ЛОТАШІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХХIVсесія сільської ради

                                                             VIIскликання

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

    21 грудня  2017 року                                                                 №  24/12  

   С.Лоташеве

 

 «Про  сільський  бюджет на  2018 рік»

 

Відповідно до пункту 23 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 76 та 77 Бюджетного кодексу України сільська рада ВИРІШИЛА:

1.     Визначити на 2018 рік:

- доходи сільського бюджету у сумі 1631845гривень, а саме доходи загального фонду сільського бюджету у сумі-1561650 гривень , спеціального фонду сільського бюджету у сумі-3500гривень, та інші субвенції-66695 гривень  згідно з додатком 1 цього рішення;

- видатки сільського бюджету у сумі 11631845 гривень,а саме видатки загального фонду сільського бюджету в сумі 1561650 гривень , видатки спеціального фонду сільського бюджету в сумі 3500 гривень та міжбюджетні трансферти-66695 гривень.

- збалансований сільський бюджет згідно з додатком 2 до цього рішення.

        2. Затвердити бюджетні призначення розпорядникам коштів сільського бюджету на 2018 рік у сумі 1631845 гривень,а саме обсяг по загальному фонду бюджету у сумі 1561650 гривень та по спеціальному фонду-3500гривень, згідно з додатком 3 до цього рішення.

3.Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі  2000 гривень.

4. Затвердити на 2018 рік:

- міжбюджетні трансферти згідно з додатком4 до цього рішення.

         5. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду сільського бюджету на 2018 рік за їх економічною  структурою відповідно  статті 55 Бюджетного кодексу України:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

оплата комунальних послуг  та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

         6. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію регіональних програм на загальну суму 642529 гривень згідно з додатком 5 до цього рішення.

7. Розпорядникам коштів сільського  бюджету:

- забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах :

 на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

 на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію,  та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

- затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;

- брати бюджетні зобов’язання у 2018 році з врахуванням необхідності виконання зобов’язань минулих років, взятих на облік в управлінні  Державної казначейської служби України у Тальнівському районі, в межах відповідних бюджетних асигнувань.

8. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2018 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, а саме:

-       місцеві податки;

-       плата за землю;

-       єдиний податок;

     -    інші доходи, що підлягають зарахуванню до сільського бюджету відповідно до законодавства.

9.В процесі виконання  сільського  бюджету дозволити  сільському  голові  Лоташівської сільської ради своїм  розпорядженням, за обґрунтованим поданням розпорядників коштів та погодження з постійно діючою комісією сільської ради з питань планування бюджету та фінансів здійснювати перерозподіл та уточнення видатків, затверджених цим рішенням в межах загального обсягу бюджетних призначень по загальному фонду сільського бюджету з послідуючим затвердженням на сесії сільської ради, вносити зміни до переліку об’єктів та обсягів їх фінансування, визначених у додатках 2, 3.

Забороняється без внесення змін до рішення про сільський бюджет збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами сільського бюджету на:

оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

видатки, пов'язані з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими бюджетними програмами.

10. Додатки 1,  3, 4,  5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

         11. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету і фінансів.

 

Сільський  голова                                                              С.Поліщук

Прогноз показників сільського  бюджету за основними видами доходів, видатків та фінансування на наступні два бюджетні періоди

Доходи загального фонду

Доходи сільського бюджету на 2018-2020 роки з прогнозовані з врахуванням  вимог Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік », Земельного кодексу України, Закону України «Про плату за землю», Закону України «Про оренду землі» та інших законодавчих актів, прогнозу макроекономічних показників економічного і соціального розвитку України на 2019 – 2020 роки, схваленого Постановою Кабінету Міністрів України від 01 липня 2016 року № 399, прогнозних макроекономічних показників економічного і соціального розвитку району, прогнозного індексу споживчих цін (у середньому до попереднього року) на   2018 рік – 106,7 відс.  на 2019 рік – 105,9 відсотків , на 2020 рік-105%поступового підвищення розміру мінімальної заробітної плати та доходів населення.

                                                                                                       Тис. грн..

