Проекти рішень

 

                                   

 

ЛОТАШІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХХIII СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

VIIСКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

Від  04 грудня  2017 року                                          № 23/4 

С. Лоташеве

 

Про внесення змін  до рішення сесії

с/ради від 23грудня 2016 року   №13/10

„ Про сільський бюджет на 2017рік” ,

рішення сесії с/ради  від 31 січня 2017року

№14/8, рішення сесії с/ради  від 23 лютого

2017року№15/9,рішення сесії с/ради від

12 травня №17/8, рішення сесії від 23червня

2017року №18/7 , рішення сесії від

22 серпня 2017року №20/4, рішення сесії від

10 жовтня 2017року №21/9  та рішення сесії

від 02 листопада 2017року № 22/5

 

     Керуючись п.7,п.8 ст.78 Бюджетного Кодексу України, п.п.23 ч.1 ст.26 та п.17 ч.1 ст.43,65 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні ” , Закону України «Про державний бюджет України на 2017рік»   та відповідно до постанови КМУ  від 28.02.2004р.№228  „ Про затвердження  порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ ”  та Закону України  „ Про оплату праці ” в зв’язку з залишком коштів на рахунку загального фонду  станом на 01.01.2017 року в сумі 670112,55 гривень, та врахувавши оборотно - касову готівку в сумі 2000 гривень, заслухавши пропозиції бухгалтера сільської ради Ткаченко Р.І. сесія  сільської   ради     в и р і ш и л а :

 

1.Внести  слідуючі зміни  до рішення сесії с/ради  від 23.12.2016 року №13/10,рішення сесії сільської ради від 31.01.2017р.№14/8,рішення сесії сільської ради від 23.02.2017р.№15/9 9та рішення сесії с/ради від12 травня №17/8 ,рішення сесії від 23червня 2017року №18/7 ,рішення сесії від 22 серпня 2017року № 20/4, рішення сесії від 10 жовтня2017року № 21/9 та рішення сесії від 02 листопада 2017року № 22/5

 

1.1.Пункт 1 даного рішення викласти в такій редакції:

Затвердити  загальний обсяг доходів сільського бюджету на 2017 рік  в сумі  1684543,96гривень  в т.ч.  обсяг  доходів загального фонду  в сумі 1649339,00 гривень , інші субвенції в сумі 46586,00гривень та спеціального фонду-12204,96 гривень та інші субвенції-23000,00гривень (додаток №1).

2.Пункт 2 даного рішення викласти в такій редакції :

Затвердити загальний обсяг видатків сільського бюджету на 2017 рік в сумі 2313725,96гривень в т.ч. видатків загального фонду бюджету в сумі 2204610,00гривень та спеціального фонду-109115,96,00гривень в т.ч. бюджет розвитку-96911,00гривень( відомчою класифікацією бюджету №3.)

3.Затвердити дефіцит бюджету в сумі-615227,00гривень за рахунок залишку коштів загального фонду -615227,00 гривень (додаток№2).

4.Затвердити профіцит-13955,00гривень, втому числі за рахунок передачі коштів із загального фонду бюджету до спеціального фонду -13955,00гривень.

5.Додаток 1, 3 викласти в новій редакції.

6.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів.

 

Сільський голова                                 С.Поліщук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №1

 

 

 

 

 

до рішення Лоташівської сільської ради

 

 

 

 

 

"Про сільський бюджет  на 2017 рік"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходи Бюджет с.Лоташеве на 2017 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 

Код

Найменування згідно
 з класифікацією доходів бюджету

Всього

Загальний
фонд

Спеціальний фонд

 

 

Всього

у т.ч.
бюджет
розвитку

 

 

10000000

Податкові надходження  

1606340,00

1601340,00

5000,00

0,00

 

 

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги  

4400,00

4400,00

0,00

0,00

 

 

14040000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

4400,00

4400,00

0,00

0,00

 

 

18000000

Місцеві податки

1596940,00

1596940,00

0,00

0,00

 

 

18010000

Податок на майно

958640,00

958640,00

0,00

0,00

 

 

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості

350,00

350,00

0,00

0,00

 

 

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

2500,00

2500,00

0,00

0,00

 

 

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

230,00

230,00

0,00

0,00

 

 

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

780,00

780,00

0,00

0,00

 

 

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

863280,00

863280,00

0,00

0,00

 

 

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

5800,00

5800,00

0,00

0,00

 

 

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

85700,00

85700,00

0,00

0,00

 

 

18050000

Єдиний податок  

638300,00

638300,00

0,00

0,00

 

 

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб 

110000,00

110000,00

0,00

0,00

 

 

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

528300,00

528300,00

0,00

0,00

 

 

19000000

Інші податки та збори 

5000,00

0,00

5000,00

0,00

 

 

19010000

Екологічний податок 

5000,00

0,00

5000,00

0,00

 

 

19010100

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення 

2200,00

0,00

2200,00

0,00

 

 

19010300

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини 

2800,00

0,00

2800,00

0,00

 

 

20000000

Неподаткові надходження  

8617,96

1413,00

7204,96

0,00

 

 

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 

1413,00

1413,00

0,00

0,00

 

 

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

400,00

400,00

0,00

0,00

 

 

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

400,00

400,00

0,00

0,00

 

 

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном  

1000,00

1000,00

0,00

0,00

 

 

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 

1000,00

1000,00

0,00

0,00

 

 

22090000

Державне мито  

13,00

13,00

0,00

0,00

 

 

22090200

Державне мито, не віднесене до інших категорій  

13,00

13,00

0,00

0,00

 

