї та бібліотеки

1262.1

Музеї та художні галереї5

0

 

 

0

 

 

1262.2

Бібліотеки, книгосховища5

0

 

 

0

 

 

1262.3

Технічні центри

0

 

 

0

 

 

1262.4

Планетарії5

0

 

 

0

 

 

1262.5

Будівлі архівів5

0

 

 

0

 

 

1262.6

Будівлі зоологічних та ботанічних садів5

0

 

 

0

 

 

1263

Будівлі навчальних та дослідних закладів

1263.1

Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ

0

 

 

0

 

 

1263.2

Будівлі вищих навчальних закладів

0

 

 

0

 

 

1263.3

Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів5

0

 

 

0

 

 

1263.4

Будівлі професійно-технічних навчальних закладів5

0

 

 

0

 

 

1263.5

Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів5

0

 

 

0

 

 

1263.6

Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами5

0

 

 

0

 

 

1263.7

Будівлі закладів з фахової перепідготовки

0

 

 

0

 

 

1263.8

Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій5

0

 

 

0

 

 

1263.9

Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші5

0

 

 

0

 

 

1264

Будівлі лікарень та оздоровчих закладів

1264.1

Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів5

0

 

 

0

 

 

1264.2

Лікарні профільні, диспансери5

0

 

 

0

 

 

1264.3

Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки5

0

 

 

0

 

 

1264.4

Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації5

0

 

 

0

 

 

1264.5

Шпиталі виправних закладів, в’язниць та Збройних Сил5

0

 

 

0

 

 

1264.6

Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації5

0

 

 

0

 

 

1264.9

Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші5

0

 

 

0

 

 

1265

Зали спортивні5

1265.1

Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо

0

 

 

0

 

 

1265.2

Басейни криті для плавання

0

 

 

0

 

 

1265.3

Хокейні та льодові стадіони криті

0

 

 

0

 

 

1265.4

Манежі легкоатлетичні

0

 

 

0

 

 

1265.5

Тири

0

 

 

0

 

 

1265.9

Зали спортивні інші

0

 

 

0

 

 

127

Будівлі нежитлові інші 

1271

Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства5

1271.1

Будівлі для тваринництва5

0

 

 

0

 

 

1271.2

Будівлі для птахівництва5

0

 

 

0

 

 

1271.3

Будівлі для зберігання зерна5

0

 

 

0

 

 

1271.4

Будівлі силосні та сінажні5

0

 

 

0

 

 

1271.5

Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства5

0

 

 

0

 

 

1271.6

Будівлі тепличного господарства5

     0

 

 

0

 

 

1271.7

Будівлі рибного господарства5

0

 

 

0

 

 

1271.8

Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва5

0

 

 

0

 

 

1271.9

Будівлі сільськогосподарського призначення інші5

0

 

 

0

 

 

1272

Будівлі для культової та релігійної діяльності5

1272.1

Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо5

0

 

 

0

 

 

1272.2

Похоронні бюро та ритуальні зали

0

 

 

0

 

 

1272.3

Цвинтарі та крематорії5

0

 

 

0

 

 

1273

Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою5

1273.1

Пам’ятки історії та архітектури5

0

 

 

0

 

 

1273.2

Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою5

0

 

 

0

 

 

1273.3

Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї5

0

 

 

0

 

 

1274

Будівлі інші, не класифіковані раніше5

1274.1

Казарми Збройних Сил5

0

 

 

0

 

 

1274.2

Будівлі поліцейських та пожежних служб5

0

 

 

0

 

 

1274.3

Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих ізоляторів5

0

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1274.4

Будівлі лазень та пралень

Х

 

 

Х

 

 

1274.5

Будівлі з облаштування населених пунктів

0,000

 

 

0,000

 

 

 

                                               Будівлі інші

 

 

 

 

 

 

1275.6

              Господарські (присадибні ) будівлі -

              допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать  сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси,котельні, бойлерні, трансформаторні     підстанції тощо                                                                      

0,000

 

 

0,000

 

 

 

____________
1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються окремими додатками.

2 Класифікація будівель та споруд, код та найменування зазначаються відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту від 17 серпня 2000 р. N 507.

3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12пункту 30.2 статті 30,пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.

4 У разі визначення у рішенні про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, зон адміністративно-територіальної одиниці, щодо якої приймається рішення, ставки встановлюються залежно від зони. Без урахування зони ставки зазначаються у графі "1 зона".