 

Джерела

    Прогноз

2018

Прогноз на 2 наступні періоди

2019 рік

2020 рік

Акцизний податок з реалізації суб»єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

4100

4342

4559

Плата за землю

997040

1055865

1108658

Єдиний податок з фізичних осіб

23400

24781

26020

Єдиний податок з с/г товаровиробників, у яких частка с/г товаровиробництва за попередній (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

535000

566565

594893

Надходження від орендної плати за користуванням цілісним майновим комплексом та іншим майном,що перебуває в комунальній власності

1800

1906

2001

Плата за надання інших адміністративних послуг

300

318

334

Держмито

10

11

12

Разом без трансфертів

1561650

1653788

1736477

Інша субвенція з місцевого бюджету

66695

70630

74162

Всього

1628345

1724418

1810639

 

Очікується, що протягом 2019-2020 років доходи загального фонду сільського бюджету (без трансфертів державного бюджету) зростуть до 174827  грн., або на 1,11 відс. проти визначених на 2018 рік. Такі прогнози ґрунтуються на положеннях законодавства, прогнозних показниках зведеного бюджету України за основними видами податків та макропоказниках економічного та соціального розвитку села.

 

У структурі доходів загального фонду сільського бюджету найбільш вагомим джерелом доходів залишиться плата за землю. У 2018 році до загального фонду сільського бюджету передбачається отримати       880000 грн. цього податку – це буде становити 0,62 відс. доходів загального фонду сільського бюджету (без трансфертів). Очікується збільшення надходжень плати за землю в основному за рахунок покращення ефективності використання земель запасу та резервного фонду . Протягом 2019-2020 років надходження плати за землю за прогнозом зросте до 111618 грн., або на 111 відс. проти 2018 року.

                                     

Видатки загального фонду

         Видатки загального фонду сільського бюджету з прогнозовані на базі прогнозних показників дохідної частини бюджету , темпів росту прогнозних показників видатків зведеного бюджету України на 2019-2020 роки, встановлених Постановою Кабінету Міністрів України від 01 липня 2016р.. № 399 з дотриманням принципу збалансованості сільського бюджету .

                                                        

                                                                                                   Таблиця 2

Прогноз обсягів видатків загального фонду сільського бюджету

в розрізі функціональної структури з урахуванням кредитування

( без показників субвенцій з Державного бюджету України )

 

 

 Галузі

Проект бюджету 2018 року

Прогноз на 2 наступні бюджетні періоди

2019 рік

2020 рік

 

Організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обл.ради,районна ради,районної у місті ради(у разі її створення),міської,селищної,сільської рад

966850

1023894

1075089

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

44500

47126

49482

Культура і мистецтво

125200

132587

139216

Організація Благоустрою населених пунктів

293108

310401

325921

Здійснення заходів із землеустрою

12000

12708

13343

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

56687

60032

63034

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з не олімпійських видів спорту

5000

5295

5560

Утримання  та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

125000

132375

138994

Видатки разом

1628345

1724418

1810639

 

                            Фінансування загального фонду бюджету 

На покриття тимчасових касових розривів у 2018 році планується спрямувати оборотну касову готівку у сумі  2000   грн.

 

 

Головний бухгалтер                                       Р.І.Ткаченко

 

 

 

Інформація  про виконання сільського бюджету за 11 місяців    2017 року

 

       

Сільський бюджет виконано на 154,71% , і по власних доходах виконано на 152,86%. План доведено в сумі 1377039,00 гривень  надійшло 2104944,35 гривень.

 Акцизний податок план доведено-4037грн надійшло-30875,33грн. це на 96%, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,сплачений фізичними особами,які є власниками об»єктів житлової нерухомості план доведено-261грн , виконано -241,64грн на 93%, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,сплачений фізичними особами,які є власниками об»єктів нежитлової нерухомості план доведено-2500грн , виконано -2831,79грн., на 113%, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,сплачений юридичними особами,які є власниками об»єктів нежитлової нерухомості план доведено-230грн , не  виконано зовсім,земельний податок з юридичних осіб план доведено-715гривень,  не виконано,орендна плата з юридичних осіб план доведено-751663гривень  надійшло-1298049,31гривень на 173%,земельний податок з фізичних осіб план доведено-5800гривень ,надійшло-16018,03гривень на 276%, орендна плата з фізичних осіб план доведено-55638 гривень надійшло-85619,77гривень на 154%, єдиний податок з фізичних осіб план доведено-7590,надійшло-112099це на 1477%,єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників план доведено-390500грн. ,виконано-536288,66 це на 137% , надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном,що перебуває в комунальній власності план доведено-750 гривень надійшло-1800,33гривень на 240%,державне мито план  доведено-11грн а виконано -10,20гривень на 92,7%, інші субвенції план доведено-46586гривень надійшло-46586 гривень на 100%.