 

25000000

Власні надходження бюджетних установ  

7204,96

0,00

7204,96

0,00

 

 

25020000

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ  

7204,96

0,00

7204,96

0,00

 

 

25020200

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб

7204,96

0,00

7204,96

0,00

 

 

40000000

Офіційні трансферти  

69586,00

46586,00

23000,00

23000,00

 

 

41000000

Від органів державного управління  

69586,00

46586,00

23000,00

23000,00

 

 

41030000

Субвенції  

69586,00

46586,00

23000,00

23000,00

 

 

41035000

Інші субвенції 

69586,00

46586,00

23000,00

23000,00

 

 

 

Всього доходів

1684543,96

1649339,00

35204,96

23000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова

 

 

 

С.В.Поліщук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до рішення Лоташівської сільської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Про сільський бюджет  на 2017 рік"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

видатків Бюджет с.Лоташеве на 2017 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1

Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС2

Код ФКВКБ3

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця,
 бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

 

Всього

видатки споживання

з них

видатки
розвитку

Всього

видатки споживання

з них

видатки
розвитку

з них

 

 

оплата
праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата
праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет
розвитку

 

 

 

01

 

Лоташівська сільська рада

2204610,00

2083637,00

734053,00

93777,00

120973,00

109115,96

12204,96

5905,72

0,00

96911,00

82956,00

2313725,96

 

 

 

0100

 

Державне управління

872787,00

872787,00

615689,00

32000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

872787,00

 

 

 

0170

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

872787,00

872787,00

615689,00

32000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

872787,00

 

 

 

3000

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

62480,00

62480,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62480,00

 

 

 

3400

1090

Інші видатки на соціальний захист населення  

62480,00

62480,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62480,00

 

 

 

4000

 

Культура i мистецтво

266153,00

266153,00

70831,00

19777,00

0,00

73911,00

0,00

0,00

0,00

73911,00

59956,00

340064,00

 

 

 

4060

0824

Бiблiотеки

50203,00

50203,00

30431,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50203,00

 

 

 

4090

0828

Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу

164102,00

164102,00

40400,00

19777,00

0,00

73911,00

0,00

0,00

0,00

73911,00

59956,00

238013,00

 

 

 

4200

0829

Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи

51848,00

51848,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51848,00

 

 

 

5000

 

Фiзична культура i спорт

5000,00

5000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5000,00

 

 

 

5010

 

Проведення спортивної роботи в регіоні

5000,00

5000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5000,00

 

 

 

5012

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

5000,00

5000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5000,00

 

 

 

6000

 

Житлово-комунальне господарство

200800,00

200800,00

47533,00

42000,00

0,00

30204,96

7204,96

5905,72

0,00

23000,00

23000,00

231004,96

 

 

 

6060

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

200800,00

200800,00

47533,00

42000,00

0,00

30204,96

7204,96

5905,72

0,00

23000,00

23000,00

231004,96

 

 

 

6600

 

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок,

153200,00

153200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

153200,00

 

 

 

6650

0456

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

153200,00

153200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

153200,00

 

 

 

7300

 

Сільське і лісове господарство, рибне

5000,00

5000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5000,00

 

 

 

7310

0421

Проведення заходів із землеустрою

5000,00

5000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5000,00

 

 

 

8000

 

Видатки, не віднесені до основних груп

639190,00

518217,00

0,00

0,00

120973,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

639190,00

 

 

 

8600

0133

Інші видатки

368500,00

247527,00

0,00

0,00

120973,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

368500,00

 

 

 

8800

0180

Інші субвенції

270690,00

270690,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

270690,00

 

 

 

9100

 

Цільові фонди

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5000,00

5000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5000,00

 

 

 

9110

0511

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5000,00

5000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5000,00

 

 

 

 

 

Всього

2204610,00

2083637,00

734053,00

93777,00

120973,00

109115,96

12204,96

5905,72

0,00

96911,00

82956,00

2313725,96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Заповнюється у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі.
Структура коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів зтверджена наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 (зі змінами).
2 Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 (зі змінами).
3 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 (зі змінами).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова

 

С.В.Поліщук

 

 

 

                      

 

ЛОТАШІВСЬКА    СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХІІІ СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

VІІ СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

Від 04 грудня  2017 року                                       № 23/1

с.Лоташеве                          

 

Про затвердження детального

плану території   на перехресті вулиць

Лесі Українки та Т.Г.Шевченка в

центральній частині села Лоташеве

Тальнівського  району Черкаської області

з метою розміщення будівлі  Української

Православної Церкви Київського Патріархату

парафія «Покрова Пресвятої Богородиці»,

об’єктів її обслуговування та благоустрою

           

               Розглянувши робочий проект детального плану території на перехресті вулиць Лесі Українки та Т.Г.Шевченка в центральній частині села Лоташеве Тальнівського  району Черкаської області з метою розміщення будівлі  Української Православної Церкви Київського Патріархату парафія «Покрова Пресвятої Богородиці», об’єктів її обслуговування та благоустрою,, врахувавши погодження проекту  детального плану території на засіданні архітектурно - містобудівельної ради ( витяг № 6 з протоколу №17 від 06.07.2017 року) , керуючись п.42 ч.1.статті 26, п.п.10 п.»а» ч.1 статті 31  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   ч.8 ст. 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», врахувавши протокол громадських слухань від 25.11.2017 року, зважаючи на те, що в термін визначений для прийняття пропозицій та зауважень від громадськості до розробленого проекту містобудівної документації,  жодних пропозицій та зауважень не надходило, сільська рада

ВИРІШИЛА :

      1.Затвердити детальний план території на перехресті вулиць Лесі Українки та Т.Г.Шевченка в центральній частині села Лоташеве Тальнівського  району Черкаської області з метою розміщення будівлі  Української Православної Церкви Київського Патріархату парафія «Покрова Пресвятої Богородиці», об’єктів її обслуговування та благоустрою, (згідно з додатком).

