паспорти бюджетних програм на 2019р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

розпорядження №3 від 09.01.2019

 

 

 

 

 

 

Лоташівська сільська рада

 

 

 

 

 

 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лоташівська сільська рада

 

 

 

 

 

 

(найменування місцевого фінансового органу )

 

 

 

 

 

 

розпорядження №3 від 09.01.2019

 

 

Паспорт

 

 

бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 ( 0100000 )

Лоташівська сільська рада

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника )

 

 

 

 

2.

 ( 0110000 )

 Лоташiвська сiльська рада

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

 

 

 

 

3.

 ( 0110150 )

 ( 0111 )

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

 

 

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –1265870 гривень , у тому числі загального фонду – 1265870 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

 

 

Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування"
наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010№1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "державне управління"
Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015№648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"(із змінами,внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018№617)
Наказ Міністерства фінансів України  від 20.09.2017№793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів".

 

 

6. Мета бюджетної програми:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів(оплата праці з нарахуваннями,придбання предметів,матеріалів,обладнання та

Інветаря,видатки на відрядження,оплата послуг,оплата електроенергії)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Завдання бюджетної програми:

 

 


з/п

Завдання

 

 

1

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

 

 

8. Напрями використання бюджетних коштів:

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

1

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

1 265 870

0

0

1 265 870

 

 

Усього

1 265 870

0

0

1 265 870

 

 

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

 

 

Усього

 

 

 

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми:

 

 


з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість штатних одиниць

од.

штатний розпис

5,00

0,00

5,00

 

 

2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг

од.

внутрішній облік

595,00

0,00

595,00

 

 

 

кількість прийнятих нормативно-правових актів

од.

внутрішній облік

2,00

0,00

2,00

 

 

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника

од.

внутрішній облік

119,00

0,00

119,00

 

 

 

кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника

од.

внутрішній облік

0,25

0,00

0,25

 

 

 

витрати на утримання однієї штатної одиниці

тис.грн.

кошторис

253174,00

0,00

253174,00

 

 

 

 

 

 

 

С

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова

 

 

С.В.Поліщук

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова

 

 

С.В.Поліщук

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

розпорядження №3 від 09.01.2019року

 

 

 

 

 

 

Лоташівська сільська рада

 

 

 

 

 

 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лоташівська сільська рада

 

 

 

 

 

 

(найменування місцевого фінансового органу )

 

 

 

 

 

 

розпорядження №3 від 09.01.2019року

 

 

Паспорт

 

 

бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 ( 0100000 )

Лоташівська сільська рада

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника )

 

 

 

 

2.

 ( 0110000 )

 Лоташiвська сiльська рада

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

 

 

 

 

3.

 ( 0113242 )

 ( 1090 )

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

 

 

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –48600 гривень , у тому числі загального фонду – 48600 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

 

 

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001року №1753 "Про допомогу на поховання".постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007року№99 "Про затвердження порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі,яка зобов"язалася поховати померлого",інші законодавчо-нормативні акти.

 

 

6. Мета бюджетної програми:

 

 

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення(придбання предметів,матеріалів,обладнання та інвентаря,

Інші виплати населенню)

 

 

7. Завдання бюджетної програми:

 

 


з/п

Завдання

 

 

1

Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги

 

 

2

Проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Напрями використання бюджетних коштів:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

1

Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги

48 600

0

0

48 600

 

 

Усього

48 600

0

0

48 600

 

 

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

 

 

Програма «Турбота»

48600

 

48600

 

 

Усього

 

 

 

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми:

 

 


з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги

осіб

сесія сільської ради

9,00

0,00

9,00

 

 

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

середньомісячний розмір одноразової фінансової допомоги

грн.

 

4050,00

0,00

4050,00

 

 

4

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

динаміка** кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком)

%

 

109,00

0,00

109,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова

 

 

С.В.Поліщук

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова

 

 

С.В.Поліщук

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

розпорядження №3 від 09.01.2019року

 

 

 

 

 

 

Лоташівська сільська рада

 

 

 

 

 

 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лоташівська сільська рада

 

 

 

 

 

 

(найменування місцевого фінансового органу )

 

 

 

 

 

 

розпорядження №3 від 09.01.2019року

 

 

Паспорт

 

 

бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 ( 0100000 )

Лоташівська сільська рада

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника )

 

 

 

 

2.

 ( 0110000 )

 Лоташiвська сiльська рада

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

 

 

 

 

3.