 

 

 

 

Сільський голова                                                      С. Поліщук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №1

 

 

 

 

до рішення Лоташівської сільської ради

 

 

 

 

"Про сільський бюджет  на 2018 рік"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходи Бюджет с.Лоташеве на 2018 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

Код

Найменування згідно
 з класифікацією доходів бюджету

Всього

Загальний
фонд

Спеціальний фонд

 

Всього

у т.ч.
бюджет
розвитку

 

10000000

Податкові надходження  

1563040,00

1559540,00

3500,00

0,00

 

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги  

4100,00

4100,00

0,00

0,00

 

14040000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

4100,00

4100,00

0,00

0,00

 

18000000

Місцеві податки

1555440,00

1555440,00

0,00

0,00

 

18010000

Податок на майно

997040,00

997040,00

0,00

0,00

 

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості

240,00

240,00

0,00

0,00

 

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

2800,00

2800,00

0,00

0,00

 

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

880000,00

880000,00

0,00

0,00

 

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

16000,00

16000,00

0,00

0,00

 

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

98000,00

98000,00

0,00

0,00

 

18050000

Єдиний податок  

558400,00

558400,00

0,00

0,00

 

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб 

23400,00

23400,00

0,00

0,00

 

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

535000,00

535000,00

0,00

0,00

 

19000000

Інші податки та збори 

3500,00

0,00

3500,00

0,00

 

19010000

Екологічний податок 

3500,00

0,00

3500,00

0,00

 

19010100

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення 

2300,00

0,00

2300,00

0,00

 

19010300

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини 

1200,00

0,00

1200,00

0,00

 

20000000

Неподаткові надходження  

2110,00

2110,00

0,00

0,00

 

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 

2110,00

2110,00

0,00

0,00

 

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

300,00

300,00

0,00

0,00

 

22011500

Плата за ліцензії, видані Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

300,00

300,00

0,00

0,00

 

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном  

1800,00

1800,00

0,00

0,00

 

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 

1800,00

1800,00

0,00

0,00

 

22090000

Державне мито  

10,00

10,00

0,00

0,00

 

22090200

Державне мито, не віднесене до інших категорій  

10,00

10,00

0,00

0,00

 

40000000

Офіційні трансферти  

66695,00

66695,00

0,00

0,00

 

41000000

Від органів державного управління  

66695,00

66695,00

0,00

0,00

 

41030000

Субвенції  з державного бюджету

66695,00

66695,00

0,00

0,00

 

41035000

Інші субвенції 

66695,00

66695,00

0,00

0,00

 

 

Всього доходів

1631845,00

1628345,00

3500,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова

 

 

 

С.В.Поліщук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до рішення Лоташівської сільської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Про сільський бюджет  на 2018 рік"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

видатків Бюджет с.Лоташеве на 2018 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1

Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС2

Код ФКВКБ3

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця,
 бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

 

Всього

видатки споживання

з них

видатки
розвитку

Всього

видатки споживання

з них

видатки
розвитку

з них

 

 

оплата
праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата
праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет
розвитку

 

 

 

01

 

Лоташівська сільська рада

1628345,00

1628345,00

824042,00

94000,00

0,00

3500,00

3500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1631845,00

 

 

 

0100

 

Державне управління

966850,00

966850,00

711000,00

32000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

966850,00

 

 

 

0150

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

966850,00

966850,00

711000,00

32000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

966850,00

 

 

 

4000

 

Культура i мистецтво

125200,00

125200,00

35748,00

20000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

125200,00

 

 

 

4030

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

24874,00

24874,00

19201,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24874,00

 

 

 

4060

0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

41821,00

41821,00

16547,00

20000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41821,00

 

 

 

4080

0000

Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

58505,00

58505,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58505,00

 

 

 

5000

 

Фiзична культура i спорт

5000,00

5000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5000,00

 

 

 