       2.Секретарю сільської ради забезпечити оприлюднення цього рішення, а також  сканованих матеріалів містобудівної документації затвердженої цим рішенням на офіційній сторінці в мережі Інтернет.

      3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісіюз питаньАПК ,  земельних ресурсів,  екології , комунального  майна,  соціального  розвитку  села,   охорони  здоров’я,   освіти,  культури,  виховання,  соціального  захисту   населення .

 

 

Сільський голова                                                              С.Поліщук

 

 

                               ЛОТАШІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХІІІ СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

VІІ СКЛИКАННЯ

                                                       РІШЕННЯ

 

Від 04 грудня 2017року

          

 

№ 23/2

с.Лоташеве

 

Про дозвіл  релігійній громаді УПЦКП Покрови

Пресвятої Богородиці села Лоташеве

Тальнівського району Черкаської області

на розроблення  проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки в постійне

користування для будівництва та обслуговування

культових та інших будівель, необхідних для

забезпечення їх діяльності,  із земель комунальної

власності Лоташівської  сільської ради

 

      Розглянувши заяву  релігійної громади УПЦКП Покрови Пресвятої Богородиці села Лоташеве Тальнівського району Черкаської області від 28.11.2017 року вх.№ Г-80 , Статут якої  зареєстрований розпорядженням Черкаської обласної державної адміністрації від 07.12.2006 р. № 502, копію свідоцтва № 971 про реєстрацію релігійної громади від 07.12.2006 року

№ 502; копію витягу ЄДРПОУ 06.08.2014 року про включення до Єдиного державного реєстру; детальний план  території   на перехресті вулиць

Лесі Українки та Т.Г.Шевченка в центральній частині села Лоташеве

Тальнівського  району Черкаської області з метою розміщення будівлі  Української Православної Церкви Київського Патріархату парафія «Покрова Пресвятої Богородиці», об’єктів її обслуговування та благоустрою,  врахувавши, що  право постійного користування земельною ділянкою із земель державної та комунальної власності набувають  релігійні організації України, статути  яких зареєстровано у встановленому законом порядку, виключно для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення їх діяльності, керуючись статтею 12,  92,  122, 123  Земельного Кодексу України,  пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

ВИРІШИЛА :

   1. Надати дозвіл  релігійній громаді Української Православної Церкви Київського Патріархату Покрови Пресвятої Богородиці села Лоташеве Тальнівського району Черкаської області на розроблення  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею0,2791га     в постійне користування для будівництва та обслуговування культових та інших будівель,необхідних для забезпечення їх діяльності,  із   земель комунальної власності Лоташівської сільської ради , які відносяться    до категорії земель  житлової та  громадської забудови, з функціональним  використанням -  для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій  ,  що знаходиться за адресою 20453 вул. Лесі Українки  село Лоташеве , Тальнівського району Черкаської області.

2. Попередити настоятеля парафії  Ієрея   Андрія Грищенко   про необхідність подання  розробленого проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки  на затвердження сільською радою.

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на  спеціаліста-землевпорядника сільської ради.

 

Сільський голова                                                                            С.Поліщук     

 

ЛОТАШІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХІІІ СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

VІIСКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

Від  04  грудня  2017 року                                                 № 23 / 3

с. Лоташеве 

                                

Про надання  дозволу  ЗЕА  « Новосвіт »

на  виготовлення  технічної  документації

із  землеустрою  щодо  встановлення ( відновлення )

меж  земельної  ділянки  в  натурі  ( на  місцевості )

для  передачі  в  користування  на  умовах  оренди

під  будівлями  та  спорудами

Лоташівської  ГЕС  за  адресою :  с. Лоташеве

вул. Лесі  Українки , 17 а 

 

         Розглянувши  клопотання  ЗЕА  « Новосвіт »   від  27.11.  2017  року № 72 ,  пропозиції  постійної  комісії  Лоташівської  сільської  ради  з питань АПК, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села,  охорони здоров’я, освіти, культури, виховання, соціального захисту населення ,  керуючись  п.п.  34 ,  ч  1 ,  ст.  26  Закону  України « Про  місцеве  самоврядування  в  Україні » ,  ст. 12,  ст. 79 - 1, ст. 93,  ст. 123 ,  ст.  134 - 2  Земельного  Кодексу  України , Законом  України  « Про  внесення  змін  до  деяких  законодавчих  актів  України  щодо  розмежування  земель  державної  та  комунальної  власності»  № 5245 – VI  від  06.09.2012  року ,  сільська  рада 

ВИРІШИЛА :

1. Надати  дозвіл  на  виготовлення  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення  ( відновлення )  меж  земельної  ділянки  в  натурі  на  місцевості  для  передачі  в  користування  на  умовах  оренди  терміном  на  25  ( двадцять  п’ять )  років  площею  1446  кв.  метрів  для  розміщення ,  будівництва ,  експлуатації  та  обслуговування  будівель  і  споруд  об’єктів  енергогенеруючих  підприємств ,  установ  і  організацій  (  Лоташівської  ГЕС )  ( код  згідно  КВЦПЗ  14.01 )  за  рахунок  земель  комунальної  власності  Лоташівської  сільської  ради ,  які  відносяться  до  категорії  земель - землі  промисловості ,  транспорту ,  зв’язку ,  енергетики ,  оборони  та  іншого  призначення ,  вид  угідь – землі ,  які  використовуються  для  технічної  інфраструктури  ( код  згідно  КВЗУ  010,00 ) ,  яка  перебуває  в  користуванні  на  умовах  оренди  в   ЗЕА  « Новосвіт »  ,  кадастровий  номер: 7124086200:02:001:0142  за  адресою :  20453 ,  Черкаська  область ,  Тальнівський  район ,  с.  Лоташеве , вул.  Лесі  Українки ,  17 а. 