5 Об'єкти нерухомості, що класифікуються за цим підкласом, звільняються / можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до норм підпункту 266.2.2 пункту 266.2 та пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України.

 

 Секретар сільської ради                                      Галина САМОГОРОДСЬКА

 

Таблиця  2
до  додатка 1  про встановлення ставок
та пільг із сплати податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки

ЗАТВЕРДЖЕНО

                             рішенням  сільської ради

                              від 23.06.2020 р. № 47/1

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1

       Пільги встановлюються на 2021 рік та вводяться в дію з 01 січня  2021 року.

      Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об'єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

23

Код району

240

Код згідно з КОАТУУ

7124086200

Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

с.Лоташеве с.Піщана                                                                                


Група платників, категорія/класифікація
будівель та споруд

Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)


а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які

перебувають у власності органів державної влади,

органів місцевого самоврядування, а також

 організацій, створених ними в установленому порядку,

що повністю утримуються за рахунок відповідного

державного бюджету чи місцевого бюджету і є

неприбутковими (їх спільній власності);                                                       100%

б) будівлі дитячих будинків сімейного типу;                                                100%

в) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання,

 у тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана

 такою згідно з рішенням сільської ради                                                        100%

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки,

 що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського

 піклування, та особам з їх числа, визнаним такими

відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються

 одинокими матерями (батьками), але не більше одного

 такого об’єкта на дитину;                                                                               100 %

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються

 суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу,

 що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах

 та на ринках;                                                                                                    100%

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси,

цехи, складські приміщення промислових підприємств;                             100%

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників

(юридичних та фізичних осіб), віднесені до класу «Будівлі

сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного

господарства» (код 1271) Державного класифікатора будівель

та споруд, та не здаються їх власниками в оренду, лізинг, позичку           100%

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості,

 які перебувають у власності громадських організацій інвалідів

та їх підприємств;                                                                                             100%

и) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності

 релігійних організацій, статути (положення) яких

 зареєстровано у встановленому законом порядку, та

використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної

діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність

 засновані такими релігійними організаціями добродійні

 заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім

 об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича

та/або господарська діяльність;                                                                       100%

і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних

закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування,

що використовуються для надання освітніх послуг;                                    100%

к) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним

 або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей.            100%

База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в

       тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи

        - платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

__________

1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо.

 

Секретар сільської  ради                                Галина САМОГОРОДСЬКА

 

 

 Додаток 2

                                                                                                          до рішення сесії

                                                                                                           від 23.06.2020  р.№ 47/1

 

 2. Транспортний податок

2.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2  статті 267 ПКУ є об’єктами оподаткування.

2.2. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньо ринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, станом на 1 січня податкового (звітного) року виходячи з марки, моделі, року випуску, об’єму циліндрів двигуна, типу пального";

2.3.Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 ПКУ.

2.4. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 статті 267 ПКУ

2.5. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 2.6. порядок обчислення та сплати податку визначений п. 267.6. статті 267 ПКУ;

  2.7.Строки сплати податку вказані в п. 267.8. статті 267 ПКУ.

 

Секретар сільської  ради                                   Галина САМОГОРОДСЬКА

 

Додаток 3

                                                                                                          До рішення ради

                                                                                             Від 23.06.2020 № 47/1

 

3.Туристичний збір

     3.1.Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають  в село  та тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 пункту 268.5 статті 268 Податкового Кодексу України;

3.2.платниками збору не можуть бути особи, які вказані в п.п. 268.2.2 п.268.2. статті 268 ПКУ;

3.3. Ставку зборувстановити, за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 пункту 268.5 цієї статті, у розмірі  0,5 відсотка - для внутрішнього туризму та 1 відсоток - для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року,  для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.