 ( 0114030 )

 ( 0824 )

Забезпечення діяльності бібліотек

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

 

 

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –64235 гривень , у тому числі загального фонду – 64235 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

 

 

Закон України "Про культуру","Про охорону культурної спадщини",Указ Президента України  №485/2000"Про державну підтримку клубних закладів",№490/2000"Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України"

 

 

6. Мета бюджетної програми:

 

 

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками (оплата праці з нарахуваннями,придбання предметів,матеріалів,обладнання,оплата послуг)

 

 

7. Завдання бюджетної програми:

 

 


з/п

Завдання

 

 

1

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Напрями використання бюджетних коштів:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

1

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням  

64 235

0

0

64 235

 

 

Усього

64 235

0

0

64 235

 

 

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

 

 

Програма розвитку культури і мистецтва,охорони культурної спадщини та забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування на 2019-2020р.

 

26198

 

26198

 

 

Усього

 

 

 

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми:

 

 


з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість установ (бібліотек)

од.

 

1,00

0,00

1,00

 

 

 

середнє число окладів (ставок) - усього

од.

 

0,50

0,00

0,50

 

 

 

середнє число окладів (ставок) керівних працівників

од.

 

0,50

0,00

0,50

 

 

2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість книговидач

од.

 

8000,00

0,00

8000,00

 

 

 

число читачів

тис.осіб

 

400,00

0,00

400,00

 

 

 

бібліотечний фонд

тис.примірників

 

6131,00

0,00

6131,00

 

 

 

бібліотечний фонд

тис.грн.

 

14250,00

0,00

14250,00

 

 

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість книговидач на одного працівника (ставку)

од.

 

20,00

0,00

20,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова

 

 

С.В.Поліщук

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова

 

 

С.В.Поліщук

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

розпорядження№3 від 09.01.2019 року

 

 

 

 

 

 

Лоташівська сільська рада

 

 

 

 

 

 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лоташівська сільська рада

 

 

 

 

 

 

(найменування місцевого фінансового органу )

 

 

 

 

 

 

 розпорядження№3 від 09.01.2019 року

 

 

Паспорт

 

 

бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 ( 0100000 )

Лоташівська сільська рада

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника )

 

 

 

 

2.

 ( 0110000 )

 Лоташiвська сiльська рада

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

 

 

 

 

3.

 ( 0114060 )

 ( 0828 )

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

 

 

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –374446 гривень , у тому числі загального фонду – 374446 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

 

 

Закон України "Про культуру","Про охорону культурної спадщини",Указ Президента України  №485/2000"Про державну підтримку клубних закладів".

 

 

6. Мета бюджетної програми:

 

 

Реалізація заходів,спрямованих на створення належних умов для підвищення рівня розвитку культурної інфраструктури громади,належного задоволення культурних та духовних потреб мешканців сіл Лоташеве та Піщана(оплата праці з нарахуваннями,придбання пердметів,матеріалів,інвентаря,оплата послуг,оплата електроенергії

 

 

7. Завдання бюджетної програми:

 

 


з/п

Завдання

 

 

1

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Напрями використання бюджетних коштів:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

1

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій 

374 446

0

0

374 446

 

 

Усього

374 446

0

0

374 446

 

 

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

 

 

Програма розвитку культури і мистецтва,охорони культурної спадщини та забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування на 2019-2020р.

 

20205

 

20205

 

 

Усього

 

 

 

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми:

 

 


з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість установ - усього

од.

 

1,00

0,00

1,00

 

 

 

кількість установ у тому числі будинків культури

од.

 

1,00

0,00

1,00

 

 

 

середнє число окладів (ставок) - усього

од.

 

1,00

0,00

1,00

 

 

 

середнє число окладів (ставок) керівних працівників

од.

 

0,50

0,00

0,50

 

 

 

середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу

од.

 

0,50

0,00

0,50

 

 

 

видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу

тис.грн.

 

374446,00

0,00

374446,00

 

 

2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість відвідувачів - усього

осіб

 

400,00

0,00

400,00

 

 

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

середні витрати на одного відвідувача

грн.

 

936,00

0,00

936,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова

 

 

С.В.Поліщук

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова

 

 

С.В.Поліщук

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

розпорядження№3 від 09.01.2019 року

 

 

 

 

 

 

Лоташівська сільська рада

 

 

 

 

 

 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лоташівська сільська рада

 

 

 

 

 

 

(найменування місцевого фінансового органу )

 

 

 

 

 

 

розпорядження№3 від 09.01.2019 року

 

 

Паспорт

 

 

бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 ( 0100000 )

Лоташівська сільська рада

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника )

 

 

 

 

2.

 ( 0110000 )

 Лоташiвська сiльська рада

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

 

 

 

 

3.