2.  ЗЕА  « Новосвіт »  розроблену  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення  ( відновлення )  меж  земельної  ділянки  в  натурі ( на  місцевості )  надати  на  затвердження  сесії  Лоташівської  сільської  ради.

3.   Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну  комісію  сільської  ради  з  питань  агропромислового  розвитку ,  земельних  ресурсів ,  екології ,  комунального  майна ,  соціального  розвитку  села .

  

Сільський  голова                                                                  С.Поліщук

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛОТАШІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХІІІ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

VІІ СКЛИКАННЯ

                  

                  РІШЕННЯ

 

Від 04 грудня 2017 року                                  №23/5

с.Лоташеве                       

 

Про затвердження звіту про незалежну

оцінку об’єкта комунальної власності –

частини нежитлового приміщення , що розташована

за адресою :  20455, Черкаська область,

Тальнівський район, с.Піщана вул.Горовенка,15

 

      Розглянувши переданий, згідно акту прийому – передачі  робіт по експертній оцінці від 16.11.2017 року, звіт  про незалежну оцінку об’єкта комунальної власності частини нежитлового приміщення,  що   перебуває  на балансі сільської ради, розташованої за адресою :  20455, Черкаська область, Тальнівський район,с.Піщана вул.Горовенка,15 , загальною площею 27,0 кв.м, керуючись Законом України «Про оренду державного і комунального майна», пунктами  21, 28  постанови Кабінету Міністрів України № 1891 від 10.12.2003р. «Про затвердження методики оцінки майна»,   Порядком  проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності по незалежній (експертній) оцінці об’єктів нерухомого майна, що є комунальною власністю  територіальної громади села, затвердженого рішенням сільської  ради від  05.07.2017  № 19/4, сільська рада

ВИРІШИЛА:

     1.Взяти до відома, що     відповідно до пункту 3 Порядку  проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності по незалежній (експертній) оцінці об’єктів нерухомого майна, що є комунальною власністю  територіальної громади села, затвердженого рішенням сільської  ради від  05.07.2017  № 19/4,  звіт  про вартість майна затверджується рішенням сільської ради.

     2. Затвердити звіт про незалежну оцінку об’єкта комунальної власності – частини нежитлового приміщення  , що   перебуває  на балансі сільської ради, розташованої за адресою :  20455, Черкаська область, Тальнівський район, с.Піщана вул. Горовенка, 15 загальною площею 27,0 кв.м,  яка проведена станом на 14 листопада   2017 року ( додається).

     3.Затвердити вартість всього приміщення , вказаної в п.2 цього рішення в  розмірі    25220,00 грн. ( двадцять п’ять тисяч двісті двадцять грн.) без ПДВ та вартість 1кв.м  площі  цього приміщення   в розмірі  934,07  грн. (дев’ятсот тридцять чотири грн. 07 коп.) без ПДВ .

     4. Строк дії  звіту, затвердженого пунктом 2 цього  рішення, встановлений суб’єктом оціночної діяльності , який  проводив оцінку, терміном в три роки,  відповідно до п.28  Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України № 1891 від 10.12.2003р.

     5. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань  

 

Сільський голова                                                                         С.Поліщук

 

ЛОТАШІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХІІІ СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

VІIСКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

Від  04   грудня   2017 року                                                 №  23 / 6

с. Лоташеве 

 

Про  затвердження  проекту  землеустрою

щодо  відведення  земельної  ділянки

гр.  Білій  Ніні  Савівні    у  власність ,

для  ведення  особистого  селянського  господарства ,

за  адресою : с. Піщана ,  вул.  Набережна ,  б/н , 

 

      Розглянувши  заяву  гр. Білої  Ніни  Савівни  від  24.11.2017 р.  № Б – 78    та  проект  землеустрою ,  щодо  відведення  земельної  ділянки    площею – 0,5472  га.  гр.  Білій  Ніні  Савівні    у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства ,  за  рахунок  земель  комунальної  власності  Лоташівської  сільської  ради ,  які  відносяться  до  категорії  земель - землі  сільськогосподарського  призначення ,  вид  угідь – рілля ,  за  адресою:  Черкаська  область ,  Тальнівський  район ,  с.  Піщана ,  вул.  Набережна ,  б/н ,  враховуючи  висновок  експерта  державної  експертизи  ГУ  Дергеокадастру  у  Житомирській  області   В.А.  Торчук  про  розгляд  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  від  27.10.2017 р.  № 9080/82 – 17 ,   відповідно статей  122, 186,  186 - 1  Земельного  Кодексу  України  ,  п. п.  34,  ч.  1  ст.  26  Закону  України  « Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ,  сільська  рада  вирішила :

1. Затвердити  проект  землеустрою ,  щодо  відведення  земельної  ділянки  площею – 0,5472  га ,  громадянці  Білій  Ніні  Савівні  у  власність,  для  ведення  особистого  селянського  господарства  із  земель  комунальної  власності  за  рахунок  земель  Лоташівської  сільської  ради ,  які  відносяться  до  землель  сільськогосподарського  призначення ,  вид  угідь – рілля ,  за  адресою:  Черкаська  область ,  Тальнівський  район ,  с.  Піщана ,  вул.  Набережна  б/н ,  кадастровий  номер  земельної  ділянки 7124086200:03:002:0098 .

