БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 – 2022 РОКИ загальний ( Форма 2020-1 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Лоташівська сільська рада

01

26490250

23314517000

 

 

 

 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

 

 

 

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

 

 

 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
Вирішення невідкладних питань організаційно-правового та інформаційного забезпечення,матеріального,соціально-побутового,культурного обслуговування та посилення соціальних гарантій захисту соціально незахищених громадян,а також пільгової категорії громадян.
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками. Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням  .Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій .Відродження,збереження та розвиток традицій.Підвищення рівня благоустрою сіл Лоташеве та Піщана

 

 

 

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

 

 

Найменування показника результату

Одиниця виміру

2018 рік(звіт)

2019 рік(затверджено)

2020 рік(проект)

2021 рік(прогноз)

2022 рік(прогноз)

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2018 - 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

 

 

Код Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету

Найменування відповідального виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією
видатків та кредитування
місцевого бюджету

2018 рік(звіт)

2019 рік(затверджено)

2020 рік(проект)

2021 рік(прогноз)

2022 рік(прогноз)

Номер цілі державної політики

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

Лоташівська сільська рада

2 416 034

2 649 605

2 466 712

2 597 446

2 729 917

 

 

 

0110150

0150

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

1 018 565

984 751

1 472 073

1 550 092

1 629 147

0

 

 

0113242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

23 615

66 300

85 790

90 336

94 943

0

 

 

0114030

4030

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

44 906

43 651

60 384

63 585

66 828

0

 

 

0114060

4060

0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

294 636

456 842

122 220

128 698

135 262

0

 

 

0114082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

52 791

20 274

48 049

50 595

53 175

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

0115012

5012

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

4 990

0

0

0

0

0

 

 

0116030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

164 318

139 185

186 742

196 639

206 668

0

 

 

0117130

7130

0421

Здійснення  заходів із землеустрою

7 800

276 000

80 000

84 240

88 536

0

 

 

0117461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

196 454

141 375

210 000

221 130

232 408

0

 

 

0117693

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

12 264

42 927

41 978

44 203

46 457

0

 

 

0119730

9730

0180

Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

8 955

30 000

0

0

0

0

 

 

0119770

9770

0180

Інші субвенції з місцевого бюджету

586 740

448 300

159 476

167 928

176 493

0

 

 

 

УСЬОГО

2 416 034

2 649 605

2 466 712

2 597 446

2 729 917

 

 

 

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 - 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

 

 

Код Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету

Найменування відповідального виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією
видатків та кредитування
місцевого бюджету

2018 рік(звіт)

2019 рік(затверджено)

2020 рік(проект)

2021 рік(прогноз)

2022 рік(прогноз)

Номер цілі державної політики

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

Лоташівська сільська рада

10 850

4 350

6 176

6 503

6 835

 

 

 

0118311

8311

0511

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

10 850

4 350

6 176

6 503

6 835

0

 

 

 

УСЬОГО

10 850

4 350

6 176

6 503

6 835

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова

 

С.В.Поліщук

 

 

 

 

 

 

(підпис)

( ініціали та прізвище)

 

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер

 

Р.І.Ткаченко

 

 

 

 

 

 

(підпис)

( ініціали та прізвище)