 ( 0114082 )

 ( 0829 )

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

 

 

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –25365 гривень , у тому числі загального фонду – 25365 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

 

 

    Закон України "Про культуру","Про охорону культурної спадщини"

 

 

6. Мета бюджетної програми:

 

 

відродження,збереження та розвиток традицій(оплата праці з нарахуваннями,придбання предметів,матеріалів,обладнання)

 

 

7. Завдання бюджетної програми:

 

 


з/п

Завдання

 

 

1

підтримка та розвиток культурно -освітніх заходів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Напрями використання бюджетних коштів:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

25 365

0

0

25 365

 

 

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

 

 

Програма розвитку культури і мистецтва,охорони культурної спадщини та забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування на 2019-2020р.

 

5000

 

5000

 

 

Усього

 

 

 

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми:

 

 


з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість затрат на рік

грн.

 

25365,00

0,00

25365,00

 

 

2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість заходів

од.

 

10,00

0,00

10,00

 

 

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

середня вартість одного заходу

грн.

 

2537,00

0,00

2537,00

 

 

4

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

динаміка кількості заходів що утримуються ,порівняно з попереднім роком

%

 

60,00

0,00

60,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова

 

 

С.В.Поліщук

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова

 

 

С.В.Поліщук

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

розпорядження №3 від 09.01.2019 року

 

 

 

 

 

 

Лоташівська сільська рада

 

 

 

 

 

 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лоташівська сільська рада

 

 

 

 

 

 

(найменування місцевого фінансового органу )

 

 

 

 

 

 

розпорядження №3 від 09.01.2019 року

 

 

Паспорт

 

 

бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 ( 0100000 )

Лоташівська сільська рада

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника )

 

 

 

 

2.

 ( 0110000 )

 Лоташiвська сiльська рада

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

 

 

 

 

3.

 ( 0116030 )

 ( 0620 )

Організація благоустрою населених пунктів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

 

 

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –176715 гривень , у тому числі загального фонду – 176715 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

 

 

Закон України "Про благоустрій територій"

 

 

6. Мета бюджетної програми:

 

 

Підвищення рівня благоустрою сіл Лоташеве та Піщана

 

 

7. Завдання бюджетної програми:

 

 


з/п

Завдання

 

 

1

Забезпечення благоустрою території сіл Лоташеве та Піщана(парки,кладовища,тощо)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Напрями використання бюджетних коштів:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

2

Забезпечення благоустрою території сіл Лоташеве та Піщана(парки,кладовища,тощо)

176 715

0

0

176 715

 

 

Усього

176 715

0

0

176 715

 

 

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

 

 

Усього

 

 

 

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми:

 

 


з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

обсяг видатків

тис.грн.

 

176715,00

0,00

176715,00

 

 

2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати

га.

 

5,72

0,00

5,72

 

 

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища

тис.грн.

 

30894,00

0,00

30894,00

 

 

4

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ

%

 

70,00

0,00

70,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова

 

 

С.В.Поліщук

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова

 

 

С.В.Поліщук

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

розпорядження №3 від 09.01.2019 року

 

 

 

 

 

 

Лоташівська сільська рада

 

 

 

 

 

 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лоташівська сільська рада

 

 

 

 

 

 

(найменування місцевого фінансового органу )

 

 

 

 

 

 

розпорядження №3 від 09.01.2019 року

 

 

Паспорт

 

 

бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 ( 0100000 )

Лоташівська сільська рада

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника )

 

 

 

 

2.

 ( 0110000 )

 Лоташiвська сiльська рада

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

 

 

 

 

3.

 ( 0118311 )

 ( 0511 )

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

 

 

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –5800 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 5800 гривень .

 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

 

 

Закон України "Про охорону навколишнього середовища"

 

 

6. Мета бюджетної програми:

 

 

Проведення ефективної і цілеспрямованої діяльності організації і координації заходів щодо охорони навколишнього природного середовища,забезпечення екологічної безпеки(придбання пердметів,матеріалів,обладнання та інвентаря)

 

 

7. Завдання бюджетної програми:

 

 


з/п

Завдання

 

 

1

охорона та раціональне використання природних ресурсів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Напрями використання бюджетних коштів:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

0

5 800

0

5 800

 

 

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

 

 

Усього

 

 

 

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми:

 

 


з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

осяг видатків

грн.

 

5800,00

0,00

5800,00

 

 

2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість дерев,що планується посадити

од.

 

15

0,00

15

 

 

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

середня вартість одного дерева

грн.

 

387

0,00

387

 

 

4

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

відсоток кількості дерев,які планується посадити

%

 

100

0,00

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова

 

 

С.В.Поліщук

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова

 

 

С.В.Поліщук

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)