2 . Віднести  земельну  ділянку -  площею  0,5472  га ,  за  адресою : Черкаська  область ,  Тальнівський  район ,  с.  Піщана ,  вул.  Набережна  б/н , кадастровий  номер  земельної  ділянки 7124086200:03:002:0098    до  земель  комунальної  власності  Лоташівської  сільської  ради , які  відносяться  до  категорії  земель – землі  сільськогосподарського  призначення ,  вид  угідь – рілля  .

3. Передати  земельну  ділянку -  площею  0,5472  га ,  за  адресою : Черкаська  область ,  Тальнівський  район ,  с.  Піщана ,  вул.  Набережна  б/н ,  кадастровий  номер  земельної  ділянки 7124086200:03:002:0098  громадянці  Білій  Ніні  Савівні  в  приватну  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства ,  обмеження  у  використанні  земель  відповідно  Переліку  щодо  використання  земельної  ділянки ,  затвердженого  постановою  Кабінету  міністрів  України  від  17.10.2012  року  № 1051 « Про  затвердження  Порядку  ведення  Державного  земельного  кадастру » ,  статті  111  Земельного  Кодексу  України  відсутні  .

           Земельна  ділянка  повинна  використовуватись  з  дотриманням :

         - обов’язків  власників  земельних  ділянок  та  змісту добросусідства  встановлених  у  статтях  91, 103  Земельного  кодексу  України ;

         - статті  35  Закону  України  « Про  охорону  земель » ;

         - Закону  України  « Про  охорону  навколишнього  середовища » ;

         - Закону  України  « Про  охорону  культурної  спадщини » ;

         - використання  земельної  ділянки  за  цільовим  призначенням .

4. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  землевпорядника  сільської  ради  Зарембу  М.  

 

Сільський  голова                                                   С.Поліщук

 

ЛОТАШІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХІІІ СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

VІI СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

Від   04    грудня    2017 року                                №  23 / 7

с. Лоташеве 

 

Про  затвердження  технічної  документації  із

землеустрою щодо  встановлення  меж

земельної  ділянки  в  натурі , фізичній  особі

Гірніченку  Петру  Васильовичу   ,

для  будівництва  та  обслуговування  житлового

будинку ,  господарських  будівель  та  споруд ,

за  адресою :  с. Піщана ,  вул. Горовенка ,  12 ,

з  метою  надання  земельної  ділянки 

у  власність .

 

      Розглянувши  заяву  фізичної  особи  Гірніченка  Петра  Васильовича  та  технічну  документацію  із  землеустрою ,  щодо  встановлення  ( відновлення )  меж  земельної  ділянки  в  натурі  ( на  місцевості )  площею – 0,2500  га

фізичній  особі   Гірніченку  Петру  Васильовичу ,  для  будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку ,  господарських  будівель  і  споруд ,  із  земель  комунальної  власності  Лоташівської  сільської  ради ,  які  відносяться  до  категорії  земель - землі  житлової  та  громадської  забудови  ,  вид  угідь – землі  під  житловою  забудовою  ,  за  адресою: Черкаська  область ,   Тальнівський  район ,  с. Піщана ,  вул. Горовенка , 12 ,   відповідно статей  122, 186,  186 - 1  Земельного  Кодексу  України ,  п. п.  34,  ч.  1  ст.  26  Закону  України  « Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ,  сільська  рада   район ,

ВИРІШИЛА:

      1. Затвердити технічну  документацію  із  землеустрою ,  щодо  встановлення  ( відновлення )  меж  земельної  ділянки  в  натурі  ( на  місцевості )  площею – 0,2500  га ,  для  будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку ,  господарських  будівель  і  споруд ,  із  земель  комунальної  власності  Лоташівської  сільської  ради ,  які  відносяться  до  категорії  земель - землі  житлової  та  громадської  забудови  ,  вид  угідь – землі  під  житловою  забудовою  ,  за  адресою: Черкаська  область ,   Тальнівський  район ,  с. Піщана ,  вул. Горовенка , 12  ,  кадастровий  номер  земельної  ділянки 7124086200:03:002:0097 ,  з  метою  надання  земельної  ділянки  у  власність фізичній  особі   Гірніченку  Петру  Васильовичу ,  без  проведення  державної  землевпорядної  експертизи  тому ,  що  відповідно  Закону  України  « Про  державну  експертизу  землевпорядної  документації»  від  17.06.2004  року  № 1808 - IVвона  є  добровільна .

2 . Віднести  земельну  ділянку -  площею  0,2500  га ,  за  адресою : Черкаська  область ,   Тальнівський  район ,  с. Піщана ,  вул. Горовенка , 12 , кадастровий  номер  земельної  ділянки 7124086200:03:002:0097 ,  до  земель  комунальної  власності  Лоташівської  сільської  ради , які  відносяться  до  категорії  земель – землі  житлової  та  громадської  забудови  ,  вид  угідь – землі  під  житловою  забудовою .