5010

 

Проведення спортивної роботи в регіоні

5000,00

5000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5000,00

 

 

 

5012

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

5000,00

5000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5000,00

 

 

 

6000

 

Житлово-комунальне господарство

394295,00

394295,00

77294,00

42000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

394295,00

 

 

 

6010

 

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства

158295,00

158295,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

158295,00

 

 

 

6013

0620

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

158295,00

158295,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

158295,00

 

 

 

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

236000,00

236000,00

77294,00

42000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

236000,00

 

 

 

7100

 

Сільське, лісове, рибне господарство та

12000,00

12000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12000,00

 

 

 

7130

0421

Здійснення  заходів із землеустрою

12000,00

12000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12000,00

 

 

 

7400

 

Транспорт та транспортна інфраструктура,

125000,00

125000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

125000,00

 

 

 

7440

0456

Утримання та розвиток транспортної інфраструктури

125000,00

125000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

125000,00

 

 

 

8300

 

Охорона навколишнього природного

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3500,00

3500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3500,00

 

 

 

8340

0540

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3500,00

3500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3500,00

 

 

 

 

 

Всього

1628345,00

1628345,00

824042,00

94000,00

0,00

3500,00

3500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1631845,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Заповнюється у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі.
Структура коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів зтверджена наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 (зі змінами).
2 Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 (зі змінами).
3 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 (зі змінами).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова

 

С.В.Поліщук

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  №4

до рішення  Лоташівської сільської ради

від__21 грудня 2017_ №_24/12__

 

 

 

 

Показники міжбюджетних трансфертів між  Лоташівським сільським бюджетом та іншими бюджетами на _2018 рік

( грн.)

Код бюджету

Найменування АТО

Міжбюджетні трансферти

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Інша субвенція

сума

щоденний норматив відрахувань

 

Лоташівський сільський бюджет

66695

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66695

 

Разом по бюджетах ……….

66695

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66695

 

ВСЬОГО[1]

 

66695

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66695

 

 

 

 

 

 

Секретар Лоташівської сільської ради                                                            Г.І.Самогородська

 

 
        Додаток 5
        до рішення сільської ради
        Про сільський бюджет  на 2018 рік
        від 21.12.2017р.,  №24/12
             
Перелік державних та регіональних програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів Лоташівського сільського бюджету у 2018 році
            (грн.)
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування
згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету
Найменування регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом загальний та спеціальний фонди
01   Лоташівська сільська рада   639029,00 3500,00 642529,00
6030 0620 Благоустрій міст, сіл та селищ Програма організації та фінансування у 2018 році громадських робіт 31000,00   31000,00
6013   Водопровідно-каналізаційне господарство Програма "Питна вода та питне водозабезпечення населення сільської ради на 2018-2020 роки" 35000,00   35000,00
8311     Програма природоохоронних заходів на 2018 рік ,що підлягають фінансуваню з фонду охорони навколишнього природного середовища сільського бюджету та інших джерел фінансування   3500,00 3500,00
7461 0456 Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг Програма "Будівництво,реконструкція,ремонт та утримання вулиць і доріг села в 2018-2020 роках 125000,00   125000,00
  0133   Програма організаційного і технічного забезпечення здійснення заходів щодо оформлення,утримання  і використання об"єктів комунальної власності територіальної громади сіл Лоташеве та Піщана на 2018-2020 роки 107495,00   107495,00
4030 0824 Бібліотеки Програма розвитку культури та спорту на території сільської ради на 2018 роки 41821,00   41821,00
4060 0828 Клуби.будинки культури Програма розвитку культури та спорту на території сільської ради на 2018 роки 27313,00   27313,00
150   Орган місцевого самоврядування Програма технічного та транспортного забезпечення Лоташівської сільської ради на 2018-2020роки 21600,00   21600,00
6030 0620 Благоустрій міст, сіл та селищ Програма із зовнішнього освітлення,упорядкування та покращення санітарного стану с.Лоташеве та Пiщана на 2017-2020роки 201300,00   201300,00
3242 1090 Iншi видатки на соціальний захист населення Програма ,,Турбота” на 2018-2020 роки 48500,00   48500,00
Всього       639029,00 3500,00 642529,00
      Секретар сiльськоi ради Г I Cамогородська