3.4. База справляння збору

Базою справляння збору є загальна кількість діб тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 пункту 268.5 статті 268 Податкового Кодексу України;

3.5 Податкові агенти та місця проживання

 3.5.1. Справляння збору здійснюється з тимчасового розміщення у таких місцях проживання (ночівлі):

а) готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для приїжджих, хостели, будинки відпочинку, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, пансіонати та інші заклади готельного типу, санаторно - курортні заклади;

 б) житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, котедж, кімната, садовий будинок, дачний будинок, будь – які інші об’єкти, що  використовуються для тимчасового проживання (ночівлі);

3.5.2. Справляння збору здійснюється такими податковими агентами:

а) юридичними особами, філіями, відділеннями, іншими відокремленими підрозділами юридичних осіб згідно з підпунктом 268.7.2 пункту 268.7статті 268 Податкового Кодексу України, фізичними особами - підприємцями, які надають послуги з тимчасового розміщення осіб у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 статті 268 Податкового Кодексу України;

б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб з метою їх тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом "б" підпункту 268.5.1 пункту 268.5 статті 268 Податкового Кодексу України, що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) юридичними особами, які уповноважуються сільською, селищною, міською радою або радою об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, справляти збір на умовах договору, укладеного з відповідною радою.

Перелік податкових агентів та інформація про них розміщуються та оприлюднюються на офіційному веб-сайті сільської ради.

3.6. Особливості справляння збору

3.6.1. Платники збору сплачують суму збору авансовим внеском перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання (ночівлі) податковим агентам, які справляють збір за ставками, у місцях справляння збору та з дотриманням інших вимог, визначених рішенням сільської ради.

За один і той самий період перебування платника збору на території однієї адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено туристичний збір, повторне справляння збору, вже сплаченого таким платником збору, не допускається.

3.6.2. Особа здійснює тимчасове розміщення платника збору у місцях проживання (ночівлі), що належать такій особі на праві власності або на праві користування, виключно за наявності у платника збору документа, що підтверджує сплату ним туристичного збору.

3.6.3. У разі дострокового залишення особою, яка сплатила туристичний збір, території адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено туристичний збір, сума надмірно сплаченого збору підлягає поверненню такій особі;

     3.7.Порядок сплати збору  

3.7.1.Податкові агенти сплачують збір за своїм місцезнаходженням щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк та відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, або авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного місяця (у лютому - до 28 (29) включно).

Податкові агенти, які сплачують збір авансовими внесками, відображають у податковій декларації за звітний (податковий) квартал суми нарахованих щомісячних авансових внесків. При цьому остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується такими податковими агентами у строки, визначені для квартального звітного (податкового) періоду;

3.7.2.Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору у контролюючому органі за місцезнаходженням підрозділу.

3.8. базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

 

Секретар ради                                                        Галина САМОГОРОДСЬКА

                                                                                      

 Додаток 4

                                                                                             до рішення сесії

від  23.06.2020 р.№ 47/1

 

                   4.Збір за місця для паркування транспортних засобів

   4.1. платниками збору є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи - підприємці, які згідно з рішенням сільської організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках;

    4.2.об’єктом оподаткування є земельна ділянка, яка згідно з рішенням сільської ради,  спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або інших місцях, а також комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету, за винятком площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні";   

  4.3.базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для паркування, а також площа комунальних гаражів, стоянок, паркінгів (будівель, споруд, їх частин), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету;

4.4.  ставки збору за місця для паркування транспортних засобів  встановлюються за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 кв. метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі  0,075 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року»;

      4.5.порядок обчислення та строки сплати збору вказані в п. 268-1.5. статті 268-1 ПКУ;

     4.6.Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

 

 

Секретар сільської ради                                              Галина САМОГОРОДСЬКА

 

 

                                                                                       Додаток 5

                                                                                       до рішення ради

                                                                                      від 23.06.2020 р.№ 47/1

 

                                 5.Єдиний податок

    5.Єдиний податок для суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності віднесені до першої та другої групи платників  єдиного податку визначених у підпунктах 1,2 пункту 293.2 статті 293 ПКУ

 5.1.платники  податку  визначені статтею 291 ПКУ; 

 5.2.об’єкт оподаткування визначено статтею 292 ПКУ;

 5.3. база оподаткування  визначена статтею 292 ПКУ;   

5.4. ставки податку встановлюються в наступних розмірах:

1) для першої групи платників єдиного податку - 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року;

2) для другої групи платників єдиного податку - 12 відсотків розміру мінімальної заробітної плати встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року;

незалежно від виду господарської діяльності;

5.5.  податковий (звітний) період визначений  в статті 294 ПКУ;

5.6. порядок нарахування та строки сплати єдиного податку визначені  в статті 295 ПКУ.

5.7. ведення обліку та подання звітності платниками єдиного податку визначені статтею 296 ПКУ.

 

Секретар сільської ради                                   Галина САМОГОРОДСЬКА