3. Передати  земельну  ділянку -  площею  0,2500  га ,  за  адресою :  Черкаська  область ,   Тальнівський  район ,  с. Піщана ,  вул. Горовенка , 12  ,  кадастровий  номер  земельної  ділянки 7124086200:03:002:0097  фізичній  особі   Гірніченку  Петру  Васильовичу  в  приватну  власність  для  будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку ,  господарських  будівель  і  споруд ,  обмеження  у  використанні  земель  відповідно  Переліку  обмежень  щодо  використання  земельної  ділянки ,  затвердженого  постановою  Кабінету  міністрів  України  від  17.10.2012  року  № 1051 « Про  затвердження  Порядку  ведення  Державного  земельного  кадастру » ,  статті  111  Земельного  Кодексу  України  відсутні.  

           Земельна  ділянка  повинна  використовуватись  з  дотриманням :

         - обов’язків  власників  земельних  ділянок  та  змісту добросусідства  встановлених  у  статтях  91, 103  Земельного  кодексу  України ;

         - статті  35  Закону  України  « Про  охорону  земель » ;

         - Закону  України  « Про  охорону  навколишнього  середовища » ;

         - Закону  України  « Про  охорону  культурної  спадщини » ;

         - використання  земельної  ділянки  за  цільовим  призначенням ;

         - здійснювати  комплекс  заходів  по  охороні  земель  передбачених  статтями  162 – 168  Земельного  Кодексу  України .

4. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  землевпорядника  сільської  ради  Зарембу  М.  

 

Сільський  голова                                                   С.  Поліщук

 

 

                                                     

ЛОТАШІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХІІІ СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

VІIСКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

Від    04    грудня   2017 року                                №  23 / 8

с. Лоташеве 

 

Про  затвердження  проекту  землеустрою

щодо  відведення  земельної  ділянки

гр.  Гірніченку  П.В.    у  власність ,

для  ведення  особистого  селянського  господарства ,

за  адресою : с. Піщана ,  вул.  Горовенка ,  б/н , 

 

      Розглянувши  заяву  гр. Гірніченка  Петра  Васильовича  від  23.11.2017 р.  № Г - 76   та  проект  землеустрою ,  щодо  відведення  земельної  ділянки    площею – 0,6500  га.  гр.  Гірніченку Петру  Васильовичу    у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства ,  за  рахунок  земель  комунальної  власності  Лоташівської  сільської  ради ,  які  відносяться  до  категорії  земель - землі  сільськогосподарського  призначення ,  вид  угідь – рілля ,  за  адресою:  Черкаська  область ,  Тальнівський  район ,  с.  Піщана ,  вул.  Горовенка ,  б/н ,  враховуючи  висновок  експерта  державної  експертизи  ГУ  Дергеокадастру  у  Сумській  області   Н.І.  Петренко  про  розгляд  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  від  26.10.2017 р.  № 9128/82 – 17 ,   відповідно статей  122, 186,  186 - 1  Земельного  Кодексу  України  ,  п. п.  34,  ч.  1  ст.  26  Закону  України  « Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ,  сільська  рада 

ВИРІШИЛА :

1. Затвердити  проект  землеустрою ,  щодо  відведення  земельної  ділянки  площею – 0,6500  га ,  громадянину  Гірніченку  Петру  Васильовичу  у  власність ,    для  ведення  особистого  селянського  господарства  із  земель  комунальної  власності  за  рахунок  земель  Лоташівської  сільської  ради ,  які  відносяться  до  землель  сільськогосподарського  призначення ,  вид  угідь – рілля ,  за  адресою:  Черкаська  область ,  Тальнівський  район ,  с.  Піщана ,  вул.  Горовенка ,  б/н ,  кадастровий  номер  земельної  ділянки 7124086200:03:002:0099 .

2 . Віднести  земельну  ділянку -  площею  0,6500  га ,  за  адресою : Черкаська  область ,  Тальнівський  район ,  с.  Піщана ,  вул.  Горовенка ,  б/н , кадастровий  номер  земельної  ділянки 7124086200:03:002:0099    до  земель  комунальної  власності  Лоташівської  сільської  ради , які  відносяться  до  категорії  земель – землі  сільськогосподарського  призначення ,  вид  угідь – рілля  .

3. Передати  земельну  ділянку -  площею  0,6500  га ,  за  адресою : Черкаська  область ,  Тальнівський  район ,  с.  Піщана ,  вул.  Горовенка ,  б/н ,  кадастровий  номер  земельної  ділянки 7124086200:03:002:0099  громадянину  Герніченку  Петру  Васильовичу  в  приватну  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства ,  обмеження  у  використанні  земель  відповідно  Переліку  щодо  використання  земельної  ділянки ,  затвердженого  постановою  Кабінету  міністрів  України  від  17.10.2012  року  № 1051 « Про  затвердження  Порядку  ведення  Державного  земельного  кадастру » ,  статті  111  Земельного  Кодексу  України  відсутні  .

           Земельна  ділянка  повинна  використовуватись  з  дотриманням :

         - обов’язків  власників  земельних  ділянок  та  змісту добросусідства  встановлених  у  статтях  91, 103  Земельного  кодексу  України ;

         - статті  35  Закону  України  « Про  охорону  земель » ;

         - Закону  України  « Про  охорону  навколишнього  середовища » ;

         - Закону  України  « Про  охорону  культурної  спадщини » ;

         - використання  земельної  ділянки  за  цільовим  призначенням .

4. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  землевпорядника  сільської  ради  Зарембу  М.  

 

Сільський  голова                                                   С.  Поліщук

 

 

                                                    

ЛОТАШІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХІІІ СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

VІIСКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

Від 04 грудня  2017 року                               №  23 / 9

с. Лоташеве 

 

Про  затвердження  проекту  землеустрою

щодо  відведення  земельної  ділянки

гр.  Гульченко  Н.П.    у  власність ,

для  ведення  особистого  селянського  господарства ,

за  адресою : с. Лоташеве ,  вул.  Садова ,  б/н , 

 

      Розглянувши  заяву  гр. Гульченко  Надії  Павлівни  від  24.11.2017 року № Г – 79    та  проект  землеустрою ,  щодо  відведення  земельної  ділянки    площею – 0,5146  га.  гр.  Гульченко  Надії  Павлівни    у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства ,  за  рахунок  земель  комунальної  власності  Лоташівської  сільської  ради ,  які  відносяться  до  категорії  земель - землі  сільськогосподарського  призначення ,  вид  угідь – рілля ,  за  адресою:  Черкаська  область ,  Тальнівський  район ,  с.Лоташеве,   вул.  Садова ,  б/н ,  враховуючи  висновок  експерта  державної  експертизи  ГУ  Дергеокадастру  у  Рівненській  області   Б.М.  Коваліцького  про  розгляд  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  від  05.10.2017 р.  № 13823/82 – 17 ,   відповідно статей  122, 186,  186 - 1  Земельного  Кодексу  України  ,  п. п.  34,  ч.  1  ст.  26  Закону  України           « Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ,  сільська  рада  вирішила :

1. Затвердити  проект  землеустрою ,  щодо  відведення  земельної  ділянки  площею – 0,5146  га ,  громадянці   Гульченко  Надії  Павлівні  у  власність ,    для  ведення  особистого  селянського  господарства  із  земель  комунальної  власності  за  рахунок  земель  Лоташівської  сільської  ради ,  які  відносяться  до  землель  сільськогосподарського  призначення ,  вид  угідь – рілля ,  за  адресою:  Черкаська  область ,  Тальнівський  район ,                       с.  Лоташеве,  вул.  Садова ,  б/н ,  кадастровий  номер  земельної  ділянки 7124086200:02:001:0232 .

2 . Віднести  земельну  ділянку -  площею  0,5146  га ,  за  адресою : Черкаська  область ,  Тальнівський  район ,  с.  Лоташеве ,  вул.  Садова ,  б/н , кадастровий  номер  земельної  ділянки 7124086200:02:001:0232    до  земель  комунальної  власності  Лоташівської  сільської  ради , які  відносяться  до  категорії  земель – землі  сільськогосподарського  призначення ,  вид  угідь – рілля  .

3. Передати  земельну  ділянку -  площею  0,5146  га ,  за  адресою : Черкаська  область ,  Тальнівський  район ,  с.  Лоташеве ,  вул.  Садова ,  б/н ,  кадастровий  номер  земельної  ділянки 7124086200:02:001:0232  громадянці  Гульченко  Надії  Павлівні  в  приватну  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства ,  обмеження  у  використанні  земель  відповідно  Переліку  щодо  використання  земельної  ділянки ,  затвердженого  постановою  Кабінету  міністрів  України  від  17.10.2012  року  № 1051           « Про  затвердження  Порядку  ведення  Державного  земельного  кадастру» ,  статті  111  Земельного  Кодексу  України  відсутні  .

           Земельна  ділянка  повинна  використовуватись  з  дотриманням :

    - обов’язків  власників  земельних  ділянок  та  змісту добросусідства  встановлених  у  статтях  91, 103  Земельного  кодексу  України ;

         - статті  35  Закону  України  « Про  охорону  земель » ;

         - Закону  України  « Про  охорону  навколишнього  середовища » ;

         - Закону  України  « Про  охорону  культурної  спадщини » ;

         - використання  земельної  ділянки  за  цільовим  призначенням .

4. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  землевпорядника  сільської  ради  Зарембу  М.  

 

Сільський  голова                                                   С.Поліщук

 

                                                     

ЛОТАШІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХIІІ СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

 VIІ СКЛИКАННЯ

 

 РІШЕННЯ

 

Від 04 грудня  2017 року                             № 23/10

с. Лоташеве 

 

Про надання  дозволу  на  виготовлення 

технічної  документації   із  землеустрою ,

щодо  встановлення ( відновлення )  меж

земельної  ділянки  в  натурі  ( на  місцевості )

фізичній  особі  Миколаєнко  О.П ,

для  будівництва  та  обслуговування  житлового   будинку,

господарських   будівель  і  споруд   за  адресою :

с.  Піщана ,  вул.  Горовенка ,  33 з  метою  надання

земельної  ділянки  у  власність   

   

          Розглянувши  заяву  гр.  Миколаєнко  Олени  Павлівни  про  надання  дозволу  на  виготовлення  технічної  документації  із  землеустрою ,  щодо  встановлення ( відновлення )  меж  земельної  ділянки  в  натурі  ( на  місцевості)  з  метою  надання  у  власність ,  під  будівництво  та  обслуговування  житлового  будинку з  господарськими   спорудами ,  графічні  матеріали , на  яких  зазначено  місце розташування  земельної  ділянки ,  довідку  землевпорядника  сільської  ради  про  те ,  що  заявниця  правом  на  безоплатну  приватизацію  земельної  ділянки  для  будівництва  та  обслуговування  житлового   будинку  не  скористалася ,   керуючись  п.п.  34 ,  ч  1 ,  ст.  26  Закону  України  « Про  місцеве  самоврядування  в  Україні » ,  та  відповідно   ст. 40,  п.п  «б»,  п. 1  ст.  81, ст. 116 ,  118 ,  121 , 122  Земельного  Кодексу  України , ст.  50 , 55  Закону  України «Про землеустрій» сільська  рада  ВИРІШИЛА :

  1. Надати  громадянці  Миколаєнко  Олені  Павлівні :
    1.  Згоду  на  безоплатну  передачу  земельної  ділянки  у  власність  орієнтовною  площею            га.,  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку  з  господарськими  спорудами за  адресою :  Черкаська  область ,  Тальнівський  район ,  с.  Піщана,  вул.  Горовенка ,  33   із  земель  комунальної  власності  Лоташівської  сільської  ради  як  такій  ,  що  не  скористалася  правом  на  безоплатну  приватизацію  земельної  ділянки  за  цим  цільовим  призначенням ;
    2.  Дозвіл  на  виготовлення технічної  документації  із  землеустрою ,  щодо  встановлення ( відновлення )  меж  земельної  ділянки  в  натурі  ( на  місцевості ) ,  орієнтовною площею       га., для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку , господарських  будівель  та  споруд   за  адресою :   Черкаська  область ,  Тальнівський  район ,  с.  Піщана,  вул.  Горовенка ,  33       із  земель  комунальної  власності  Лоташівської  сільської  ради , які  відносяться  до  категорії  земель – землі  житлової  та           громадської  забудови  із  функціональним  використанням  забудовані  землі  під  одно  та  двоповерховою  житловою  забудовою .

         2.  Попередити  гр.  Миколаєнко  Олену  Павлівну ,  що  рішення  Лоташівської  сільської  ради  про  безоплатну  передачу  земельної  ділянки  у  власність  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку  з  господарськими  спорудами за  адресою :  Черкаська  область ,  Тальнівський  район ,  с.  Піщана,  вул.  Горовенка ,  33     із  земель  комунальної  власності  буде  прийняте  після  надання  на  затвердження  сільською  радою  технічної  документації  із  землеустрою ,  щодо  встановлення ( відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  ( на  місцевості)  з  метою  надання  у  власність ,  під  будівництво  та  обслуговування  житлового  будинку з  господарськими   спорудами .

         3. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну  комісію  сільської  ради  з  питань  АПК , земельних ресурсів, екології , комунального майна, соціального розвитку села ,  охорони  здоров’я ,  освіти, культури ,  виховання ,  соціального  захисту   населення .

 

 

Сільський  голова                                                       С.Поліщук


                                                    

ЛОТАШІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХІІІ СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

 VIІ СКЛИКАННЯ

 

 РІШЕННЯ

 

Від 04 грудня  2017 року                              № 23 / 11

с. Лоташеве 

 

Про надання  дозволу  на  виготовлення 

проекту  землеустрою  щодо  відведення

земельної  ділянки  у  власність ,

для  ведення  особистого  селянського

господарства   громадянці  Миколаєнко  О.П.  

за  адресою :  с.  Піщана  ,  вул.  Горовенка , б/н     

                                   

          Розглянувши  заяву  гр.  Миколаєнко  Олени  Павлівни  про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства ,  графічні  матеріали ,  на  яких  зазначено  бажане  місце  розташування  земельної  ділянки,  довідку  землевпорядника  сільської  ради  про  те ,  що  заявниця  правом  на  безоплатну  приватизацію  земельної  ділянки  для  ведення  особистого  селянського  господарства  не  скористалася ,   керуючись  п.п.  34 ,  ч  1 ,  ст.  26  Закону  України  « Про  місцеве  самоврядування  в  Україні » ,  та  відповідно   ст. 33,  п. 1  ст.  81, ст. 116 ,  118 ,  121 , 122  Земельного  Кодексу  України ,  сільська  рада 

ВИРІШИЛА :

  1. Надати  громадянці  Миколаєнко  Олені  Павлівні :
    1.  Згоду  на  безоплатну  передачу  земельної  ділянки  у  власність  орієнтовною  площею          га.,  для  ведення  особистого  селянського  господарства за  адресою : Черкаська  область ,  Тальнівський  район ,  с.  Піщана ,  вул.  Горовенка ,  б/н ,  із  земель  комунальної  власності  Лоташівської  сільської  ради  як  такій  ,  що  не  скористалася  правом  на  безоплатну  приватизацію  земельної  ділянки  за  цим  цільовим  призначенням ;
    2.   Дозвіл  на  виготовлення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  орієнтовною площею             га., для  ведення  особистого  селянського  господарства   за  адресою : Черкаська  область ,  Тальнівський  район , с.  Піщана  вул.  Горовенка,  б/н ,   із  земель  комунальної  власності  Лоташівської  сільської  ради ,  які  відносяться  до  категорії  земель – землі  сільськогосподарського  призначення ,  вид  угідь – рілля .

         2.  Попередити  гр.  Миколаєнко  Олену  Павлівну ,  що  рішення  Лоташівської  сільської  ради  про  безоплатну  передачу  земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  за  адресою    Черкаська  область ,  Тальнівський  район ,  с.  Піщана ,  вул.  Горовенка ,  б/н ,    із  земель  комунальної  власності  буде  прийняте  після  надання  на  затвердження  сільській  раді  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки .

         3. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну  комісію  сільської  ради  з  питань  АПК , земельних ресурсів, екології , комунального  майна,  соціального  розвитку  села ,  охорони  здоров’я ,  освіти,  культури ,  виховання ,  соціального  захисту   населення .

 

Сільський  голова                                                           С.Поліщук